דף הבית / Tag Archives: מצרים (page 12)

Tag Archives: מצרים

במצרים, ומעליה

כתבי רב"ש, מאמר "מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה": "ואז הוא יכול להבין מה זה "שכינתא בעפרא", היות שהוא רואה אז, איך במקום שצריך לעשות משהו לשם שמים ולא לתועלת עצמו, תיכף בא הגוף ושואל טענת "מה העבודה הזאת ...

להמשך קריאה

אנחנו לא עבד לעבדים, אלא עובדי ה'!

הרב"ש, "דרגות הסולם", מאמר 932, "חידוש הראשון": "כל החידושים מתחילים רק אחרי שהאדם זוכה לצאת מקבלה עצמית." ולפני כן, הוא שקוע לחלוטין ברצון ליהנות, והרצון הזה שולט בו. לכן, לא יכול לקרות בו שום חידוש, הכול מגיע רק מהאגו שלו. ...

להמשך קריאה

ההזדמנות האמיתית שלך להיות חופשי

שאלה: האבן עזרא אמר, שהדור שיצא ממצרים ניסה על עצמו את עול העבדות והתייאש. לכן לא הצליח להילחם עם אדונו עד שלא גדל דור המִדבר שלא ידע גלות, ולכן לא איבד את כוחו ואמונתו. באיזה דור אנחנו נמצאים היום? תשובה: ...

להמשך קריאה

כיצד נולדת הרגשת הגלות?

שאלה: אילו ערכים היו לעם ישראל לפני הירידה למצרים, בזמן שהותו שם, ולאחר היציאה ממצרים? האם העם עבר שינוי, תהליך, כלשהו? תשובתי: כן. למצרים יורדים כבר עם כוונה של השפעה, כמו ה"אבות". בכל מדרגה רוחנית הכניסה למצרים היא הכרחית, מפני ...

להמשך קריאה

השורש של כל הגלויות

שאלה: למה, כאשר מדובר על חג הפסח, אנחנו אומרים: "זכר ליציאת מצרים"?, היו הרי גם גלויות אחרות: בבל, יוון, רומא, אבל מזכירים לנו דווקא את יציאת מצרים. מה המשמעות של זה? תשובתי: גלות מצרים מהווה שורש של כל הגלויות. כל ...

להמשך קריאה

עונש מוות למען החיים העתידיים

שאלה: למה ב"הגדה של פסח" מסופר בשמחה על מכות מצרים? תשובתי: בהתחלה, כל עוד האדם נמצא תחת שליטת האגו שלו, נדמה לו שהמכות האלה מתבצעות עליו, כי הוא הרי לא מפריד את עצמו מהאגו שלו. אבל אחר כך, כאשר הוא ...

להמשך קריאה

כל העולם בגלות, כל הארץ זה מצרים

"ליל הסדר" עבור אדם שכבר יצא מה"מצרים" הפנימי שלו, זה חג שבו הוא עובר שוב את אותם המצבים, כמו בזמן היציאה שלו באותו הסדר, וחוגג את השחרור שלו. זה עוזר לו בכל פעם לעלות למדרגה חדשה, יותר ויותר למעלה. לכן ...

להמשך קריאה

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?"

שאלה: "ליל הסדר", זהו לילה מיוחד עבור עם ישראל. נחשב, שבלילה הזה העם הזה נולד והחל את דרכו החדשה. אז באמת, במה כל כך מיוחד הלילה הזה של היציאה ממצרים? תשובתי: האדם מתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות מצרים, בעבדות של האגו ...

להמשך קריאה

עת צרה היא ליעקב

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזוהר": "הרי, שאעפ"י שהקב"ה הוציא הארץ מרשות האומות, ונתנה לנו, עכ"ז אנו עוד לא קבלנוה, ואין אנו נהנים מזה. אלא, שבנתינה זו, נתן לנו הקב"ה את ההזדמנות לגאולה. דהיינו, להטהר ולהתקדש ולקבל עלינו עבודת ה', בתורה ...

להמשך קריאה

הקפיצה מעבר ל"בלתי אפשרי" האחרון

שאלה: אני רואה שה"פרעה" גונב את כל התוצאות של העבודה שלי, ואני שואל את עצמי, מתי אני סוף סוף אתייאש מהכוחות של עצמי? אני מרגיש כאילו אני נוסע במכונית, אבל מישהו אחר נוהג בה. תשובה: נכון, לא אתה נוהג במכונית ...

להמשך קריאה

קבוצה, זה אלפי נקודות שבלב

שאלה: איך אנחנו מגיעים ליגיעה משותפת? תשובתי: זאת כל העבודה בקבוצה. ללא מאמץ משותף, ללא החיבור שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג כלים של השפעה. אין בנו רצונות להשפיע, ישנם רק רצונות לקבל! ובתוך הרצון לקבל הזה יש "נקודה שבלב". אז ...

להמשך קריאה

זכר ליציאת מצרים

"יגעתי ומצאתי"! יגעתי, כלומר בניתי כלי רוחני. עד שלא בנית אותו, לא נתת את היגיעה הנדרשת, אתה לא תוכל לצאת ממצרים. לאחר שאתה מסיים את היגיעה שלך במצרים, אתה צריך לפרמט אותה, מה שנקרא, חיבור לפני הר סיני. עבדות מצרים ...

להמשך קריאה

מלך חדש במצרים – זה לטובה

שאלה: איך בונים את הנכונות של התלמיד לתפיסת חכמת הקבלה בקבוצה? תשובתי: בדרך של חיבור. אדם לא יכול להיות מוכן לקליטה, אם הוא לא מחובר עם החברים. הם צריכים להתלכד, בכך שמעלים את גדלות המורה בעיניהם ובזה בונים קשר נכון. ...

להמשך קריאה

פרעה נשאר במצרים לתמיד

פרעה נשאר במצרים. אנחנו צריכים לברוח ממצרים ולקחת מפרעה את הכלים שלו. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל עצמו, אלא עושים יגיעה כנגדו ונאבקים עימו. הוא מחזיק אותנו על בלמים או אפילו מושך לאחור, ואילו אנחנו רוצים לברוח ממנו קדימה, ...

להמשך קריאה

הפרצופים של פרעה

הכלים דהשפעה שהיו פעם נבדלים, נפלו לכלים דקבלה ועכשיו הם נמצאים בהם, תחת שליטתם. המצב הזה נקרא "גלות". הוא מתבטא בכך, שהרצון לקבל משתמש בתכונת ההשפעה כדי להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, "גלות" זה מושג רוחני, לא פשוט. אני ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest