דף הבית / חכמת הקבלה (page 30)

חכמת הקבלה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנחנו רוצים להימצא רק בהרגשת גדלות הבורא. אנחנו מחפשים כיצד להעלות את חשיבותו. האמצעי לרומם את חשיבות הבורא הוא ההתעוררות לכך: בדרך טובה, אחישנה – באמצעות הקבוצה. בדרך רעה, בעיתו – באמצעות פחדים, ובניתוק מהבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

בדרך הרוחנית לא מחשיבים את העבודה השגרתית ואת המאמצים הרגילים, אלא את המאמצים שמעבר למאמצים הרגילים. דווקא הם מתאספים לכדי הבנה חדשה, לגילוי האור העליון והבורא בתוכם.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

העבודה העיקרית בחיבור אינה מתרחשת בכנסים, אלא ביניהם – במהלך ההכנה אליהם. כל יום יכול להיות ככנס חדש, כעליה גדולה או כנפילה גדולה – וכל אל מתאספות יחד ומביאות לתוצאה משותפת!

להמשך קריאה

מה זה גלגול נשמות?

 "האדם נולד בעולם הזה, כדי לגלות לעצמו במשך חייו את העולם העליון. אז הוא קיים בשני העולמות ולאחר מות הגוף מרגיש את העולם הרוחני במידה, שבה השיגו בזמן קיומו בגוף. אם במשך היותו בעולם הזה האדם לא השיג את העולם ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הסתיים הכנס האמריקאי שהתקיים בחודש מאי 2018. הוא היה מוצלח, עוצמתי, מחבר – וזוהי תוצאה של ההכנה וגם סימן להתקדמות של כל בני ברוך העולמי. התחלנו להרגיש שאנחנו אחד. כעת המטרה של כולנו היא לחבר את אירופה בכנס שיתקיים באיטליה ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

במערכת השגחה עליונה ישנן תקופות שנקראות חגים. אלו הן הארות מיוחדות מלמעלה שמתגלות בתדירות ובכוח מוגדרים: בדומה לימים, לשבועות, לחודשים. אולם, אין אלו זמנים, אלא שמות של אורות עליונים שדוחפים אותנו לתיקון.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

חייבת להיות הכנה לחיבור, להתכללות בכולם, להתעלות מעל האגו שלך, ללא להרגיש את עצמך אלא את כולם – ובכך להרגיש את המצב הרוחני, את הבורא. נשתדל לעשות מאמץ כזה בזמן הכנס!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

באמנות האמיתית האדם יוכל ליצור בתוכו צורות, שאין להן ביטוי חומרי. בהן הוא יגיע לדבקות בכוח העליון. העבודות הרוחניות שלו דומות לעבודת הבורא. כך אנו משיגים את הבורא, כאומן, שיצר את העולם ואותנו.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

ברע שמתגלה צריך לראות הזמנה לתיקונו, באמצעות ההתקרבות בינינו עד למידה כזו, שבקשר בינינו יתגלה יותר ויותר הכוח העליון, הבורא. כך מתגלים הרצונות השבורים שלנו, כשהם נראים לנו כבעיות. כשאנחנו מתקנים אותם, אנחנו בונים את הנשמה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל הטרגדיות מתרחשות כתוצאה מהעיכוב שלנו בתיקון הרצונות שמתגלים לצורך תיקון. הרצונות השבורים שמתגלים נתקנים על ידי העבודה שלנו באיחוד ובבקשה. אם איננו עושים זאת, אנחנו מעוררים סבל בבורא ובנו.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הבורא ברא רצון, על מנת שהרצון יהנה מלהיות דומה לבורא. שהרי כאשר אנחנו מקבלים ממנו, בהתאם לרצון שנברא, איננו מסוגלים להרגיש את עצמנו כקיימים, שהרי הרצון והמילוי – מגיעים מהבורא. "האני" נולד בתחושת החסרון ומתוך המאמץ שלי למלא אותו.

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest