דף הבית / Tag Archives: ישראל (page 122)

Tag Archives: ישראל

יש לנו את כל התנאים

שאלה: מה הפירוש של הביטול העצמי בכנס, כאשר מתגלה לנו האור העליון? תשובה: אני מבטל את האגואיזם שלי ביחס לרצון הכללי להיות ביחד, על מנת שנגלה בתוכנו את הכוח העליון, כוח ההשפעה ואהבה הדדית. זה כוח הטבע הכללי – הבורא, ...

להמשך קריאה

בוא ואל תפחד – אינך מחויב בשום דבר!

שאלה: בכנס "זוהר לעם 2010 – מגלים מציאות חדשה" – יתאספו הרבה מאוד אנשים חדשים. כיצד עלינו לקבל אותם, כדי שבהמשך נוכל לשמור איתם על קשר, ולא לאבד אותם לאחר הכנס? תשובתי: אנחנו איננו כת ואיננו מחזירים בתשובה, ואיננו רודפים ...

להמשך קריאה

הבית של נשמתנו

הזוהר: פרשת תזריע, סעיף ק"נ: וע"כ מי שבונה בנין, כשמתחיל לבנותו, צריך להזכיר בפיו, שבונה אותו לעבודת הקב"ה. ספר הזוהר מספר לנו על העבודה הרוחנית שלנו, ולא אומר אף מילה על משהו שמתרחש במישור העולם הזה עם חפצים גשמיים – ...

להמשך קריאה

שלושה ימים עד הזינוק…

שאלה: לפני מעמד מתן תורה עַם ישראל ערך הכנה מיוחדת במשך שלושה ימים. באיזה אופן עלינו להתכונן בצורה הטובה ביותר בשלושת הימים האחרונים שלפני הכנס? תשובתי: שלושת הימים האלו נקראים שלושת ימי ההגבלה, כאשר אתה באופן מוחלט מתנתק מכל מה ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ז'

כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצדיקים ההם עם כח משה רבינו ע"ה… כי בהיותם מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז, וכל העוסקים בה חוזרים ומעוררים אותו התועלת ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ו'

ויש עוד שני מצוות לרבינו יונה התלויות בכללות השם הקדוש מצוות עשה להתבונן בגדלות השם יתברך שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי"ה הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ה'

ומי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. הר"מ פאפריש, אור צדיקים, סימן א' סעיף ט"ז לשון הזוהר הקודש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר כמשל הנכנס לחנות של ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ג'

ובעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר והתיקונים ואחריהם כתבי מר"ן האר"י ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות שבעולם ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ב'

לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. הרב שלום בן משה בוזגלו, כסא מלך, תיקון מ"ג אות ס' לימוד הזוהר ...

להמשך קריאה

אי אפשר להסתדר בלי הרוע

הזוהר: פרשת כי תשא, אות נ': אין עוד אב רחמן על בניו כמו הקב"ה, שכתוב, כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב… אבל כיון שאמר מכל דברו הטוב, והניח הרע מלאחריו, שדבריו הרעים שדבר על ישראל, הניח, ולא נתקיימו, ...

להמשך קריאה

הסיבה לכל הגלויות

זוהר: פרשת כי תשא, סעיף נ"ו: בני החטא שעשו העם שבחוץ, הערב רב, ונשתתפו בו העם הקדוש, חטאו באמא, המלכות, שכתוב, קום עשה לנו אל-הים. הערב-רב נקראים אלו המנצלים את תכונת ההשפעה בעל מנת לקבל. מצד אחד, הם מבצעים את ...

להמשך קריאה

מן המקורות 10.02.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק ג – כתבי בעל הסולם, ...

להמשך קריאה

לא כדאי שצירי הלידה ימשכו 6,000 שנה

זוהר: פרשת כי תישא, סעיף כ"ד: כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה. כמו הרה, כי דרכה של מעוברת, שיעברו עליה תשעה חדשים שלמים. נדרש לנו זמן, בכדי להרגיש את כל הרע הזה. תחילה, אנחנו סתם מתחילים להרגיש אותו במעט, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest