דף הבית / Tag Archives: ישראל (page 123)

Tag Archives: ישראל

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ז'

כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצדיקים ההם עם כח משה רבינו ע"ה… כי בהיותם מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז, וכל העוסקים בה חוזרים ומעוררים אותו התועלת ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ו'

ויש עוד שני מצוות לרבינו יונה התלויות בכללות השם הקדוש מצוות עשה להתבונן בגדלות השם יתברך שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי"ה הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ה'

ומי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. הר"מ פאפריש, אור צדיקים, סימן א' סעיף ט"ז לשון הזוהר הקודש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר כמשל הנכנס לחנות של ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ג'

ובעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר והתיקונים ואחריהם כתבי מר"ן האר"י ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות שבעולם ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ב'

לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. הרב שלום בן משה בוזגלו, כסא מלך, תיקון מ"ג אות ס' לימוד הזוהר ...

להמשך קריאה

אי אפשר להסתדר בלי הרוע

הזוהר: פרשת כי תשא, אות נ': אין עוד אב רחמן על בניו כמו הקב"ה, שכתוב, כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב… אבל כיון שאמר מכל דברו הטוב, והניח הרע מלאחריו, שדבריו הרעים שדבר על ישראל, הניח, ולא נתקיימו, ...

להמשך קריאה

הסיבה לכל הגלויות

זוהר: פרשת כי תשא, סעיף נ"ו: בני החטא שעשו העם שבחוץ, הערב רב, ונשתתפו בו העם הקדוש, חטאו באמא, המלכות, שכתוב, קום עשה לנו אל-הים. הערב-רב נקראים אלו המנצלים את תכונת ההשפעה בעל מנת לקבל. מצד אחד, הם מבצעים את ...

להמשך קריאה

מן המקורות 10.02.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק ג – כתבי בעל הסולם, ...

להמשך קריאה

לא כדאי שצירי הלידה ימשכו 6,000 שנה

זוהר: פרשת כי תישא, סעיף כ"ד: כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה. כמו הרה, כי דרכה של מעוברת, שיעברו עליה תשעה חדשים שלמים. נדרש לנו זמן, בכדי להרגיש את כל הרע הזה. תחילה, אנחנו סתם מתחילים להרגיש אותו במעט, ...

להמשך קריאה

והרע יהפוך לטוב…

זוהר: פרשת כי תשא, סעיף ט"ז: הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך. עתיד הקב"ה לעשות לישראל כל הטוב הזה, שאמר ע"י נביאי האמת, וישראל סבלו עליהם הרבה רע בגלות. ולולא כל הטוב הזה שמחכים ורואים, כתוב בתורה, לא היו יכולים ...

להמשך קריאה

עד שיזכה להבין

רבי נחמן מברסלב: "בלימוד הזוהר היה בוכה הרבה, עד שיזכה להבין". כשאני חושב על הרצון המתוקן אני מתאר את כולו – כשלי. אין אחרים, הם בתוכי, וכל זה – אני! לכן כשאני קורא בספר הזוהר, אני מתאר לעצמי שהכל מתרחש ...

להמשך קריאה

כשבא הבוקר…

זוהר: פרשת מצורע, סעיף ח': כשבא הבוקר, כל הצבאות והמחנות של מעלה משבחים להקב"ה. בוקר נקרא מצב שבו אני מעריך את תכונת ההשפעה. עכשיו אני מבין, יודע ומרגיש שההשפעה היא הדבר הגדול ביותר. קודם הסתכלתי על אהבה, השפעה, קשר עם ...

להמשך קריאה

מתי "הרשעים" יוצאים לחופשי

זוהר: פרשת מקץ, סעיף פ"ה: בכל מקום שהדין נגזר על ישראל, ואומר משא, כביכול הוא מעמסה על הקב"ה להעניש את ישראל. והוא משא מצד זה ומצד זה. הן אם יענישם והן אם לא יענישם הוא משא עליו כביכול. כי אם ...

להמשך קריאה

מן המקורות 03.02.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק א – זוהר לעם, פרשת ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest