דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

לידה של הנשמה הכללית

"צרעת, פירושה סגירה. כי סוגר אורות העליונים ואינו פותח. וכשהוא סוגר ואינו פותח, נקרא נגע. שכתוב, נגע צרעת כי תהיה באדם. באדם ממש, בז"א, הוי"ה במילוי אותיות א', שבגי' אדם. ומכאן יורד לאדם התחתון שגרם לזה, וסותם אורו, ונמצא נגע ...

להמשך קריאה

יין המשמח

"וידבר יהוה אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם: ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור: ולהרת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה ...

להמשך קריאה

תיקון בדרגה גבוהה

"ויאמר משה לאהרן ואלעזר ואיתמר, הבנים הנותרים שלו: "מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י', פסוק י"ז). אכילת ...

להמשך קריאה

כְּשירות לשימוש רוחני

"וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ: כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י"א, ...

להמשך קריאה

עבודה עם רצונות פנימיים

"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו: וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שקץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם: ושקץ יהיו לכם מבשרם לא ...

להמשך קריאה

רצונות טמאים

"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם: ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם: ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע ...

להמשך קריאה

שהכוונות יקבעו את הפעולות

שאלה: הבורא ציווה את בניו של אהרן לא להתאבל על האחים שמתו, אבל לעָם ישראל הוא ציווה להתאבל עליהם. מה מסמל ההבדל הזה? תשובתי: בעבודה הרוחנית מבדילים בין קטגוריות של אב, אֵם, אח, בעל, אישה, ילדים, ורק אחר כך באה ...

להמשך קריאה

הלבוש של הכוהן הגדול

"הם (נדב ואביהו) לא התלבשו בלבוש של הכוהן הגדול." (מ. ויסמן, "מדרש מספר", פרשת "שמיני"). זה אומר, שהם לא השיגו את "האור החוזר" (לבושים על "אור החכמה"). לבוש, זה מה שמעלה את האדם מדרגה בהמית לדרגת "אדם". לא היה להם ...

להמשך קריאה

בירורים ברצון

"כאשר הבין אהרן, שעונשם של בניו היה סימן של כבוד מיוחד ובלתי רגיל שלא היה כמותו עד עתה, הוא הפסיק את הבכי ובליבו קיבל את הדין של הבורא. והבורא גמל לו על גדלות רוחו, בכך שהחל לדבר עימו, על אף ...

להמשך קריאה

הקשר בין צונאמי לאנטישמיות

שאלה: מדוע אומות העולם לא יכלו בעצמם לקבל את התורה, אלא הם צריכים לקבל אותה דרך עם ישראל? תשובתי: זה תפקידו של עם ישראל, להעביר את התורה לאומות העולם. תחילה אומות העולם מקבלים את הדתות דרך עם ישראל. כל הדתות ...

להמשך קריאה

מיתוסים ומציאות של התנ"ך

דעה: האירועים הגדולים שמתוארים בכתבי הקודש, בתנ"ך, מעולם לא קרו. למסקנה כזאת הגיעו ארכיאולוגים ישראלים על בסיס של חפירות רבות שנים. כך, לא היו קיימות חומות יריחו, שנהרסו על ידי כוהני קודש ישראליים על ידי צלילי החצוצרות, ישובי כנען לא ...

להמשך קריאה

ניסיון מר, שלא אבד לשווא

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י', פסוק א'). קטורת, זה אור עליון שעולה ממטה למעלה, מהשכבה הכי ...

להמשך קריאה

אם הנעורים היו יודעים…

שאלה: בניו של אהרן הכהן הגדול, אביהו ונדב, מתו, מפני שדילגו מעל המדרגה שאותה היו צריכים לעבור. אלה הן אותן הטעויות שקורות כל הזמן. תשובתי: אדם רוצה להקריב את עצמו, משתוקק, מבלי לדעת ולהבין שהפעולה הרוחנית שננקטת על ידו היא ...

להמשך קריאה

השליחות של נדב ואביהו

"לאהרן היו ארבעה בנים, ששניים מהם, נדב ואביהוא, לא רק שהיו יפים, אלא היו בעלי יכולות יוצאות דופן." (מ. ויסמן, "מדרש מספר", פרשת "שמיני"). יופי, נקרא קבלת "אור חכמה" (אור החיים) בעל מנת להשפיע. יופי שייך לחלק הנקבי של הנשמה ...

להמשך קריאה

תלמיד ומורה, מערכת הדם הכללית

"מאחר ונדב ואביהוא היו מומחים גדולים של התורה, הם החליטו שקיימת מצוה להציב על המזבח עוד אש אחת, חוץ מזו שניתנה מלמעלה. הם ניסחו את החוק הזה בנוכחותו של משה. למרות שההחלטה ההלכתית שלהם הייתה נכונה, הם זכו משמיים לעונש ...

להמשך קריאה

עבודה עקרה

"ברגע שנדב ואביהוא החליטו, שהם אמורים להביא למזבח אש עצמית, אז כתוב: "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה". החכמים מלמדים, שהם היו אשמים בשורה של הפרות חוק. כמו שכבר נאמר, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest