דף הבית / חכמת הקבלה (page 10)

חכמת הקבלה

המחשבות שלי ב – Twitter

סבלנות, סובלנות – הן טובות כל עוד הן לא מובילות לאנרכיה. כל עוד הן מאוזנות ומוגנות מפני מתירנות מוחלטת! הקבלה: הכול זקוק לשילוב בין מה שיש בהם לבין היפוכם – הקו האמצעי הוא באיזון. צריך ליצור חברה כזאת. לרכוש חוש ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לבנות חושים חדשים לגילוי העולם העליון פירושו של דבר לבקש לבנות קשרים בינינו, שבתוכם נוכל לגלות את הבורא ולהסב לו בכך נחת רוח. קליטה חדשה זו מכונה "אמונה מעל הדעת", מדרגת הבינה, ההשפעה, הכוונה האלטרואיסטית.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

מחשבות זרות מסוגים שונים הן הפרעות הכרחיות. בלעדיהן לא היינו יכולים להחזיק באמונה מעל הדעת. לא היה לנו צורך בה, לא היתה לנו תמיכה והתקדמות. בדיוק כפי שהשמן אינו יכול לדלוק ללא פתילה, שקושרת אותו עם האש, עם האור.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

האם יחסן של אומות העולם לישראל משתפר? כפי שבעבר אף אחד לא ריחם על היהודים שהושמדו על ידי הנאצים, כך בימינו כלי התקשורת האירופאים לא מזכירים את העובדה שהחמאס שיגר על ישראל 500 טילים!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

החיבור הנכון תמיד מגיע מ\אל הבורא דרך הקבוצה: לא ישירות ממני אל החבר. זאת, בכדי לבנות את פרצוף הנשמה מעשרה, או מכמות החברים שהבורא מביא לקבוצה. אחרת איננו מותאמים לרשת הרוחנית, והיא תדחוף אותנו לאיחוד מתוך הלחץ שהיא תפעיל עלינו.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הזמן שלנו מתאפיין באגרסיביות של הקהילות והמיעוטים שנרדפו בעבר כנגד רודפיהם בעבר. והדבר מביא לאלימות. הקבלה מייעצת: "על כל פשעים תכסה האהבה" – עלינו לפתח דווקא את האהבה. אחרת, אנרכיה ואלימות יתפסו את מרכז הבמה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

העבודה מעל הדעת מנוגדת לרגש ולשכל החומריים ולכן אין היא יכול להתקבל על ידי עולמנו, ברצון לקבל בלבד. לשם עבודה כזאת נחוץ רצון נוסף – השפעה, דרגה גבוהה יותר. העבודה הרוחנית מתרחשת בשני רמות מנוגדות.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אם החושך לא היה קיים, לא היינו מרגישים את האור. לכן האור והחושך חייבים להתקיים בו זמנית, כשני צדדים קוטביים של אותה התופעה. אלמלא כן, לא היינו מרגישים את המציאות, לא היינו מרגישים את עצמנו כקיימים. הקיום שלנו מבוסס על ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

המדינות שנקראות "דמוקרטיות" (שלטון העם) מאפשרות לבני האדם חופש, אבל בכך שהן מאפשרות את התנועה החופשית של ההון, הן מביאות להעשרת העשירים ולהעמקת העוני של העניים. האגואיזם וכוח השלטון של העשירים שוב מובילים את המדינות לחורבן!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הסימן לעבודה נכונה היא השמחה מהרשעים שמתגלים בתוכי. הרע שמתגלה בתוכי משמח אותי, שהרי הוא תוצאה מעבודתי. אני לא מבטל אותו, אלא אני מתעלה מעליו. זהו ההבדל בין מקובל העובד למען הבורא לבין אדם שאינו עובד למען הבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אינטגראציה נכונה בין עמים ותרבויות תתרחש כאשר נגיע לשלב היסודי בהתפתחות התפיסה שלנו: כל אדם או אומה ישמרו על זהותם הייחודית, מבלי שידכאו אותה, אלא יממשוה לטובת הכלל.

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest