דף הבית / קבלה ומדע / חושבים מדע / הפיזיקה של האור העליון

הפיזיקה של האור העליון

הפיזיקה של האור העליוןטענה: בוא נוכיח באופן מדעי את אחדותם של החומר והאור העליון. כל עוד הפיזיקה אינה כלולה בלימוד הקבלה, לא תוכל הקבלה לנצח.
תשובה: אין כזה דבר "אחדותם של החומר והאור העליון"! אינך מרגיש את העולם העליון – לא מפני שהוא נסתר, אלא כי חסרים לך חושים המתאימים לבנות אותו בתוכך. את החושים האלה צריך לפתח. הקבלה מגלה לך את העולם העליון בזה שהיא עוזרת לפתח תכונות שבהן אתה יוצר לך את העולם העליון.
העולם שלנו – זה מה שנוצר בנו על ידי חושנו הטבעיים, שניתנו לנו מלידה. מה שמורגש (מצטייר) בהם נקרא חומר, העולם שלנו.
העולם העליון – זה מה שנוצר (מצטייר) בנו על ידי החושים הרוחניים, שנרכשים בעזרת הקבלה. מה שמורגש בהם נקרא אור.
חכמת הקבלה אף פעם לא תנצח את מדעי העולם שלנו, מפני שהמדעים האלה והקבלה נתפסים על ידינו במערכות שונות – גשמית ורוחנית.
אז איך יתרחש התהליך?
האדם פשוט ישתכנע בכך שההרגשות בחושים הטבעיים (החיים הארציים, העולם שלנו) הן מרות, והמדעים הארציים שמיועדים לשפר את ההרגשות האלה אינם מביאים תוצאות. ואז יוותר האדם על המדעים וההרגשות – ישאיר אותם רק במידת הנחיצות לקיומו, כל עוד לא יצר בתוכו תכונות והרגשות של העולם העליון – ויעבור לחכמת הקבלה – ליצירה של עולם (הרגשה) נצחי ושלם בתוכו.
נסה בעצמך, רבים כבר הצליחו!

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/Xzcup

9 comments

 1. תלמוד בבלי, סדר נזיקין, בבא בתרא, דף ד' עמ' א'

  אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה [מימיו],

  אמרו מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו.

   במאי בנייה, במה בנאו (בנה אותו)?

   אמר רבה: באבני שישא ומרמרא, אמר רבה: באבני שיש ומרמר( שיש לבן)

  איכא דאמרי ויש האומרים:

   באבני כוחלא שישא ומרמרא באבני כחל, שיש ומרמר. (שיש לבן)

   אפיק שפה ועייל שפה הוציא שׂפָה והכניס שָׂפָה

   כי היכי דנקביל סידא כדי שיקבלו את הסיד.

  סבר למשעייה בדהבא בקש לצפותן זהב –

   אמרו ליה רבנן אמרו לו רבותינו

   שבקיה הנח,

  דהכי שפיר טפי כך יפה יותר,

   דמיחזי כי אידוותא דימא שנראין כגלי הים.

 2. כבוד הרב

  אשמח אם תפתור אחת ולתמיד את סוגיית רבי עקיבא.

  חשבתי שהייתה לו אשה אחת (רחל  – בת כלבא שבוע), אך לא הבנתי אם בכלל היו להם ילדים, כי רוב זמן הוא למד קבלה הרחק מביתו במשך שנים. בקישור הבא – מצויין שהיו לו 3 נשים.

  לגבי סופו של רבי עקיבא, הבנתי שהוא אחד מעשרת הרוגי המלכות. עדיין לא ברור לי כפי הצורך – איך הבורא הפעיל מרצחים שכאלו (הרומאים) לפשוט את עורו של מקובל גדול שכזה בעודו בחיים?

  אשמח ליותר אינפורמציה קבלית ובהירה לגבי מקובל גדול זה.

 3. אני מצרפת את הקישור לכתבה על רבי עקיבא :

  http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=300697

 4. תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת חגיגה, דף יד' עמ' ב'

  ת"ר (תא ראה, בוא וראה) ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע(רבי עקיבא) כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, משום שנאמר (תהילים קא) דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר (תהילים קטז) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, בן זומא הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר (משלי כה) דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו. אחר קיצץ בנטיעות, רבי עקיבא יצא בשלום.

 5. אסתר המלכה:)

  אותי מעניין מדוע היו לו 3 נשים?

  ומדוע היו פילגשות בתקופת התנ"ך, במה זה הועיל?

  למה היום מתחתנים רק 2?

  כך תיקנו מחדש חכמים?

  אשמח לתשובה. תודה.

 6. הי אתי,

  אם הבנתי נכון מדברייך, ובהסתמך גם על דברים נוספים שקראתי, אז רבי עקיבא כלל לא סבל גם כשתלשו לו את העור, כי בעוצמת הרוחניות שלו הוא הצליח להכנס לפרדס (פשט,רמז,דרש, סוד). ומכיוון שכבר לפני זה הוא הצליח בלהכנס ולצאת בשלום מזה, אז כך גם קרא לו במצב הזה, רק שפשוט לכשהגוף הבהמי נפטר, כתוצאה מההתעללויות שעבר, הוא הפך לנשמה נצחית.

  האם פרשתי זאת נכון?

 7. תלמוד בבלי, סדר זרעים, מסכת ברכות, דף סא' עמ' ב'

  בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש(קריאת שמע) היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל,והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

  אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן.

  אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך

  אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו ? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ?

  היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד (שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד)

  יצתה ב"ק (בת קול)  ואמרה: אשריך ר"ע (רבי עקיבא) שיצאה נשמתך באחד

  אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה (תהילים יז) ממתים ידך י"י ממתים וגו'

  אמר להם: חלקם בחיים

  יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב: 

   לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים וכו': 

 8. אתי שלי,

  מהקטע שצרפת מתוך תלמוד בבלי, אז בשעה שגלפו מרבי עקיבא את העור , הוא קיבל עליו את עול מלכות שמיים, שזה אומר שהוא כן הצליח להתחבר אל הבורא דרך החושים הרוחניים ובסופו של דבר : "יצאה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב", כך שהפך לנשמה נצחית.

  נכון?

  כן???

 9. 87.מאהבה עצמית לאהבת הזולת, שיחות על שלבי הסולם כרך ג', הרב ד"ר מיכאל לייטמן

  רב"ש, "שלבי הסולם" כרך ג'- דברים פרשת שופטים

  עמ' 103

  מה הכוונה במילה "עצמות"?

  "עצמות" הכוונה כאן לעצם העניין, ולא לחמש בחינות שיש בכל פרצוף: מוחא, עצמות, גידים, בשר ועור, הבחינות מבפנים החוצה, באותה דרגת עביות.

  יש ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זעיר אנפין, מלכות, מלמעלה למטה, ויש אותן בחינות, כתר, חוכמה, בינה, זעיר אנפין, מלכות, מבפנים החוצה, בעובי, ברוחב. כדי למנוע בלבול, הבחינות האלה נקראות בשם "מוחא", "עצמות", "גידים", "בשר" ו"עור". וכמו בגובה הפרצוף גם ברוחב הפרצוף, צריך שיהיו חמש הבחינות האלו. לא יתכן שיהיו פחות מחמש, אחרת לא יהיה חיסרון במלכות, ואז אין כלי.

  שמות אלה נועדו להדגיש שיש בסך הכל חמש בחינות או עשר ספירות, לא תשע ולא אחת עשרה, לא יכול להיות יותר או פחות, וגם כדי להגיד באיזה קומה נמצא האדם. לוקחים איזה פרצוף כדוגמה, וכלפיו מודדים את יתר הפרצופים הסמוכים לו. ואומרים שיש לו, נניח, רק בינה וזו"ן ואין לו כתר וחוכמה, או ההפך, שיש לו כתר וחוכמה ואין לו בינה וזו"ן.

  ולפעמים חל בלבול גם בנושא: האם מדברים לפי האורות או לפי הכלים. כי יכולים לקרוא לאורות בשמות של הכלים ולכלים בשמות של האורות. לכן עלינו לחדור לשורש העניין ולהבין במה מדובר, ולא להסתפק בהבנת המילים כשלעצמן, בהן ודאי יש כל פעם חילוף מילה במילה.

  אז רב"ש לא מדבר על "עצמות" שיש במוחא, עצמות, גידים, בשר ועור, הדבר הפנימי ביותר, כי למוחא כמעט ולא מגיעים, אלא הוא אומר, שאם האדם רוצה להגיע לחיסרון, החיסרון הזה חייב להגיע ממש ליסודו של הפרצוף, זאת אומרת, לעצמות. בבניית המפעל ובבניית היחסים בתוכו, זה דבר עקרוני. החיסרון הזה חייב להגיע ליסודו של פרצוף, כלומר לעצמוּת.

  http://www.kab.co.il/heb/layout/set/

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest