דף הבית / חכמת הקבלה (page 209)

חכמת הקבלה

מן המקורות 28.02.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק א – זוהר לעם, פרשת ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 8-9

… שיעור מס'8: חינוך הדור הצעיר (ולא רק הצעירים בגילם) לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו שיעור מס'9: היום שאחרי הכנס לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: דברי המקובלים על חובתנו לפתוח בתי ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 7

… שיעור מס'7: תפיסת המציאות לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: הכל מתרחש באדם אחד. כל המציאות נמצאת בתוכי "איתא בזוהר ויקרא פרשת תזריע דף מ' תא חזי דכל מה די בעלמא לא הוי אלא ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 6

… שיעור מס'6: "הדור האחרון" לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: הפצת חכמת הקבלה היא היא התיקון "גילוי חכמת הנסתר בהמון גדול, הוא תנאי מוקדם ומחויב לבא בטרם הגאולה השלימה". (כתבי בעל הסולם, מאמר "שופר ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 5

… שיעור מס'5: תפקיד עם ישראל בעולם – להיות "אור לגויים" לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: תפקיד עם ישראל בעולם – להיות "אור לגויים" "מוטל על האומה הישראלית, ע"י העסק בתורה ובמצוות לשמה, להכשיר ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 4

… שיעור מס'4: ההתקדמות בג' קווים לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: אין דבר רע בעולם, הכל נחוץ וראוי לתפקידו (על היצר הרע, כעזר) "אין דבר בארץ שאין לו צורך. ע"כ למדנו, והנה טוב מאד, ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 3

… שיעור מס'3: חופש הבחירה (החירות) – רק באיחוד עם האחרים לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: "יצר הרע" פירושו כל מה שפועל כנגד האיחוד. כל השאר אינו "יצר הרע" "בהמונח אגואיזם איני מתכוין לאגואיזם ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 2

… שיעור מס'2: החיבור הוא הכלי לגילוי הבורא לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: חכמת הקבלה כאמצעי לגילוי הבורא "על מה סובבת החכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת. וכדי לתת תשובה מספקת ...

להמשך קריאה

שיעורי כנס זוהר לעם 2010 – 1

… שיעור מס'1: הכוונה מגלה לנו את העולם העליון לצפייה בשיעור | להורדת וידאו | להורדת אודיו מן המקורות נושא: גילוי העולם הרוחני תוך 5-3 שנים, כפועל יוצא מהכוונה הנכונה "מדברי הגמרא: "תלמיד, שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים, ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ח'

בעניין ללמוד קבלה וכתבי האר"י ז"ל, ידעתי כי אתה בעצמך לא תרצה למוד בלעדי איזהו גדול ממך ולא תמצא זה, רק תלמוד ספר שערי אורה וגינת אגוז [להר"י גיקטליא] והעיקר ספר הזוהר והתיקונים. יושר דברי אמת, סימן ל"ט אם זכה ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ט'

ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, מאמר ראשון, דף ל' כשעוסק בחיבור זה מעוררים כוח הנשמות וכוח הצדיקים ההם עם כוח משה רבנו ע"ה… כי בהיותם מתעסקים בו ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ז'

כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצדיקים ההם עם כח משה רבינו ע"ה… כי בהיותם מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז, וכל העוסקים בה חוזרים ומעוררים אותו התועלת ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ו'

ויש עוד שני מצוות לרבינו יונה התלויות בכללות השם הקדוש מצוות עשה להתבונן בגדלות השם יתברך שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי"ה הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא ...

להמשך קריאה

מן המקורות 16.02.10

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו חלק ב – כתבי בעל הסולם, ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ה'

ומי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. הר"מ פאפריש, אור צדיקים, סימן א' סעיף ט"ז לשון הזוהר הקודש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר כמשל הנכנס לחנות של ...

להמשך קריאה

מקובלים על ספר הזוהר – חלק ד'

ואל תתמה על זה, שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שוים כשתי טיפות מים, וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest