דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

רצונות קלים

"…ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק י"ד, פסוק ל"ו). אדם שעולה עד לדרגת "כוהן" ומסוגל לתקן את הרצונות שלו, כבר בודק לא רק את הגוף והלבושים, כי את הרצונות האלה הוא כבר "טיהר" ...

להמשך קריאה

להרגיש את הטעמים של התורה

הערה: פעם אתה השווית את הספר על תכונות האור לספר של "מתכונים לאוכל טעים ובריא". תשובתי: כן, אכן כך, מפני שמדובר בו על טעמי תורה. אבל כדי שיהיה טעם, צריך להרגיש את זה. כאשר אני מסתכל על מה שעושה הטבח, ...

להמשך קריאה

מנות זעירות של אור, זה הכוח המחייה של הרוח

שאלה: למה ברגע שאתה מדבר על נטייה לעבר אהבה והשפעה, האדם מתחיל לשמוע אותך כמוקסם? תשובתי: מפני שביחס לזה, בעולם שלנו קיימות מנות זעירות של אור. אם האדם מכוון את עצמו לתדר שלהן, אז הוא מתחיל להרגיש אותן וזה מושך ...

להמשך קריאה

כאשר אין טעם לרוחניות…

"וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק י"ד, פסוק ח'). מדובר על שיטות טיהור של הרצונות ועל התקרבות הדרגתית של האדם ...

להמשך קריאה

בידוד לטובת החברה

שאלה: מה זה אומר, "י"ג חלקי תיקון השיער" ביחס לאגו? תשובתי: זוהי התגלות חיצונית של הרצונות שניתנים לתיקון. מתקנים אותם כמו את כל הרצונות הרגילים, אבל הם יוצאים החוצה. כלומר, לפי עוררות שמתגלה על העור, בזה שנוגעת גם בשיער, בראש ...

להמשך קריאה

בצלמו ובדמותו

שאלה: לפי איזה עיקרון נוצר גוף האדם, ובפרט הפנים שלו? תשובתי: בצלמו ובדמותו של אובייקט רוחני. אם האדם, בלוקחו לידיו את שני הכוחות שקיימים בטבע, חיובי ושלילי, תכונת ההשפעה ותכונת הקבלה, יתחיל לשלב בצורה נכונה ביניהם בכל הדרגות של האגו: ...

להמשך קריאה

טיהור שכבתי של הרצון

"או בשר כי יהיה בערו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "תזריע", פרק י"ג, פסוק כ"ד). מדובר על כך, שבמקום תיקון שלם נצפה נזק אגואיסטי. האדם כביכול מתנהג בצורה נכונה, טובה, נורמלית, ...

להמשך קריאה

תהליך של בירור עצמי

"ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל העור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן: וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא: וביום הראות בו בשר חי יטמא." ...

להמשך קריאה

דרגות שונות, מהות אחת

"ובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפא: והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכוהן: וראה הכהן והנה מראה שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת הוא בשחין פרחה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת ...

להמשך קריאה

רצון שמושך לרוחניות

"ואם בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והגיר הכהן את הנגע שבעת ימים." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "תזריע", פרק י"ג, פסוק ד'). השערות מסמלות יציאה של עודפים שאותם הגוף רוצה להוציא החוצה ...

להמשך קריאה

לזהות את המהות של הרצונות שלי

"נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן: וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת: צרעת נושנת הוא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "תזריע", פרק ...

להמשך קריאה

תיקון של הדרגה האחרונה

"וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ...

להמשך קריאה

חכמה אינה זקוקה לתעוזה

שאלה: נאמר, שאדם עם צרעת צריך להיות מובא לכוהן. הוא אפילו לא בא בעצמו לכוהן, אלא מביאים אותו אליו. תשובתי: אדם שמופיעה אצלו "צרעת", הוא בעצמו אף פעם לא יגיע לדרגת "כוהן". הוא עד כדי כך שוקע באגו שלו ומתבשל ...

להמשך קריאה

מה שלא עושה השׂכל, עושה הזמן

שאלה: בעבודתנו עם האגו, אנחנו כל הזמן מרמים אותו. האם זה, בעיקרון, מה שהתורה מדברת עליו? תשובתי: לא הייתי אומר שהעבודה עם האגו זו רמאות, אלא קרוב לוודאי, השימוש הנכון שלו. הוא בעצמו חסר כוח בפני עצמו, כמו ילד שמתרגז ...

להמשך קריאה

רופא עליון

שאלה: אם כולנו מחוברים למערכת אינטגרלית אחת, כלולים זה בזה, אז המחלה שלי יכולה להתברר כלא שלי בכלל? תשובתי: ודאי, אנחנו כולנו חולים עבור מישהו, רק שלא ידוע לנו עבור מי, למה ואיך. יתרה מזה, נניח שכואבת לך הרגל. בוא ...

להמשך קריאה

אקולוגיה נקייה של העולם הרוחני

"דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת תזריע", פרק י"ב, פסוק ב'). "וילדה זכר", מסמל, להוליד את תכונת ההשפעה, תכונה עוצמתית, שעובדת רק להשפעה ואהבה. "וטמאה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest