דף הבית / Tag Archives: הליכה בדרך האמת (page 20)

Tag Archives: הליכה בדרך האמת

"חזרה בתשובה"

בפרשת השבוע "אחרי מות" מדובר על יום כיפור. מה זה "כיפור"? נניח, שבא גנב עם רגשי אשמה שמביע חרטה ואומר: "אני מודה, כך קרה. נו, תחתכו לי את הידיים, אני לא יודע מה לעשות". כלומר האדם מרגיש שהוא באמת אשם ...

להמשך קריאה

הגלות

לאחר שקבוצת תלמידי אברהם, עם ישראל, עזבו את בבל, הם חיו באחדות 2,000 שנה. כל השנים האלה האחדות הייתה ערך עליון בעם. כל המאבקים שצצו ביניהם נועדו למטרה אחת בלבד – לחזק את האהבה ביניהם. אז פרץ לפתע האגו ביניהם ...

להמשך קריאה

ההכנה קובעת הכול

שאלה: לאיזה מצב ההכנה לכנס פיטר צריכה להביא את הקבוצה העולמית? תשובה: לפני הכנס כל הקבוצה העולמית צריכה להיות במצב של התעוררות והתפעלות, שהיראה, השמחה, הרוממות, הציפייה והייאוש קיימים יחד. זה צריך להיות לא משהו חיצוני, אלא פנימי. כל אחד ...

להמשך קריאה

חברים, הברית שלנו נפלאה!

שאלה: במה צריכה להתגלות הברית בכנס? תשובתי: בחום. בכוח החיבור שחייב להתגלות בינינו. הוא צריך פשוט "להתפוצץ", כדי שאנחנו נתחיל להרגיש בינינו חלל חם שפותח אותנו אחד כלפי השני, לא נותן לנו להתאפק כדי להביע את אהבתנו. מה גם, שזו ...

להמשך קריאה

חברה מושלמת של אברהם, חלק 5

יעקב, יחד עם בניו, נכנס אחר כך למצרים ושם נפטר. מפני שמתעוררת ממצרים לא הנקודה הראשונית, אלא מהנקודה הזאת מתעוררת כבר מערכת שלמה. הם מתחילים לבנות אותה דווקא במצרים, כלומר מתוך מצב מפורד ונוראי, פי כמה וכמה יותר גרוע מאשר ...

להמשך קריאה

"שני השעירים" בעבודה הרוחנית

"ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד: ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל: והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל ...

להמשך קריאה

הטיפה האחרונה שמילאה את הסאה על גדותיה

שאלה: האם ישנם סיכויים כלשהם להצלחה לאדם שלומד כבר סתם מכוח האינרציה (התמדה)? הוא לא עוזב לגמרי, מפני שהחיים הגשמיים גם כן לא מושכים אותו. אבל מצד שני, הוא רואה, שחכמת הקבלה יותר מדי "גדולה עליו" והוא לא מאמין שיוכל ...

להמשך קריאה

"שעיר לעזאזל"

"וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה: ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ...

להמשך קריאה

לעמוד לפני הבריאה

חכמת הקבלה מדברת על כך, שהבורא הוא טוב ומיטיב. וכדי לממש את עצמו הוא ברא רצון לקבל שנקרא "נברא". הרצון לקבל הזה צריך להתפתח לפי המחשבה של הבורא, לפי התוכנית שלו, עד למצב שהוא יבין וירגיש את הבורא כטוב ומיטיב, ...

להמשך קריאה

יום כיפור

"והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו: שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם." ...

להמשך קריאה

ליצור מעצמי אדם

"ואיש איש מבית ישראל ומן הגֵר הגָר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והיכרתי אתה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר." ...

להמשך קריאה

צייד הרצונות

שאלה: בתורה נאמר, "אשר יצוד ציד חיה או עוף". לְמה כאן הכוונה? תשובתי: שדה, כמו גם מדבר, זה מצב שבו אי אפשר לקבוע בשום אופן היכן אתה נמצא, כי כל הרצונות שלך עדיין לא נותחו לגמרי, לא עברו שום בירור. ...

להמשך קריאה

במערבל של רצונות ומחשבות

שאלה: לאיזה מצב צריך האדם להגיע בזמן פתיחת הכנס? מה הוא צריך לחוות? תשובתי: הוא צריך להרגיש, שהוא כאילו נכנס לתוך מערבל שבתוכו הוא רוצה לערבב בכזאת צורה את המחשבות והרגשות שלו עם המחשבות והרגשות של האחרים, שלא יישאר מהם ...

להמשך קריאה

מה זה שוויון?

שאלה: מה זה שוויון? אדם נולד, נכנס לעולם הזה, וכל מה שהוא רואה – שהכול נבדל ומחולק לחלוטין, החל במה שהוא מרגיש בפנים, וכלה במה שהוא רואה מבחוץ. אבל בכל זאת לאנשים אחדים יש רצון מסוים לשוויון. מהיכן זה נובע?! ...

להמשך קריאה

התמזגות הרצונות

בזמן ירידת הרצון מנקודת השבירה למטה יותר ויותר, הוא התחלק לחלקים יותר ויותר קטנים שכל הזמן התערבבו ביניהם בהתאם לעוצמה ולאופי השבירה. לא מדובר על עביות בלבד, אלא עד הדרגה שהייתה שייכת לעביות "כתר", "חכמה" או "בינה". התיקון מתחיל רק ...

להמשך קריאה

שבת שבתון

שאלה: למה בפרשת השבוע "אחרי מות", לאחר התיאור של שעיר אחד שמשלחים למדבר, ואת השעיר השני מקריבים קורבן, מתחילים שוב לדבר על השבת? הרי כבר דובר עליה בזמן יציאת מצרים? תשובתי: במבט ראשון, אזכור של השבת נראה כחזרה מיותרת, שאין ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest