דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / האם מותר להפיץ את חכמת הקבלה לאומות העולם?

האם מותר להפיץ את חכמת הקבלה לאומות העולם?

עניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נעדר. (בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות")

מטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. (הרב"ש, שלבי הסולם, אהבת חברים)

הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה, זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו ית'. (בעל הסולם, בעל הסולם, מאמר "הערבות", אות כ')

והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים. (ישעיהו נ"ו, ז')

ונהרו אליו כל הגויים. (ישעיהו ב', ב')

כי-אז אהפוך אל-עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם יהוה, לעובדו שכם אחד. (צפניה ג', ט')

ולא יְלַמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. (ירמיהו ל"א, ל"ג)

כל בני העולם יתחברו ויוכשרו לעבודתו יתברך. (בעל הסולם, אגרת נ"ה)

הקב"ה רוצה בתקנת כל העולם, ע"כ אמרו חז"ל (שבת פ"ח, ב') כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נחלק לע' (70) לשון, שמורֶה על הכנה שיש בתורה להשלים כל האומות. (הראי"ה, מאורות הראי"ה לחנוכה, עמ' פ"ז)

חכמת הסוד אינה נמסרת ביד אדם אחד, שכל אחד ואחד יש לו חלק בתורה… ואי אפשר שישיג אדם אחד את כל החכמה, ואם לא כל באי עולם. (הרמ"ק, דע את אלקי אביך, צ"ג)

הארתו של משיח, תורתו יכולה ומוכרחת להתפשט על כל קהילות גויים וסדרי ממשלתם, ועל כל אורחות החיים. (הראי"ה קוק, אורות הקודש ח"ג, עמ' שס"ז)

יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו. (הרש"ש, אור הרש"ש, עמ' 159

כה אמר יהוה צבאות, בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בִּכְנף איש יהודי לאמור, נלכה עִמכם כי שמענו אלהים עמכם (זכריה ח', כ"ג)

יש חיוב מוקדם לגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל בסוד הכתוב "ומלאה הארץ דעה", דוגמת יציאת מצרים, שהיה חיוב מוקדם, שגם פרעה יודה לאלקים אמת ולמצוותיו וירשה להם לצאת. וע"כ כתוב, שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת. תדע, שהוא ע"י הפצת החכמה האמיתית, שיראו בעליל אלקים אמת ותורת אמת. והפצת החכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן יתפשט הד החכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו, כי יש חכמת אלקים בקרב ישראל. (בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח")

כל האנושות מתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט, לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת, כמ"ש: כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים. ולא יִכָּנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. (בעל הסולם, מאמר "מהותה של חכמת הקבלה")

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/1O8X2

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest