דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית (page 950)

התפתחות רוחנית

לבחור להיוולד אדם

"ואהבת לרעך כמוך" – המשפט הזה קובע את כל העיקרון של הקשר בין הרצון והאור, התיקון של הנשמה הכללית. כדי שהנברא יוכל להשׂיג הידמות והשתוות לבורא, הבורא נאלץ תחילה לשבור את הנברא ולהביאו לשׂנאה, למצב המנוגד לו. להשׂיג את המצב ...

להמשך קריאה

אתה אחראי על כל הבריאה

התיקון הראשון של הרצון נקרא להשפיע בכוונה על מנת להשפיע. זה אומר, שאני מצמצם את השימוש ברצון שלי, מאחר והוא אגואיסטי למען עצמי, אינני רוצה לגרום רע לאחרים, כמו שנאמר: "מה ששׂנוא עליך, אל תעשׂה לחברך!". אך אפילו בשימוש המוגבל ...

להמשך קריאה

לאחד את כל העולמות

שאלה: האם אשתו של האדם שייכת לאותם "הקרובים" שעליו "לאהוב כמו את עצמו"? תשובתי: החיים שלנו בעולם הזה מסודרים כך, כדי שגם במשפחה אנחנו נהייה מחוברים למען המטרה הרוחנית. זוהי תוצאה של השורש הרוחני הגבוה והמובהק, וזה שייך לכל אדם. כתוצאה מהשבירה ...

להמשך קריאה

איש ואישה: היכן השכינה ביניהם?

שאלה: מה הקשר המשפחתי שעליו נאמר: "איש ואישה זכו, שכינה ביניהם"? תשובתי: לרצות שכל קשר בינינו יתממש דרך הכוח העליון, ולראות בבעל/באישה שותף/ה שנתן לי הבורא. כמו ששאל אדם הראשון לאחר החטא: "אבל האם לא אתה הוא שנתת לי את ...

להמשך קריאה

רק הבורא נותן את הנשמה

שאלה: כיצד עליי להתייחס לאשתי כדי שנרגיש את הבורא בינינו? תשובתי: השתדלו שכל היחסים ביניכם יהיו רק כדי לגלות את הבורא ביניכם. זה מבטיח שלום בית מוחלט. זה בריא לכולם גם מתוך מניעים האגואיסטיים. זהו אמצעי יעיל מאד ומכוון נכון ...

להמשך קריאה

נשמה אחת שמגלה את המציאות

זוהר: פרשת ויחי, אות תנ"א: במשמרת השלישית הכרובים מכים בכנפיהם ואומרים שירה כמ"ש, הללויה הללו, עבדי ה' את שם ה', יהי שם ה' מבורך, ממזרח שמש עד מבואו. אז המלאכים, העומדים במשמרת השלישית, כולם אומרים שירה. בתלמוד עשר הספירות (תע"ס) ...

להמשך קריאה

האם ציפית לישועה?

זוהר: פרשת ויחי, סעיף תס"ב: אשרי הצדיקים, הזוכים לאותו אור העליון, מראה המאירה, המאיר לכל הצדדים, לימין ולשמאל. וכל אחד ואחד מאלו הצדיקים מקבל לחלקו כראוי לו, מקבל כפי מעשיו שעשה בעוה"ז, ויש שמתביישים מאותו האור שחברם קיבל ביותר להאיר. ...

להמשך קריאה

קשר הלבבות – קשר בין הבינה והמלכות

שאלה: מה הכוונה במושׂג "קשר הלבבות" בין החברים בקבוצה? תשובתי: ידוע מחכמת הקבלה שהשבירה התרחשה כדי שניתן יהיה לתקן את המלכות. כי אם המלכות אינה כוללת בתוכה את הרצונות להשפיע (הכלים של הבינה), אז לא ניתן לתקנה. בהתכללות ההדדית של המלכות והבינה, ...

להמשך קריאה

התיקון מתחיל מבבל

הנברא בכללות נקרא "בבל". הוא נברא מרצון שעבר התפתחות בד' בחינות של האור, עבר את ירידת העולמות, לידה ושבירה של מבנה הנקרא "אדם", ובסופו של דבר הרצון לקבל ולהשפיע התערבבו כך, שבכל אחד מהם ישנם חלקים של כל האחרים. על כל ...

להמשך קריאה

סדר תיקון הנשמה הכללית

האור, על ידי פעולתו, מפריד בין רצונות ההשפעה והקבלה, ואנחנו מתחילים להרגיש את הדחייה שביניהם. מתברר, שהרצונות להשפעה נמשכים לתפיסה ומילוי האחרים, יותר מאשר רצונות הקבלה. לכל אחד מאיתנו יש רצונות משני הסוגים, העניין הוא רק איזה מהם עולים בערכם ...

להמשך קריאה

ניגודים בלתי מחולקים

שאלה: מה מאפשר לקו האמצעי לאחד את הקווים ימין ושמאל? תשובתי: במהות, הקווים ימין ושמאל, הם בניגוד קוטבי זה לזה. קו ימין זו השפעה מוחלטת, היא אינה יודעת ואינה רוצה לדעת מה זה קבלה. וקו שמאל זה כלים דקבלה שאינם ...

להמשך קריאה

אור המותח כמו מיתר

שאלה: מהו פירוש המושׂג "קו"? תשובתי: "קו" זה אותו סולם המדידה שבתוכי, היכן שאני מעמיד בצורה ישרה את כל היוצרות, המחשבות, הרצונות, היחסים. כל מה שמתגלה בי כעת, בכלים שלי, נעמד בהתאם לאור שמגיע. אם קיימת הסכמה ברורה ומדויקת בין האור ...

להמשך קריאה

למי שייך המסך?

מסך אינו יכול להיות אישי. על מה הוא יבנה באופן אישי אצלי? על התרשמויות מהעולם הזה? החשוב הוא הרצון (או חוסר הרצון) להתאחד עם הדומים לי. המסך נבנה על אחדות, הוא מכסה את השבירה שביני לבין האחרים. מעל לתהום הזו ...

להמשך קריאה

היסוד של כל התיקון

שאלה: אם כל התורה (חכמת הקבלה) מדברת רק על אהבת הזולת, אז מדוע עלינו לתקן את עצמנו, מספיק להתייחס טוב זה כלפי זה, וזה הכול? תשובתי: אנחנו נמצאים במדרגה הנמוכה ביותר, בדרגה הבהמית (דרגת חי), חיים ומתים ("בהמיים" – הכוונה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest