דף הבית / Tag Archives: ישראל (page 122)

Tag Archives: ישראל

שיעור הקבלה היומי 20.04.10

… הכנה לשיעור: שמעתי, מאמר מ"ו, שליטת ישראל על הקליפות להורדה: וידאו | אודיו חלק א': זוהר לעם, פרשת "שמות", אות רצ"ה להורדה: וידאו | אודיו חלק ב': כתבי בעל הסולם, "בית שער הכונות", אות פ"א להורדה: וידאו | אודיו ...

להמשך קריאה

בעשרה מאמרות נברא העולם

זוהר: פרשת שמות, סעיף רמ"ט: בעשרה מאמרות נברא העולם. וכשתסתכל, הם רק שלושה, שהעולם נברא בהם: בחכמה, בתבונה ודעת. והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. וכשרצה הקב"ה לקיים את העולם, עשה לאברהם בחכמה, ליצחק בתבונה, ליעקב בדעת. שבזה נקרא, ובדעת ...

להמשך קריאה

הרצאה בבית "קבלה לעם", 13.04.2010

נערכה הרצאה פומבית, לקהל הרחב, בבית "קבלה לעם" במסגרת "כנס שגרירי ישראל – מעבירים את האור לעולם", כהכנה לכנס הגדול שיערך ביום העצמאות. ההרצאה נערכת כל יום שלישי בשעה 19:00 ומשודרת בשידור חי בערוץ הטלוויזיה שלנו "קבלה לעם" ערוץ 66 ...

להמשך קריאה

תמלא באור את כל העולמות!

שאלה: אם בזמנם של בית המקדש הראשון והשני כל העם היה בהשגה רוחנית, אז מדוע לא ניתן היה לעבור את השבירה רק ברוחניות, ללא ההתגלמות הגשמית, ומייד להשיג את בית המקדש השלישי? תשובתי: כל הירידה והעלייה של הנשמות חייבת להשתקף ...

להמשך קריאה

בית המקדש שבלב

שאלה: מדוע לשם תהליך התיקון היה צורך בחורבן של שני בתי מקדש? תשובתי: הכלי הרוחני המתוקן חייב "לקבל על מנת להשפיע". אך תחילה יש צורך להשיג את תיקון הכוונה להשפיע, ואחר כך "לקבל על מנת להשפיע". לכן גם השבירה של ...

להמשך קריאה

גלות – מעשה ידי הבורא

זוהר: פרשת שמות, סעיף נ"ט: ומעולם לא עזב הקב"ה את ישראל בגלות, מטרם שבא לשכון שכינתו עימהם. כל שכן ביעקב, שהיה יורד בגלות, שהקב"ה ושכינתו וקדושים עליונים והמרכבות ירדו כולם עם יעקב… שכן דרך הקב"ה בכל הגלויות. מה הכוונה, שהשכינה ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 14.04.10

… הכנה לשיעור: שמעתי, מאמר קצ"ט, "לכל איש ישראל" חכמת הקבלה היא שיטת מימוש העצמי הרוחנית, אך איננה מתחילה לפעול מעצמה. להורדה: וידאו | אודיו חלק א': זוהר לעם, פרשת "שמות", אות פ"ב "גלות מצרים" מציעה תנאים גשמיים טובים, עד ...

להמשך קריאה

לשבור את הקיר שבין העולמות

פעם (עד חורבן בית המקדש) עם ישראל היה ברמה רוחנית, לכן המצוות היו פעולות רוחניות עבורו. התפילין לא היה סתם קופסא שחורה, אלא אור של מצב גדול המאיר במצח של הפרצוף הרוחני. עבור עם ישראל זה לא היה עניין של ...

להמשך קריאה

מן המקורות 13.04.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק ג – כתבי בעל הסולם, ...

להמשך קריאה

לפני הגילוי האחרון

תחילתו של עם ישראל הוא בבבל העתיקה, היכן שאברהם אבינו גילה את הכוח העליון והחל להפיץ את הידע אודות הבורא, אודות מטרת הבריאה, מטרת האדם והחברה. כל זה כדי שאנחנו נתעלה מעל העולם הזה, ולא נידמה לאנשים שחיים ומתים, חיים ...

להמשך קריאה

קרוב ה' לנשברי לב

זוהר: פרשת וירא, סעיף תק"י: ומלאך פניו הושיעם. הרי הוא נמצא עימהם בצרה, כי מתחיל לומר בכל צרתם לו צר… כשישראל בגלות גם השכינה עימהם בגלות, שכתוב, ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמיך. הבורא יכול להיות יחד עם הנברא רק ...

להמשך קריאה

ישראל שבנשמה

ניתן להבין, במובן פנימי וחיצוני, את החלוקה לעם ישראל ואומות העולם, אשר עליה כותב בעל הסולם במאמריו. במובן הפנימי, התכונות מתחלקות כך בכל אדם, כאשר ישראל זאת שאיפה "ישר-אל", הנקודה שבלב שהתעוררה, ואילו "אומות העולם" הם רצונותיו לקבל. אם התעוררה ...

להמשך קריאה

אבי האומה משתוקק לרוחניות

זוהר: פרשת וירא, סעיף ש"ס: רגלי חסדו ישמור. כתוב חסדו בלי י', שהמשמעות אחד, אברהם, שהקב"ה הלך עימו תמיד כדי שלא יוכלו להזיקו. ורשעים בחושך ידמו, אלו הם המלאכים שהרג הקב"ה באותו הלילה שאברהם רדף אחריהם. תכונת החסד, אברהם, היא ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest