דף הבית / Tag Archives: מצרים (page 11)

Tag Archives: מצרים

חייזרים בארץ זרה

שאלה: מהם התנאים שצריכים לעבור על האדם, כדי שהוא ירצה לצאת לעולם הרוחני? תשובתי: התנאים שצריכים להיות הם פשוטים: צריכים להיות בצער רוחני גדול, בהרגשת גלות מצרים. לא במקרה אברהם שאל את הבורא: "במה אדע כי אירשנה?" (בראשית ט"ו, ח'). ...

להמשך קריאה

העולם נמצא בסופן של שבע שנות רעב

שאלה: סוף הגלות צריכה לסמן כביכול סוף לכל הסבל, אז מדוע אנחנו מגיעים לריקנות מוחלטת ולפשיטת רגל? תשובה: ידוע, שהגלות מתחילה משבע שנות שובע, אחר כך צריכות לבוא שבע שנות רעב שמסתיימות בחושך מצרים, במכות גדולות. מי מקבל את המכות ...

להמשך קריאה

עשר מכות על ה"מִצְרִים"

שאלה: מה לעשות כדי להימנע מעשר מכות מצרים שצפויות לנו? תשובתי: עשר המכות עוברות על ה"מצרים", כלומר על הרצון לקבל שלנו. אם אנחנו מתעלים מעל האגו הזה, אז אנחנו מרגישים זאת לא כמכות, אלא ככוחות שעוזרים לנו להתנתק מהאגו ולא ...

להמשך קריאה

יציאת מצרים נקראת "לידה"

בעל הסולם, מאמר "סוד העיבור – לידה": "יציאת מצרים נקראת לידה והנה הולד הזה נולד מת, כי אחר ההריון, שהוא כור הברזל ושעבוד מצרים, באה הלידה, ולא היו מוכשרים עוד לנשום רוח חיים מהעולם הנאור, שהיו מובטחים לבא לשם – עד ...

להמשך קריאה

לך יחד עם כולם, או שתקבל "סיבוב" נוסף

לאדם אין זכות להתנתק מהחברה ולבקש רק עבור עצמו גם אם כוונתו טובה ביותר, לגרום נחת רוח לבורא. על ידי תפילה פרטית, בקשה או בכי לבד אנחנו לא עוזרים בשום דבר, אלא רק מזיקים לעצמנו ולאחרים. עכשיו תארו לעצמכם כמה ...

להמשך קריאה

להרים את הקול לפני פרעה

בזמנו, בעל הסולם כתב מאמרים המסבירים את המהות של העימות בין שתי האידיאולוגיות: הקפיטליסטית והסוציאליסטית, וכמו כן נסע לפולין, איפה שהחלה להתפתח פעילות אקטיבית של תנועת העבודה. בגלל זה רצו להושיב אותו בבית הסוהר בפלסטינה וכמעט עצרו אותו באירופה כקומוניסט. ...

להמשך קריאה

חכמת הקבלה היא נחלת הכלל

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות": "ומתוך זכות אבות, עמדה להם ההצלחה לישראל, שבמשך ארבע מאות שנה התפתחו והוכשרו והכריעו את עצמם לכף זכות." במשך הגלות, אנחנו מתמודדים עם התנגדות פנימית ומגלים כוח שמונע מאיתנו להתחבר, על אף רצוננו להתחבר. ...

להמשך קריאה

1 = 600,000

בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות": "כי במספר קטן של אנשים אין התורה עומדת לקיום כלל." נאמר, שבזמן קבלת התורה בהר סיני עמדו שישים ריבוא גברים. מה מסמל המספר הזה? לא מדובר כאן על מספר "ראשים", אלא על גדלות ...

להמשך קריאה

לשם מה נחוצים הייסורים?

בעל הסולם, מאמר "הערבות": "אולם מתוך ירידתו של טבע הבריות עד לדיוטא התחתונה, כמבואר לעיל שהוא ענין האהבה עצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבא במשא ומתן עמהם ולהסביר להם, שיכריעו ויסכימו לקבל ...

להמשך קריאה

עם המאוחד בניצוצות

שאלה: מהו "עם ישראל"? תשובתי: "עם ישראל", בדומה לכל עם אחר, זהו אוסף, כלל של אנשים. אך בשונה מכל שאר העמים, הם התאחדו לפי עיקרון מיוחד – "ואהבת לרעך כמוך". פעם, בבבל הקדומה האנשים חיו בשבטים, ולאחר מכן התחלקו ונפרדו ...

להמשך קריאה

דרכים שונות למעגל הכללי

בעל הסולם, מאמר "הערבות": "דבר תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי יחד, אולם מתוך ירידתו של טבע הבריות עד לדיוטא התחתונה, כמבואר לעיל שהוא ענין האהבה עצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא ...

להמשך קריאה

רצון שאינו תלוי באף אחד

בעל הסולם, מאמר "הערבות": "והנך מוצא בעליל, אשר ענין מתן התורה, היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים והיו לאומה בפני עצמה, דהיינו עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם בלי תלות באחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמורה ואז ניתנה ...

להמשך קריאה

רעל בקצה החרב

כנס חיבור "המדרגה הבאה". שיעור מס' 1 מתוך "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", בעל הסולם: "המה"מ מזדמן בחרב שלופה וטפה של מרה בקצה החרב, והאדם פותח פיו וזורק בו הטפה, ומת". "מלאך המוות" הוא האגו שלנו, שכל הזמן חותך ומרחיק ...

להמשך קריאה

חופש עם עול על הצוואר

הרב"ש, אגרת נ"ט: "אומר הזהר הקדוש, "כל חד וחד לפום מאי דמשער בליבא" (כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו), באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם. וזה נקרא בחינת אמונה." מדובר כאן על דרגת ה"אדם", ...

להמשך קריאה

שבע שנות רעב

בעל הסולם, "הקדמה לתע"ס, אות "י"ד: "ומעין ענין הנ"ל פירשתי פעם את מליצת חז"ל, "מי שתורתו אומנותו" אשר בעסק תורתו ניכר שיעור אמונתו: כי אומנתו אותיות אמונתו. בדומה לאדם, שמאמין לחבירו ומלוה לו כסף, אפשר שיאמין לו על לירה אחת, ...

להמשך קריאה

סיום קבוצתי או לחיצת החרצן מהדובדבן

יכול להיות, שאנחנו כבר נכנסים לתהליך מיוחד, שבו הקבוצה מתחילה להתגבש בכזאת צורה, שאנחנו סוף סוף נתחיל להרגיש לא את המצבים האישיים שלנו בכל אחד מאיתנו, אלא מצבים כלליים שאנו עוברים. אנחנו נתחיל לעבור אותם יחד. זה נקרא להיות "בני ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest