דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה (page 3)

מיתוסים על חכמת הקבלה

מי נקרא "ישראל" ומה תפקיד עם ישראל כלפי העולם?

זה שרוצה ללכת בדרך ה', הוא נקרא ישר-אל, שהוא בחינת ישר-לאל, היינו שכל המעשים שהוא עושה, הוא רוצה שזה יעלה ישר לאל, ולא רוצה שיהיה כוונה אחרת. (הרב"ש, שלבי הסולם, מי שחיזק לבו) "ישראל", היינו, שיש לו רצון ישר-לאל, היינו, ...

להמשך קריאה

האם מותר להפיץ את חכמת הקבלה לאומות העולם?

עניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נעדר. (בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות") מטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. (הרב"ש, שלבי הסולם, אהבת חברים) הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה, זולת בהכנסת ...

להמשך קריאה

מדוע מותר ואף חובה לגלות ולפרסם את חכמת הקבלה ברבים?

מה שנגזר למעלה, שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן (1490). ומשם ואילך, ייקָרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה (1540), מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו ...

להמשך קריאה

מדוע שפת המקובלים נקראת "שפת הענפים"?

כל המציאות הנראית בדרכי הטבע שבעולם הזה, אין זה אלא משום שנמשכים ונרשמים כן מחוּקים והנהגות שבעולמות העליונים הרוחניים.(בעל הסולם, מאמר "החירות") כל עולם תחתון, נחתם מהעולם העליון ממנו. ועל כן, כל הצורות, שיש בעולם העליון, בכל כמותם ואיכותם, נעתקים ...

להמשך קריאה

על מה מדובר בספרי הקודש ואיך נכון להבינם?

כל דברי התורה הם סודות עליונים. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיף 58) חכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי. (בעל הסולם, מאמר "החירות") התורה היא רוחניות. (ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, א') אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, ...

להמשך קריאה

מדוע בימינו עדיף ללמוד קבלה על פני משנה, תלמוד ומקרא?

אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטוהרה גדולה, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת. מה שאין כן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה, זולת ליחידי סגולה, ועל ידי יגיעה ...

להמשך קריאה

מדוע סדר השגת התורה, פרד"ס, מתחיל דווקא מהסוד?

כאשר יבין הסוד על בוריו, יהיה לו הכול אצלו על בוריו, הפשט והרמז וּדְרוּש וסוד. אבל כל זמן שלא יבין הסוד, אפילו הפשט אינו ברור בידו. (הגר"א, על משלי, פרק ב', פסוק ט') ומי יהין להוציא זה מלב ההמון ולברר ...

להמשך קריאה

מדוע ספר הזוהר הוא החשוב שבספרי הקודש?

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בחיבור הזה של רבי שמעון, ספר הזוהר. (זוהר לעם, נשוֹא, סעיף 90) הנה רשב"י חיבר ספר הזוהר, לפי ההארה אשר הגיעה אליו בהיתקנו במערה… זהו חיבור גדול ונורא המגלה עומק הסודות בבירור רב על התורה עצמה, ...

להמשך קריאה

מהם כתבי הקבלה המתאימים לדורנו?

ובדור הזה האחרון, אי אפשר להמשיך שכינה עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי הרב חיים ויטאל בלבד, שנאמרו ברוח הקודש. (ר' יצחק אייזיק ספרין, היכל הברכה, פרשת עקב, ז', י"ט) לקודמיו של האר"י ז"ל לא ניתנה רשות מהשמיים לגלות ביאורי ...

להמשך קריאה

מה הגישה הנכונה ללימוד חכמת הקבלה?

ראוי שתדע, שרוב מחברי ספרי הקבלה, לא התכוונו בספריהם, אלא כלפי מעיְנים כאלו, שכבר זכו לגילוי פנים, ולכל ההשגות… ולפי זה יש לשאול: א"כ, למה זה חייבו המקובלים, לכל איש, ללמוד חכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו: כי ...

להמשך קריאה

מדוע הלימוד נעשה בקבוצה?

אין התורה נקנית אלא בחבורה.  (בבלי, ברכות ס"ג, ב') ר' חלפתא בן דוסא אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר (תהילים פ"ב), אלהים ניצב בעדת אל. (אבות ג', ו') במקום שיש עשרה אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. ...

להמשך קריאה

האם ניתן ללמוד קבלה ללא הדרכה של מקובל?

בואו והבינו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך הייסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון ...

להמשך קריאה

האם העיסוק בחוכמת הקבלה דורש כישרון מיוחד או ידע מוקדם?

אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטוהרה גדולה, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת. משא"כ בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה, זולת ליחידי סגולה, ועל ידי יגיעה רבה, אבל ...

להמשך קריאה

האם מותר ללמוד קבלה לפני גיל 40?

אמר רבא לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ. (בבלי, עבודה זרה, י"ט, א') התורה ניתנה ללמוד וללמד, בכדי שכולם יידעו, מקטנים עד גדולים, דעת ה', וגם מצאנו בהרבה ספרי מקובלים, שמזהירים על לימוד חכמה זו שכל אדם חייב ללמוד ...

להמשך קריאה

למי מותר ללמוד את חכמת קבלה?

דבר תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי יחד, שחור כלבן וכצהוב, בלי שום הבדל מעיקרו. (בעל הסולם, מאמר "הערבות", כ"ג כל אדם מחויב להשיג שורש נשמתו. (בעל הסולם, מאמר "שכל הפועל") אין לו להקב"ה קורת רוח בעולמו, אלא כאשר ...

להמשך קריאה

מהי תשובת המקובלים למתנגדים ללימוד הקבלה?

אין הנאה להקב"ה מכל מה שברא בעולמו, רק בהיות בניו עוסקים ברזי התורה, להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו. (האר"י, עץ חיים, הקדמת מוהרח"ו על שער ההקדמות) לו עָסקנו בחכמת הקבלה הייתה מתקרבת הגאולה, כי הכול תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest