כוונה

הוראות למתקני העולם

בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם": "ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם, – כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי, וצריכה תיקון. דהיינו, להסיר ממנה את החלקים המקולקלים, ולהחליפם באחרים מתוקנים. כי כן כל מגמתם ...

להמשך קריאה

העברה מאדם לאדם

הרב עומד קדימה, רואה רחוק קדימה ומכוון את התלמידים. אבל אם לתלמיד יש דעה משלו לגבי ההתפתחות שלו ותיקון העולם, אז הוא כבר רב לעצמו. הוא לא יכול להישאר תלמיד ולהיות סבור, שהרב טועה בכיוון ההתפתחות. הוא לא יכול לקבל ...

להמשך קריאה

כוונון לבורא

מתוך הכנס באירופה, שיעור מס' 3 הכוונון שלנו לבורא הוא בכך, שאנחנו קושרים את הכול אליו, לשורש היחיד שמלבדו לא קיים שום דבר. כלומר, כל מה שקורה לי, כל מה שקיים בתוכי ואני בעצמי, כל זה בורא אחד, כוח אחד ...

להמשך קריאה

שכל ורגש: שינוי התפיסה

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזהר", סעיף 31: "וניתן לו לעבודה כל החומר כולו שהוא צריך, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה, כמו שאמרו חז"ל (פסחים נ' ע"ב) לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וע"כ נבחנת ...

להמשך קריאה

לא תוכל לְצָווֹת ללב

שאלה: אנחנו רוצים לשנות את הכוונה. האם זה אומר שאנחנו משנים את המחשבה? תשובתי: אתה מבדיל את המחשבה מהרצון, ואילו ברוחניות אנחנו להיפך, מחברים אותם יחד. כי המחשבה, היא בדיוק תוצאה מהרצון. הפעולה נובעת מתוך הרצון, והכוונה על הרצון, נקראת ...

להמשך קריאה

לחצות את הקו האדום

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", סעיף י"ט: "והנך מוצא, שכל אלו היסורים, המצוים בעולמנו, אינם אלא גילוים, מוצעים לעינינו, בכדי לדחוף אותנו, לבטל את קליפת הגוף הרעה, ולקבל צורה השלמה, של רצון להשפיע." אנחנו נמצאים ב"כלוב" של העולם הזה, שכולו ...

להמשך קריאה

סודות קריאת הזוהר

שאלה: האם זה נכון, שאומרים, שאם מסתכלים על האותיות של ספר הזוהר שכתוב בארמית, על אף שאנחנו לא מבינים את השפה, זה באופן אוטומטי מחבר אותנו עם האור? תשובתי: שום דבר לא קורה באופן אוטומטי. אפשר להשוות את זה לתינוק ...

להמשך קריאה

כוונה ופעולה

שאלה: מה לעשות אם אדם עוסק בהפצה ללא כוונה נכונה? תשובתי: זה לא משנה! הכוונה תהיה בפעם אחרת. ואילו עכשיו תממשו איזו שהיא פעולה, הכוונה והפעולה יתאימו זו לזו אחר כך. לפעמים אדם מפיץ, אבל, יחד עם זה, הראש שלו ...

להמשך קריאה

אם הכוונה נכונה, אז אין צורך בבדיקת הרצון

לא צריך להצטער ולחשוב על אותם המחשבות והרֵגשות, שעוברים ומתחלפים עכשיו בלב ובמוח שלנו. זו הצורה שמתלבשת בחומר, שתתלבש! מה שחשוב הוא, לֵמה אנחנו מתכוונים ומשתוקקים. כלומר אנחנו צריכים להחליף את הכוונות וכל הזמן לשפר, ולא להיאבק עם המחשבות והרצונות ...

להמשך קריאה

בין שתי כוונות

שאלה: האם הכוונה היא מרכיב עצמאי? תשובתי: כוונה, זה מה שאתה רוצה מהרצון לקבל. היום אין לנו כוונה אמיתית, היום יש לנו שיקול דעת, מאיפה עדיף "לגנוב" משהו, איפה אפשר ליהנות יותר טוב: ממה, ממי, איך, על ידי מה וכולי. ...

להמשך קריאה

אנחנו בעולם הזה כמו ילדים, שמשחקים במסדרון

שאלה: מה אנחנו מתקנים, את המעשים או הכוונות? תשובתי: על ידי התיקון של הכוונה, אנחנו מתקנים את המעשה. זה כמו, שהרצון שלי להשתמש במכונית עם הכוונה הנכונה, כבר היה מספיק כדי שהיא תהפוך למתוקנת במקום מקולקלת. בעולם שלנו, כביכול, ניתן ...

להמשך קריאה

פועלים בחווה של הבורא

שאלה: איך אפשר להשיג כוונה נכונה? תשובתי: בשביל כוונה נכונה, צריך קודם כל לקשור את עצמך עם כל העולם, שהוא תוצאה של פעולות הבורא. כי דרך העולם הזה הבורא מראה לך את פעולותיו, כדי שדרך היחס הנכון לעולם, אתה תוכל ...

להמשך קריאה

משמרת של כוונה

שאלה: איך אפשר להחזיק באהבה שלפעמים מתגלה בינינו? איך לא ליפול לתוך האגו? תשובתי: להחזיק באהבה אפשר רק על ידי ערבות הדדית. לצורך זה אפשר להנהיג סוג של תורנות. במאה ה- 16 בעיר פאדובה שבאיטליה, הייתה קיימת קבוצה קבלית גדולה ...

להמשך קריאה

מתחילים תמיד מאפס

שאלה: כיצד עלינו להשתמש בסביבה כדי לבנות כוונה נכונה? תשובתי: נאמר: "איש את רעהו יעזורו!", דאגה בלב איש צריכה להשפיע על כל האחרים, לעורר את ליבם. זה פועל אפילו ללא מילים, ובמיוחד אם אנחנו יכולים בנוסף לעזור לעצמנו בכך שאנחנו ...

להמשך קריאה

הכוונה קובעת את המעשה

מתוך הכנס בנובוסיבירסק, שיעור מס' 6 שאלה: אנחנו חיים בעולם פיזי, שבו יש הרבה פיתויים. אנחנו יכולים לתת רק על ידי זה שמקבלים. איך אפשר לכוון את הרצונות של התענוגים הגשמיים, להשפעה? תשובתי: אם בראש שלך תהיה כוונה נכונה, אז ...

להמשך קריאה

סדנה 14.12.2012

סדנת חיבור בנושא "כוונה" לצפייה בסדנה להורדה: וידאו | אודיו | MP4 סדנת חיבור 2 בנושא "כוונה" לצפייה בסדנה להורדה: וידאו | אודיו | MP4 להלן קטעי המקור שעליהם התבססת הסדנה:

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest