Daily Archives: 4 בפברואר 2014

תשעה שלבים בדרך לאיחוד. נקודה מס' 8

במסגרת ההכנה לכנס האינטגרלי עתידו הטוב של העולם. המציאות שבה אנחנו נמצאים מצטיירת תחת השפעתו של האור על הרצון. אנחנו יכולים לשנות את היחס בין האור לרצון, במודע או שלא במודע, באופן עקבי, בשלבים, בצורה שכלית, בכוחות עצמינו, על ידי ...

להמשך קריאה

סימנים של "עגל הזהב"

"ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ב, פסוק ד'). הכול נשכח. יוצא, שמי שהוציא את עָם ישראל ממצרים זה לא הבורא, אלא ה"אלוקות" ...

להמשך קריאה

חיסון נגד האגו

"ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ב, פסוק כ'). אפשר לדמות את זה לאופן שנוטלים נוגד רעל, חלקיק קטן מהרעל. ...

להמשך קריאה

תשעה שלבים בדרך לאיחוד. נקודה מס' 7

במסגרת ההכנה לכנס האינטגרלי חשיבות המשימה שלנו בפני העולם. 1. כל האנושות, כל הטבע לאחר השבירה נמצאים בדרך לאיחוד. ואנחנו אלה שלומדים את חכמת האיחוד, החכמה על איך למשוך לעזרתנו כוחות אלטרנטיביים אחרים כדי לזרז את האיחוד. כל החינוך האינטגרלי ...

להמשך קריאה

שלום לקרוב ולרחוק

אנחנו זקוקים לקשר, אך לא לקשר בינינו, אלא עם הבורא. לכן, כדי להגיע לקשר עם הבורא, לגלות אותו, עלינו לבנות בהתאם לזה קשר בינינו, על פי העיקרון "סוף מעשה במחשבה תחילה". הקשר בינינו צריך לעבור למעלה מהאגו ולגרום להשפעה הדדית. ...

להמשך קריאה

מנגל רוחני

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות מ"א: "וכל אלו העולמות וכל אשר בהם, נכללים בהשם הקדוש י"ה ו"ה וקוצו של יוד. כי עולם הא' שהוא א"ק אין לנו תפיסה בו, וע"כ מרומז רק בקוצו של יוד של השם, וע"כ אין ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest