דף הבית / Tag Archives: הליכה בדרך האמת (page 30)

Tag Archives: הליכה בדרך האמת

נשים, תתאחדו!

כנס בסוצ'י. שיעור מס' 3. שאלה: הרבה פעמים אני שומעת מחברים, שגברים מסוגלים להתאחד ואילו הנשים לא. וכאשר יש לי סלידה מאחת החברות, אז האגו שלי מיד מופעל: בכל מקרה, הנשים אינן מסוגלות להתאחד ולהתחבר מצד הטבע, כלומר, גם לא ...

להמשך קריאה

יין המשמח

"וידבר יהוה אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם: ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור: ולהרת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה ...

להמשך קריאה

תיקון בדרגה גבוהה

"ויאמר משה לאהרן ואלעזר ואיתמר, הבנים הנותרים שלו: "מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י', פסוק י"ז). אכילת ...

להמשך קריאה

כְּשירות לשימוש רוחני

"וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ: כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י"א, ...

להמשך קריאה

עבודה עם רצונות פנימיים

"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו: וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שקץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם: ושקץ יהיו לכם מבשרם לא ...

להמשך קריאה

מה חסר לי

הרב"ש, "שלבי הסולם" (1987/88), מאמר כ"ז: "מהו המתגאה, אין הקב"ה סובלו בעבודה": "לכן יש תפילה מיוחדת, שהאדם צריך להתפלל. תפילה שה' יעזור לו וליתן עזרה מלמעלה, כדי לדעת את האמת, מה שחסר לאדם, ועל זה לבקש מה' עזרה." בהרבה מקרים ...

להמשך קריאה

תיקח דוגמה מההורים הרוחניים

לפני אלפי שנים חיו בעולם האבות הקדמונים שלנו, אבל החשובים ביותר בשבילינו הם הקרובים שלנו: סבא, סבתא, אבא ואימא. ללא ספק, אבא ואימא הם הכי חשובים לנו, מפני שדרכם אנחנו מתקשרים לכל הדורות הקודמים. זה מתייחס גם להורים הגשמיים, וגם ...

להמשך קריאה

אין הבדל בין התלמידים

שאלה: אם לכל אחד יש "אבא ואימא" רוחניים שדרכם הוא מקבל את הכוח של האור, אז מיהו המורה שמעביר את השיטה לתלמיד? תשובתי: "אבא ואימא" הרוחניים, זוהי מערכת עליונה שאיתה אתה צריך לעבוד. אחר כך אתה תלמד ותדע מה זה, ...

להמשך קריאה

95% מהעבודה הבורא לוקח על עצמו

שאלה: אם צריך ליישם את החוק הרוחני של הערבות 24 שעות ביממה, אז בשביל מה ניתן לנו כל העולם הזה עם הדאגות הללו: עבודה, משפחה, ילדים, שתופסים 95% מהזמן? תשובתי: הכול מסודר כך, שמתוך כל התנאים האלה אתה תגיע ליישום ...

להמשך קריאה

רצונות טמאים

"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם: ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם: ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע ...

להמשך קריאה

היררכיה משולשת של התיקון

מתוך הספר: "מאור ושמש", פרשת "ויקהל": "תועלת גדול יש בהתחברות פשוטי העם לצדיקי הדור, כי פשוטי העם אין להם לב להבין איך לעבוד ה' באמת ואיך לעשות כל מעשיהם בבהירות שיאירו כל מעשיהם לה'. רק על ידי שמתחברים עצמם לצדיקי ...

להמשך קריאה

לפעולות נכונות

כנס בסוצ'י. שיעור מס' 2. שאלה: האם כדי לצאת מהאגו, צריך לרצות את זה? תשובתי: האדם לא יכול לרצות לצאת מהאגו! אני יכול לשחק, בכך שכל הזמן אני מרמה את עצמי שרוצה לצאת מהאגו. אבל בעצם, אני לא רוצה! וכל ...

להמשך קריאה

התכוונות לחברים, היא התכוונות לאור

הכנס בסוצ'י, שיעור מס' 2 הלימוד הרוחני שלנו וההפצה נובעים מתוך תיקון השבירה של הכלי השלם – הכלי של הנשמה הכללית. ניתן לחלק את התהליך הזה לשלושה שלבי התפתחות. כאשר אני הגעתי למורה שלי הרב"ש, פגשתי חמישה, שישה אנשים שלמדו ...

להמשך קריאה

שהכוונות יקבעו את הפעולות

שאלה: הבורא ציווה את בניו של אהרן לא להתאבל על האחים שמתו, אבל לעָם ישראל הוא ציווה להתאבל עליהם. מה מסמל ההבדל הזה? תשובתי: בעבודה הרוחנית מבדילים בין קטגוריות של אב, אֵם, אח, בעל, אישה, ילדים, ורק אחר כך באה ...

להמשך קריאה

הקשיים שבצמצום ב'

שאלה: למה אנחנו לומדים בשיעור את הפרטים על בניית העולמות כאשר בתור תלמידים אנחנו לא יכולים להבין אותם? תשובה: זה נקרא "סגולה", מכשיר מיוחד שאני יכול להפעיל. הוא פועל בצורה מיוחדת ומתקן את השכל והרגש שלי, עד כדי כך שאני ...

להמשך קריאה

במנוחה רגועה

כנס בסוצ'י. שיעור מס' 2. האור נמצא במנוחה מוחלטת, מפני שכל הכוונות שלו מכוונות באופן מרבי לקירוב, לאיחוד, לחיבור, לדבקות איתנו. כל שנייה הוא מבצע מיליארדי פעולות (אם אפשר להתבטא כך במושגים של זמן). האור לא משתנה בשום דבר והתוכנית ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest