דף הבית / Tag Archives: טוויטר (page 30)

Tag Archives: טוויטר

המחשבות שלי ב – Twitter

בשלב הראשון של גילוי הבורא אנחנו מנסים לגלות אותו בכל המתרחש, כסיבה לכל. בשלב השני, מתוך השתוקקות מטרתית להתאחד בינינו, אנחנו מבררים באיזו מידה הבורא מפריע לנו – ולומדים אותו מתוך ההפרעות.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אומות העולם מרגישות באופן תת הכרתי את התלות שלהן ביהודים. יחס שכזה נובע מתוך ההזדמנות שיש ליהודים להתאחד מעל האגואיזם שלהם ולהביא בכך את כל העולם לחיבור. שיטת החיבור נקראת "קבלה".

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל ההפרעות שמתגלות צריכות לשמש כעזר להתקפה על החיבור. עלינו לדון בהן בקבוצה, שכן אין ספק שההפרעות מגיעות כעזר, עלינו רק להשתמש בהן נכון, על מנת שלא להחזיר אותן אלא ללכת בדרך הקצרה ביותר למטרה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

״ניתנה לרופא רשות לרפא״. למרות שהבורא שולט בכול, אנחנו חייבים להגיב לאישומים של מתנגדי הקבלה גם ברמת העולם שלנו, מתוך ידיעה שהם נשלחים על ידי הבורא. הוא מארגן לנו ״עזר כנגדנו״. דרך החיכוכים אל הבורא!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

למרות כוח ההתנגדות העז של האגואיזם, כוחו של האור מחבר את לבבות האבן שלנו יחד והופך אותם ללבה, לכוח מאוחד. ואז אנחנו מגיעים לכלי רוחני אחד המורכב מעשר ספירות, לנשמה אחת שנבראה על ידי הבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

״כתוב: והגית בו יומם ולילה, ולא כתוב: והבנת בו יומם ולילה. אם תבין – תבין, ואם לאו – שכר הלימוד בידך. והראיה מספר הזוהר, שאף על פי שאינו מבין, הלשון מסוגל לנשמה״. (הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה, בהקדמה)

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

ככול שישנם אנשים שונים יותר בקבוצה, כך הם ירגישו בהתנגדות מהר יותר ויצטרכו להתגבר עליה – ואז דווקא מתוך השוני הם ירגישו את כוח החיבור ואת מידת גילוי הבורא. אולם גם לאלה שדומים זה לזה באופיים הבורא מסדר קשיים.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הדרך הנכונה לא להתנתק מהאושר – היא בלהכניס את עצמו לצרות בזמן. לגלות את התכונות השליליות בעצמו, את הריחוק מהבורא, ולהתכוונן למצב המתוקן. מערכת ההתקרבות לבורא ניתנה בשני הקווים.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנחנו חיים בעולם של הרצון ליהנות. לאחר מכן מופיעה הקומה השנייה, אמונה בנוסף לידיעה. ויש לי שתי דעות, שביניהן אני יכול לנוע. חיים בי שני רצונות, מבלי לבטל זה את זה: אחד בידיעה, מלכות, ושני באמונה, בינה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל מי שעובד נכון נמצא כל הזמן בשמחה: שהרי יש לו קשר נכון עם הבורא בכל המצבים. עלינו להימצא תחת הנהגת הבורא .בכך שהאדם מכיר בהיותו נמצא תחת הנהגת הבורא הוא כבר מסב הנאה לבורא ולכן שמח.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

צריכה להיות תחרות. אם המטרה אינה לדרוס את היריב, אלא להשיג את המטרה, כלומר את הצד השלישי, אם איני מתייחס למתחרה כ״אני או הוא״ אלא על מנת להשיג את המטרה ולהתקדם קדימה – אז הוא לא מתחרה שלי, אלא עוזר, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest