דף הבית / קבלה לעם / שאלות ותשובות / שאלות ותשובות, 18.02.2013

שאלות ותשובות, 18.02.2013

תשובותיהם של מרצים מ"מכללת קבלה לעם" על שאלותיהם של קוראי הבלוג

שאלה: הבורא ברא נברא מושלם, זהו "מצב א'". כדי שהנברא יגיע ל"מצב ג'" הבורא יצר "מצב ב'" ("העולם שלנו") ונתן לאדם חופש בחירה. מהו חופש הבחירה? עד שהאדם מקבל מהבורא את ה"נקודה שבלב", הוא מגיע מספר פעמים לעולם הזה, סובל ואינו מבין מדוע ולמה?

אם האדם היה יודע שעליו למצוא את חכמת הקבלה, הוא היה עושה זאת בשמחה, אך הוא אינו יודע, מכיוון שאנחנו לא צריכים לדעת עד שמקבלים את ה"נקודה שבלב". אתה אומר שאלה הם שלבי ההתפתחות. אז אם הבורא היה יכול לברוא אותנו מפותחים, היה הכול נעשה לפי רצונו. אני לא יכול לחשוב רע על הבורא ולבוא אליו בטענות מדוע הוא יצר דרגת קיום נמוכה כזאת? אני לא מסוגל להבין מהי מטרת הבורא מכיוון שאני לא מסוגל להשיג אותו. האם זה כך?

תשובה: כולנו לא אנשים נפרדים, אלא אנחנו גוף אחד, שבו כל חלק פועל לטובת כולם ולטובת כל הגוף. לא משנה אם האדם יודע זאת או לא, אבל כל מה שקורה בחייו עובד לטובת ההתפתחות של בריאתו.

ואפילו כשמתחילה לפעול באדם ה"נקודה שבלב" , "התפתחותו" וידיעתו בשביל מה כל זה ולשם מה הוא עושה את כל זה, מוגבלים ביותר. רק המקובלים יכולים לנצל את ה"מוגבלות" הזאת ככלי לעבודה ולהתפתחות. וכך עד גמר התיקון כאשר "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

בנוגע להבנת מטרת הבורא, זה נכון רק אם מבינים נכון את המילה "השגה". השגה, היא רכישת התכונות של המושג, אנחנו משיגים את הבורא במידת עלייתנו אליו בסולם ההשפעה. הבנה, היא קבלה במדרגה שבה האדם כבר נמצא. במידה כזאת, אנחנו יכולים להבין את המטרה גם עכשיו כפי שהמקובלים תיארו לנו אותה, וכאשר אנחנו נעלה, נשיג אותה. גם כמות הייסורים שהצטברה במצב ההתפתחות הלא הכרתית, תהיה התנאי ההכרחי ותשלים את הכלי שלנו לקבלת האור של הבורא.

שאלה: האם אני בכלל הבנתי נכון את המשמעות של הקבלה ושל מבנה העולם? לפי מה שהבנתי, הטבע שלנו הוא מערכת סגורה שפועלת ומתפתחת על בסיס האגו, מתחלקת לדרגות דומם, צומח, חי ו"מדבר", ושלכל אחד מהם דרגת אגו משלו (מהקטנה ביותר לשמירת הצורה בדומם ועד הגדולה ביותר באדם). ה"אני" של האדם הוא האגו שלו, טיפת המודעות בים של ה"לא נודע" הקולקטיבי (אצל רבים הוא נמצא "במצב רדום" או פועל רק לטובת ה"קליפה" הגשמית).

כשאדם מאפשר לטיפת המודעות של הזולת להיכנס לתוך האגו שלו, אז הם מתחברים. כלומר, אם ברגע מסוים כל האנשים יבינו שהם וכל היתר הם מודעות אחת כללית, אנחנו כאילו נסגור את עצמנו למערכת אחת, נזדהה עם המערכת הזאת, ה"לא נודע" הקולקטיבי יהפוך לידע קולקטיבי ובעצם זה יהיה המעבר שלנו לדרגה איכותית שונה, רוחנית. האם אני הבנתי נכון?

תשובה: יתכן שבתיאורים שלך ישנן הקבלות כלשהן למצבים נכונים בקבלה, אבל קשה לשפוט את זה. יש בעיה רצינית, כדי להבין נכון את המשמעות של החכמה, כדאי ללמוד את המושגים שלה ולהשתמש בהם לבירורים, מפני שהמושגים הם לא סתם שפת הקשר בין מומחים, אלא אחד הכלים לבדיקה ולמחקר.

שאלה: האם יש מקום לביקורת עצמית בקבלה? מה ההבדל בין "ביקורת עצמית" ל"הכרת הרע"?

תשובה: המטרה של עבודת האדם בקבלה היא גילוי הבורא, גילוי פעולותיו. לכן, כאשר אדם בודק את כל מה שקרה לו, את כל המצבים והפעולות, המטרה הסופית של הבדיקה היא לגלות כיצד ומדוע הבורא עשה זאת. דווקא הבורא ולא האדם בעצמו.

ברור, שבעבודה הרוחנית האדם צריך להתייחס בביקורתיות למצב הפנימי שלו, לבקר את הכיוון של מחשבותיו וכוונותיו, אבל זה רק סיוע, העבודה המעשית שנעשית רק בזמן "אמת", והביקורת, לעולם לא מופנית כלפי העבר. מטרת העבודה הזאת היא להשתפר, בדומה לביקורת עצמית בעולם שלנו, וכיול עצמי מדויק יותר למטרה הסופית, שהיא גילוי פעולותיו של הבורא.

"הכרת הרע" מכוונת לביקורת על אופי פעולותיו של האגו שלנו, כעל משהו נפרד מאיתנו, אבל יחד עם זאת הוא "עבד ה'".

שאלה: באחת התכניות על הגיאוגרפיה הקבלית אתה סיפרת שארץ ישראל דומה ל"עולם האצילות". ירדן, לבנון וסוריה דומות ל"עולם הבריאה" ומסופוטמיה דומה ל"עולם היצירה". אבל אתה לא אמרת איזה חלק על פני כדור הארץ מסמל את "עולם אדם קדמון" ו"עולם העשיה". תסביר בבקשה, אם זה אפשרי. אני מודע לכך שאסור לדמיין רוחניות כערכים גשמיים, אבל כל מחשבה והרגשה פנימית נבנים מתוך דימויים מסוימים וזה יכול לעזור.

תשובה: נכון, באמת אסור לתאר רוחניות כערכים גשמיים.

שאלה: אם אדם סולח למישהו, מפני שהוא יודע שאותו אדם בכלל לא אשם, אז מסתבר שהידיעה הזאת מפריעה להרגיש ייסורים שגורמים לנו המקורבים?

תשובה: הייסורים נגרמים לנו על ידי הבורא ולא על ידי אנשים קרובים או רחוקים, וכפי שנאמר בספר "שמעתי" שכל הייסורים של העולם הזה הם רק הכנה לייסורים האמיתיים, שהם "ייסורי אהבה" לבורא.

שאלה: האם הנשמה יכולה למות?

תשובה: הנשמה היא "חלק אלוק ממעל", חלק מכוח ההשפעה היחיד שמוליד, ורק האגו שלנו מחלק את הכול, מרגיש את הנשמה כ"חלק", כמשהו נפרד.

למות, כלומר "להפסיק להראות סימני חיים", יכול "עובר הנשמה", הדחף הראשון של כוח ההשפעה שמכוון את האדם להתפתחות, לשיטת הקבלה. אם האדם לא עושה מאמצים להתקדם, אז ה"סימנים" נעשים יותר ויותר חלשים עד שבסופו של דבר נפסקים.

שאלה: האם הכוונה היא "תפילת רבים"?

תשובה: כוונה, זאת המטרה שלשמה האדם משתמש ברצונותיו או הרקע ההגיוני הכללי שעליו מתרחשים החיים של הרצונות. צריכים להשתדל שהכוונה באמת תהפוך ל"תפילת רבים" מתמדת.

שאלה: אני בספק האם הדרך הזאת אכן מובילה לבורא? כלומר, קיימות המון דתות. האם אנחנו בוחרים את הדת הנכונה? רבים אומרים שזאת כת כלשהי.

תשובה: הקבלה תומכת בספקות, ולדעתה הם חלק בלתי נפרד וחיוני בהתפתחות. לפי הקבלה, האדם חייב בעצמו לענות על השאלות: האם זאת הדרך הנכונה, לאן היא מובילה אותנו והאם זאת כת. התשובה שהוא יקבל (פעם אחת ולתמיד בלי לבדוק) ממישהו, עלולה להיות מכשול רציני בהתפתחותו.

שאלה: מי לאורך כל הזמנים היה המקובל הגדול ביותר: שלמה, משה, רבי עקיבא או מישהו אחר?

תשובה: אי אפשר לענות על השאלה הזאת בצורה חד משמעית. לכל אחד מהמקובלים יש תפקיד משלו בעולם הזה, ועל ידי עבודתם הם משלימים זה את זה.

שאלה: כיצד לומדים לקבל?

תשובה: הקבלה אינה אפשרית בלי רצון, בלי מה שנקרא בקבלה "כלי". האור נמצא במנוחה מוחלטת, אם יהיה רצון נכון, אז הוא מייד יתמלא באור. ואת הרצונות אנחנו מקבלים מהסביבה. לכן, כל עבודתנו היא בבניית הסביבה הנכונה שתאפשר לנו להעדיף רצונות רוחניים על פני רצונות גשמיים.

שאלה: המשך לשאלה על נושא "גוף ונפש" משיעור הבוקר שהיה ב- 06.01.2013. אתה הסברת ברור את ההבדל בין גוף חי לנשמה. אבל בכל זאת נשארת השאלה: אם אנחנו לא מגיעים לגמר התיקון עד מותו של הגוף הפיזי, כיצד אנחנו ממשיכים את התיקון שלנו? ישנן מספר אפשרויות: אנחנו עוברים מייד לגוף חי אחר ומתוכו ממשיכים ללמוד קבלה, או נולדים בתוך גוף חדש של תינוק ומתוכו ממשיכים את הלימוד או ממשיכים את העלייה הרוחנית בצורה כלשהי מחוץ לגוף? באיזו צורה אנחנו ממשיכים לעשות זאת?

תשובה: יש התלבשות בגוף החדש שעובר דרך שלבי ההתפתחות הרגילים. ברגע מסוים מתעוררת בו ה"נקודה שבלב", אז האדם מגיע במהירות לדרגה הרוחנית שהוא כבר השיג וממשיך משם את תיקוניו.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/dv5TC

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest