דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה (page 2)

מיתוסים על חכמת הקבלה

במה נבדלת חכמת הקבלה מחכמות העולם הזה?

מתוך שחכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. (בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה") החכמה הפנימית, אשר אין בה תרמית, ומעלתה על שאר החכמות גדולה, היא חכמת האמת, חכמת הקבלה, היא ...

להמשך קריאה

במה נבדלת חכמת הקבלה מחכמות העולם הזה?

מתוך שחכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה" החכמה הפנימית, אשר אין בה תרמית, ומעלתה על שאר החכמות גדולה, היא חכמת האמת, חכמת הקבלה, היא ...

להמשך קריאה

מהי תפילת רבים ומה חשיבותה?

אמרו חז"ל (ברכות ח', א') "שאין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים", באשר כוחם מגיע למעלה מהגבלת הטבע. (ר' שמואל בורנשטיין, שם משמואל, פרשת תצווה, שנת תר"פ) בכל מקום שאדם מתפלל תפילתו, יכלול את עצמו בין הרבים בתוך כלל הרבים. כמ"ש ...

להמשך קריאה

מה היחס של חכמת הקבלה למיסטיקה?

ואל יעלו על לבך כל כותבי הקמיעות, ומה שתשמע מהם או תמצא בספריהם, שמות שהם מצרפים אותם ומורים על עניין כלל, וקוראים אותם שמות, ושהם עושים נפלאות, כל הדברים הללו, כל שכן לִסְבוֹר אותם. (הרמב"ם, מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק ...

להמשך קריאה

מהי תפילה?

לאהבה את ה' אלהיכם ולעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה. (בבלי, תעניתב', א') לה' לא קוראים בחוזקה אלא בחשאי, מתוך הלב ומפנימיותו. (ר' מנחם מנדל מקוצק) קרוב ה' לכל קוראיו אשר יקראוהו באמת. (תהילים ...

להמשך קריאה

מה המשמעות של קיום תורה ומצוות, על פי חכמת הקבלה?

המצוות שבתורה, אינם אלא חוקים והנהגות הקבועים בעולמות העליונים, שהמה השורשים לכל דרכי הטבע שבעולמנו הזה. ולפיכך מתאימים תמיד חוקי התורה לחוקי הטבע שבעולם הזה. (בעל הסולם, מאמר "החירות") המצווה הוא סוד הכלי, ובו מלובש האור, דהיינו, שֵם קדוש השייך ...

להמשך קריאה

מהי התורה ומהו הכוח הטמון בה?

התורה הוא אור פשוט המתפשט ממהותו יתברך, שרוממותו עד אין קץ. (בעל הסולם, הקדמת פי חכם) "תורה" נקרא התגלות אלקות. (הרב"ש, שלבי הסולם, יש תמיד להבחין בין תורה לעבודה) תורה נקרא על שם הוראה שהיא להורות על בוראה מה הוא ...

להמשך קריאה

מה בין המציאות שלנו למציאות האמיתית?

אין עבר הווה ועתיד מחולקים באמיתות היש. מה שהיה, הוא שיהיה. ומה שנעשה הוא שייעשה. ומה שנעשה מכבר ומה שייעשה לעתיד, הולך הוא ונעשה בהווה, תמיד ותכוף. (הראי"ה קוק, אורות הקודש ב', שע"ג) במחשבה אחת נאצלה ונבראה כל המציאות הזו, ...

להמשך קריאה

מה זה גלגול נשמות?

מה שהיה, הוא שיהיה, ומה שנעשה, הוא שייעשה, ואין כל חדש, תחת השמש. (קוהלת א', ט') דע, כי האדם עצמו, הוא הרוחניות אשר בתוך גוף, והגוף הוא לבוש האדם, ואיננו האדם עצמו. (המרח"ו, שער הגלגולים, הקדמה א') סוד הגלגול, נוהג ...

להמשך קריאה

מה בין העולם הזה לעולם הבא?

מה בין העולם הזה לעולם הבא? ר' יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. (אבות ד', ט"ז) המוות – אינו ולא כלום. (ר' מנחם מנדל מקוצק)   הגוף שלנו, בכל מקריו וקנייניו האפסיים, ...

להמשך קריאה

מה בין טבע האדם לטבע הבורא?

כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות, שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג הא-לוהי. (הראי"ה קוק, אורות, קכ"ד) סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מה', ומה שאנו עלולים כל כך ...

להמשך קריאה

מהי "נשמה" ואיך מגלים אותה?

כל אדם לא נברא, אלא להשגת נשמה שלמה ומאירה מהבורא, ראויה לדבקות תמידית ונצחית. (בעל הסולם, פרי חכם שיחות קודש, אצילות הנשמה) כל אדם מחויב להשיג שורש נשמתו. (בעל הסולם, מאמר "שכל הפועל") כלי שבו יכול שוב לשכון אור ה', ...

להמשך קריאה

מיהו הבורא ומהי השגה רוחנית?

דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכול היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, ...

להמשך קריאה

מדוע האדם הוא מרכז כל הבריאה?

תכלית כל העולם ושלמותו, הוא האדם. (זוהר לעם, וייגש, סעיף 11) תכלית כוונת הבריאה של כל העולמות, לא הייתה, אלא בשביל האדם. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, ל"ט) "אדם", בסוד "אֶדמה לעליון". (בעל הסולם, שמעתי, רמ"א, קראוהו בהיותו קרוב) אדם ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest