דף הבית / Tag Archives: טוויטר (page 20)

Tag Archives: טוויטר

המחשבות שלי ב – Twitter

פחד זוהי תחושה ברצון לקבל, ואילו יראה זוהי תחושה ברצון להנות. לכן הכרחי לרומם באופן המרבי את גדלות וחשיבות הקבוצה והבורא, על מנת שדווקא זה יהיה הכוח המרכזי שמניע אותנו קדימה, ולא הפחד, שדוחף אותנו מאחור.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

מה שנראה לי שזה אני – זה לא אני. מה שנראה לי כחברים – זה האני האמיתי. האני האמיתי זו העשירייה שבה נמצא הבורא. העיוות בתפיסה שלי אינו מאפשר לי לראות זאת. ניתן לי לראות רק את עצמי – כדי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

רק אדם שעובד בהשפעה מתעלה אל הבורא, בלי קשר למה שהוא מרגיש בעת עבודתו, אפילו אם זהו חושך. כל שהוא מבקש הם כוחות להתגבר על כל המכשולים. לכן נותנים לו מלמעלה מצבים של חושך, כדי שהוא יראה האם עבודתו אכן ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הדבר החשוב ביותר הוא להעלות את חשיבות הבורא. במידת חשיבותו, אנחנו מתעלים למציאות חדשה, לעולם הרוחני. הדבר נקבע על פי המידה שבה הבורא חשוב יותר מכל המאורעות, שהוא שולח לנו בכוונה תחילה בצורה של בעיות. עלינו להתעלות מעליהן ולהעדיף את ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

עיקר עבודת האדם היא להעלות את חשיבות הבורא. שהרי רק הנברא מכריע אם הבורא קיים ועד כמה גדול הוא. והנברא חייב לקבוע את הבורא כמקור כל המתרחש בתוכו ומחוץ לו, למרות ועל פני ההסתרה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

על האדם להשתדל להרגיש את מצבי היום והלילה בצורה שווה, להרגיש ששניהם מגיעים מהבורא, כאילו שהוא כבר זכה לשלמות. ואם יש הבדל ביניהם, אז עליו לבקש עזרה מהבורא, שלא יהיה הבדל בין המצבים, שיוכל להעריך כל מצב, לפי כמה שהוא ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לישר-אל (זהו תפקידם של בני ברוך) אין מחויבות אחרת בעולם, מלבד לקרב את הנבראים לבורא, לשרת כמעבר ביניהם. במצב כזה אין הם אמורים לחוות שום זעזועים, אלא אך ורק מילוי מתמיד מתוקף מילוי משימתם. בדומה לאופן שבו אנו דואגים לתינוק.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

עלינו לארגן חינוך, על מנת להביא לכל אחד את הרגשת האהבה לאדם, לעם ולחברה, לגלות בנו מחדש את האהבה הלאומית, שזנחה אותנו, מאותם הזמנים שבהם היינו עם אחד. ועבודה זו קודמת לכל עבודה אחרת, משום שהיא היסוד של עמנו ושל ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם – יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם – – – אלא שמוטל עלינו רק לתקנו, ולהביאו למוטב (בעל הסולם, השלום בעולם).

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

משום שכל אדם-עם-מדינה משתנים ללא הרף בצורה ייחודית, החיבור ביניהם אפשרי אך ורק במידה שנבנה אותו מעל התכונות והשינויים שבהם, כלומר, בתכונת ההשפעה לזולת, מעצמך והלאה, ולטובת המטרה המשותפת. אחרת לא תתקיים שום ברית. זה מה שאנו צפויים לראות בעולם ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הלב – זהו רצון, המכוסה בכוונה האגואיסטית. אם נוכל לשפשף את לבבותינו, אז נוכל לקלף מהלב את הכוונה-קליפה האגואיסטית, ובמקומה נקבל את הכוונה על מנת להשפיע והלב יתמלא באור העליון.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

גלות מצרים – אלו כל המאמצים שלנו להתאחד והבירור שמביא אותנו להכרה שאנחנו לא מסוגלים לעשות זאת. לפני שאנחנו מתחילים להתאחד, אנו לא מרגישים (רעב) – את עצמנו בגלות מהאיחוד, אלא אנחנו מסופקים מקיומנו האגואיסטי.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

בכל אדם ואדם ישנם 613 רצונות אגואיסטיים, שמקורם בשבירת הנשמה – רשת הקשר בינינו. עלינו לתקן אותם בקשר של כולם עם כולם. אך ורק בשיקום הקשר בין כל חלקי הנשמה המפורדים, אנו מתחברים לנשמה אחת ומגלים בתוכנו את הבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

איגוד הפסיכולוגים האמריקאי: גבריות, שליטה, אגרסיביות – מזיקים לחברה, ומובילים לאבדן הקשר עימה. חכמת הקבלה אומרת – אין בטבע מזיק ומועיל. הכל מוערך לפי איזון הכוחות. לכך עלינו לחנך את הציבור להימשך לעבר איחוד.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

עזר כנגדך: הודות להפרעות אני יכול לכוון את הלב שלי בצורה יותר ויותר ממוקדת לבורא. אני יכול לשים לב עד כמה כל הפרעה מכוונת את תשומת ליבי לבורא בצורה מיוחדת. דווקא הודות להפרעות אני יכול לחזור אליו ולקבוע ש"אין עוד ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

תנועת האפודים הצהובים התפשטה ברחבי ערי האיחוד האירופי. המוחים אינם מאוגדים תחת תנועה פוליטית, או אידאולוגית, הם א-פוליטיים, עוינים כלפי השכבה הפוליטית, והמצב הכלכלי. בכל צורה שתופיע, התנועה הינה תוצאה של המצב הכללי באיחוד, ולכן היא לא תיעלם עד שיפתרו ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest