דף הבית / Tag Archives: הליכה בדרך האמת (page 8)

Tag Archives: הליכה בדרך האמת

בית דין ללא משוא פנים

"לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ט"ו). התורה מזהירה: אל תקלקל את הרגשות שלך. אל תתייחס לבני אדם, כפי שהאגו הרחמן מכתיב לך. ...

להמשך קריאה

אל תרמה את עצמך

"לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"ג). אדם, בשום פנים ואופן, לא צריך לבצע תחבולות מחוכמות עם אנשים אחרים. הוא חייב להיות ככל הניתן אמיתי ...

להמשך קריאה

להפוך מכשול למדרגת עלייה

"לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה'." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"ד). אם נתרגם את השפה הגשמית לחוקים רוחניים פשוטים מאוד, אז שמיעה, זה "בינה", וראייה זה "חכמה". כלומר, אדם חרש, ...

להמשך קריאה

כבר עייפים מלחכות לנו בקומה ב'. חלק א'

אנחנו באים מהשבירה, שהותירה בינינו כזה נתק, שאף אחד לא מרגיש שאדם אחר, ובכלל, כל האנושות, זה חלקֵי הנשמה שלו. אף אחד לא מתאר לעצמו שאנחנו נשמה אחת ושאנחנו צריכים לתקן את היחסים בינינו עד לכזאת מידה, שלא יישאר הבדל ...

להמשך קריאה

אין גורל עיוור. הכול בידי האדם!

שאלה: כאשר "התום והיושר" של איוב פעם אחר פעם עומדים תחת ניסיון של הייסורים, באים אליו שלושה חברים כדי להביע את השתתפותם בצערו. הם מרמזים לו, שככל הנראה, הוא עשה משהו רע, כי לא יכול להיות שמכות כאלה יבואו סתם ...

להמשך קריאה

שיעור כשינוי של מצבים

שאלה: בהפצת חכמת הקבלה אתה מעביר הרצאה או נותן שיעור. איך אתה מרגיש את הקהל שיושב מולך וכמה אתה יכול לתת להם? תשובתי: שיעור מאוד נבדל מהרצאה, מפני שהרצאה זה משהו יותר מופשט, כאשר אתה, כמו ממשפך, משקה את כל ...

להמשך קריאה

לב בלב

שאלה: מהן הציפיות שלך מאיתנו בכנס הקרוב? תשובתי: קודם כל, אנחנו צריכים להתייחס לכנס באופן רציני ולהעביר באופן רציני את כל השעות, הדקות והרגעים של הכנס, כך שכולם יהיו רק בנטייה אחת להתחבר, כדי לגלות את תכונת ההשפעה הכוללת שלנו, ...

להמשך קריאה

לאסוף שושנים הפזורות בין הקוצים

כתוב, "לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים". זאת אומרת, יש הרבה ניצוצות, רשימות, שאותם אנחנו צריכים למצוא ולצרף לעצמינו. וזה קורה דווקא בזמן שישראל נמצאים בין אומות העולם. גלות, זה לאו דווקא נוכחות פיזית, אלא ...

להמשך קריאה

לא לחלוק בצעצועים, אלא לקחת את שניהם

שאלה: בהיסטוריה על הצדיק איוב מסופר, שהייסורים שלו מופיעים כתוצאה מוויכוח בין הבורא לכוח הטומאה שנקרא "שׂטן", שכביכול מסתכלים על אנשים ומחליטים לנסות אותם על נאמנות לבורא. השׂטן טוען, שאיוב נאמן, מפני שיש לו הכול והוא משגשג בחיים. אבל אם ...

להמשך קריאה

עשיו ויעקב: המאבק על הבכורה

שאלה: התורה מספרת איך יעקב, בעצת אימו, מתחזה לאחיו עשיו, ומקבל במרמה ברכה מיצחק. על מה בעצם מדובר? תשובתי: יצחק, זה "קו שמאל". יש שני קווים שיוצאים ממנו, עשיו ויעקב. הם לא יכולים זה ללא זה. הברכה צריכה להיות על ...

להמשך קריאה

מה הסכנה של האש המתלקחת במזרח התיכון?

שאלה: כיצד אנחנו צריכים להתייחס לאסון שקרה בירושלים, להתקפת הטרור בבית הכנסת שהכניסה לאבל את כל המדינה? תשובתי: עלינו להבין, שהכול קורה מפני שאנחנו עדיין לא מממשים את מטרת הבריאה. בכל ספרי הקבלה מסבירים לנו שאנחנו נמצאים בתוך מערכת אחת: ...

להמשך קריאה

דרך רמקול

שאלה: כתוב: "הכול בידי שמים, חוץ מיראת שמים". אבל אם יראת שמים לא בידיי, מאיפה אני אקח את היראה? תשובה: את היראה ניתן לקבל רק מלמעלה. אף אחד לא אומר לך שאתה צריך להיות צדיק, עובד ה'. מה שאתה מרגיש ...

להמשך קריאה

סיבוב גלגל ההיסטוריה חסר הפנייה

"בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפוך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת ...

להמשך קריאה

לאידיאל של השפעה ואהבה

אצלנו כל הזמן צריך להצטייר באופן ברור ומדויק הבורא, אידיאל של השפעה ואהבה. ואנחנו צריכים להבין, שאנחנו יכולים במשהו להבין את האידיאל הזה, במשהו לגלות אותו כלפינו. כלומר, הבורא זה משהו שמורגש מחוץ לנו. אין כזה תנאי תפיסת הבריאה, הכול ...

להמשך קריאה

מי מתקן את החלק העשירי של הרצון?

"ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט: וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ד'). שדה, זה הרצונות הגשמיים ...

להמשך קריאה

בכל אחד מאיתנו יושב איוב טיפש

שאלה: בסיפורו הידוע של איוב מתוארים ייסורים אנושיים, שבמידה גדולה או קטנה יותר נוגעים לכל אחד מאיתנו. איוב היה "תם וישר וירא אלוקים וסר מרע". ובכל זאת, הצרות נופלות עליו בזו אחר זו. בסוף מגיעה הבשורה המרה ביותר: סופה חזקה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest