דף הבית / Tag Archives: מצוות (page 4)

Tag Archives: מצוות

שגגות ועבירות

הרב לייטמן - שחרור ידיים כבולות חבל

"וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר ה' אל משה: את כל אשר צוה ה' אליכם ביד משה מן היום אשר צוה ה' והלאה לדרתיכם: והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר ...

להמשך קריאה

תשובה לפני ראש השנה

מיכאל לייטמן - איש קורא בספר תהילים

כדי לבקש סליחה, צריך לדעת מה זאת אהבה כלפי אנשים כמו לעצמך, ובניגוד לזה: מה לא עשיתי למענה. צריך להרגיש, אם יש בי אהבת הזולת שהיא המצווה העיקרית של התורה, או לא? כי אנשים רבים מאוד סבורים שמספיק רק לבצע מצוות ...

להמשך קריאה

חכמת הקבלה אינה דת

חכמת הקבלה - דתות וקבלה אצבע

שאלה: אתה מקבל הרבה ביקורות על העמדה שלך בנוגע לחכמת הקבלה, שהיא אינה דת ואין לה שום קשר ליהדות. תסביר לי בבקשה, מדוע המקובלים הגדולים שחיו בזמנינו, בעל הסולם והרב"ש, היו יהודים אורתודוקסיים, ובשום אופן לא אמרו שא-לוהים זה רק הטבע ולא אישיות?

להמשך קריאה

חכמת הקבלה זו לא כת

מיכאל לייטמן - ספר

שאלה: כיצד אתה מתייחס לכך שאחדים מכנים אתכם כת? היהדות מגישה לי איזה שהם דברים בשיטה אחת, ואילו אתה נותן לי אותם בצורה אחרת לגמרי. לכן נציגים של היהדות האורתודוקסית מאוד מתנגדים לך ולחכמת הקבלה.

להמשך קריאה

עכשיו אני – אל תרצח

מהו האיסור של "לא תרצח", מאילו סיבות אנשים רוצחים וכיצד ניתן להשתמש ברצון לרצוח בצורה מתוקנת? (שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן וארקדי דוכין) במסגרת תוכנית הטלוויזיה "עכשיו אני", שוחחתי עם ארקדי דוכין על "אל תרצח".

להמשך קריאה

עולם ללא גבולות

"וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל: ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה: ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר ...

להמשך קריאה

כמו כבשים בפני זאבים

שאלה: לאחר ששני בתי המקדש נחרבו, האם העָם היהודי הרגיש וזכר את היסוד שלו שהונח על ידי אברהם? האם עָם ישראל זכר סביב מה הוא נוצר והתלכד? האם היסוד הזה חי בתוכו? תשובתי: כן ולא. לאחר חורבן בית המקדש השני, ...

להמשך קריאה

ישראל ואומות העולם

כנס סוצ'י, שיעור מס' 3 כתוב במאמר "הערבות" שאנחנו נבחרנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, כלומר, להיות קבוצה מיוחדת. "עָם", הוא חיבור בין אנשים שמחוברים ביניהם על ידי ערבות הדדית, כוח איחוד הדדי ועזרה הדדית, שהם גוף אחד שלם. ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest