דף הבית / משבר עולמי / הקבלה כפתרון לגלובליזציה

הקבלה כפתרון לגלובליזציה

על גלובליזציה, חינוך ומודעות1. הגלובליזציה הפכה לגורם שמשפיע על ההתפתחות הכלכלית, הפוליטית והתרבותית. היא כוללת את השוק הבינלאומי, מקיפה את כל התהליכים בחברה ואת החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. עם זאת, אין היא פותרת שום בעיות פוליטיות, כלכליות, חברתיות, תרבותיות ודתיות.

2. לצורך התאמת האדם למציאות החדשה, דרוש חינוך חדש. עד כה נבנה החינוך במסגרת העולם האגואיסטי והמפורד. חינוך חדש צריך לבוא בדרך טבעית, ולא על ידי השפעתו המכאיבה של הטבע עלינו, שתכריח אותנו להשתנות, לשנות את דרך החשיבה, את צורת היחסים בינינו, ולהתאים אותם לגלובליזציה שמתגלה לנו.

אך בניגוד לשינויים קודמים שעברנו במהלך ההיסטוריה, הפעם ניתנת לנו הזדמנות ראשונה לבצע את השינוי, לא בכפייה, אלא בעצמנו, באופן הכרתי.3. החלפת התרבות הרגילה לתרבות גלובלית צריכה להתרחש לא בכוח, כמו שאנו רגילים. לדוגמה, כיום אנו מכריחים את הילדים שלנו ללמוד לפי השיטה הישנה, למרות שהם כבר מיועדים ל"אנושות החדשה". אינסטינקטיבית אנו מנסים לסלק את החדש, שאליו הם שואפים באופן טבעי.

4. כאן, בפעם הראשונה בהיסטוריה, צריך לבוא לידי ביטוי התפקיד החינוכי של התקשורת. במקום להוות מקור מפוקפק של מידע, אמצעי התקשורת צריכים לזכות לאמון באמצעות תרומתם לחינוכו של הדור החדש. דווקא הם, ובעקבותיהם מוסדות הלימוד.
הרי כל השינויים בחברה צריכים להתחיל מלמטה. עליהם לנגוע באמות המידה של החיים, בעקרונות מוסריים ובמסורת התרבותית-דתית. החדש אינו מחליף את הישן בכוח, אלא בצורה טבעי, כתוצאה מגילוי הגלובליות של הטבע והחברה, והישן נדחק ללא כאב.

5. החינוך הקבלי אינו חינוך בכוח, משום שאין צורך להביא את כולם לרמה אחידה של השכלה ותרבות. להיפך, כל הרמות וכל התרבויות יכולות להישאר, משום שהחינוך הקבלי מעלה את האנשים מעל התרבויות השונות, ללא סכסוכים, תוך הגברת האיחוד ביניהם.
מכיוון שכך, כל אדם יכול להישאר בדתו, כמו שכותב בעל הסולם ב"כתבי הדור האחרון". החינוך הקבלי מונע עימותים, התנגשות בין תרבויות, אידיאולוגיות ועמים.

6. אף על פי שהקבלה מובילה את האנשים למודעות אחידה, וקוראת לכולם להיות גלגלי שיניים במנגנון אחד, עם זאת אין היא ממעיטה מתפקידו של הפרט. בסופו של דבר האדם מוצא את מיקומו במנגנון הזה, בקשר הכללי בין כל האנשים – את מצבו האופטימלי, שהכין לו הטבע.
כתוצאה מחינוך כזה נוצרים עקרונות קיום אחידים בעולם. המודעות האינדיבידואלית הופכת למודעות קבוצתית, ולאחר מכן למודעות ציוויליזציונית. בהמשך, כמו שכותב בעל הסולם, יתרחש טשטוש גבולות ותיווצר ציוויליזציה אחידה עם דרך חשיבה זהה לכולם תוך השתוקקות לדבקות בטבע הכולל, בבורא.
הפרידה מריבונות, טשטוש הגבולות והתרבויות ויצירת רשות רוחנית אחת, לא תיעשה בכפייה, אלא במידה שבה תוכר הנחיצות לעשות זאת לצורך דבקות בבורא.
חינוך המוני יכול להתממש על ידי תוכניות טלוויזיה ומשחקי מחשב ואינטרנט, תוך איסור לרומם את ערכם של סיפוקים אגואיסטיים או שימוש בהשפעות כוחניות על העולם.

7. הגלובליזציה גורמת לתחושת צפיפות בעולם, בעוד שההכרה באחדותה של מערכת הנשמות הופכת את העולם למקום חם ובטוח.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/eNApu

4 comments

 1. שמעתי יח. מהו במסתרים תבכה נפשי, בעבודה

  שמעתי ת"ש ירושלים
  הנה בעת שההסתרה גברה על האדם, והגיע לידי מצב, שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה, ואין בידו לצייר ולהרגיש בחינת אהבה ויראה בשום אופן, ואין הוא מסוגל, לעשות שום דבר בקדושה, אז אין לו שום עצה, רק לבכות לה', שירחם עליו ויעביר מעליו את המסך, מעל עיניו ולבו.

  וענין הבכיה, הוא דבר חשוב וגדול. וזה, כמו שאמרו חז"ל, "כל השערים ננעלו, חוץ משערי הדמעות". ועל זה מקשין העולם, אם שערי הדמעות לא ננעלו, בשביל מה צריכים בכלל שערים. ואמר, שזה דומה לאדם המבקש מחבירו איזה דבר נחוץ, ודבר זה נוגע עד לבבו, והוא מבקש ומתחנן לפניו בכל לשון של תפלה ובקשה, וחבירו אין שם לב לכל זה. ובעת שהוא רואה, שאין כבר מקום, לתת תפלה ובקשה, אז האדם מרים את קולו בבכיה, ועל זה אמרו, כל השערים ננעלו, חוץ משערי הדמעות. כלומר, מתי שערי דמעות לא ננעלו, דוקא בזמן שכל השערים ננעלו, אז יש מקום לשערי דמעות ואז רואים שהם לא ננעלו. מה שאם כן בזמן ששערי התפלות פתוחות, אז לא שייך שערי דמעות ובכיות, זה נקרא ששערי דמעות כן ננעלו. אלא מתי שערי הדמעות לא ננעלו, דוקא בזמן שכל השערים ננעלו, אז שערי דמעות פתוחות, היות שעדין יש לו עצה של תפלה ובקשה.

  וזה פירוש "במסתרים תבכה נפשי", היינו בזמן שהאדם בא לכלל הסתרה, אז תבכה נפשי, מטעם שאין לו עצה אחרת, וזה ענין "כל מה שיש בידך ובכוחך לעשות, עשה".

 2. שמעתי כב. תורה לשמה

  שמעתי ט' שבט תש"א

  עיקר תורה לשמה נקרא, בזמן שלומדין בכדי לידע בבירור גמור בתוך הדעת ממש, בלי שום ספיקות של בירור האמת, ש"אית דין ואית דיין". אית דין נקרא שרואים את המציאות, כמו שהוא נראה לעינינו. היינו שאנחנו רואים, בזמן שעובדים בבחינת אמונה והשפעה, אז נגדלים ועולים מיום ליום, כי בכל פעם רואים השתנות לטובה. וכן להיפוך, כשאנו עובדים בבחינת קבלה וידיעה, אז רואים שיורדים מיום ליום, עד לתכלית השיפלות שישנם במציאות. כשמסתכלים על ב' מצבים האלו אז רואים שאית דין, ואית דיין. מטעם כי בו בזמן שלא הולכים על פי דיני תורה של אמת, אז תיכף נענשים על המקום. אז רואים שאית דין צדק, פירוש שרואים שדוקא זהו הדרך הטובה ביותר, ומסוגל וראוי להגיע אל האמת. וזהו שנקרא שהדין הוא צדק, שרק באופן כזה יכולים לבוא לשלימות התכלית. היינו שיבין בתוך הדעת, בהבנה שלימה ומוחלטת שאין למעלה הימנה שרק בבחינת אמונה והשפעה, יכולים להגיע להתכלית.

  לכן אם לומדים על מטרה זו להבין זאת, שאית דין ואית דיין, זה נקרא תורה לשמה, וזה הפירוש מאמר חז"ל, "גדול התלמוד שמביא לידי מעשה". ולכאורה היה צריך לומר, שמביא לידי מעשים היינו שיוכל לעשות מעשים הרבה, לשון רבים ולא לשון יחיד. אלא הענין הוא כנ"ל, שהלימוד צריך להביא לו רק לבחינת אמונה, והאמונה נקרא מצוה אחת, שהוא המכריע את כל העולם כולו לזכות. והאמונה נקרא עשיה, מטעם שמדרך העולם הוא, שמי שעושה איזה דבר מוכרח להיות מקודם איזה סיבה, שהוא יחייבו לעשות בתוך הדעת, וזה כמו יחס משותף שכל – עם עשיה, אבל בזמן שהוא דבר למעלה מהדעת, שאין הדעת נותן לו לעשות את הדבר, אלא להיפוך, אז מוכרחים לומר שבמעשה זו אין שום שכל, אלא מעשה לבד. וזה פירוש "עשה מצוה אחת אשריו, שהכריע את עצמו וכו' לכף זכות", וזה הפירוש, "גדול התלמוד שמביא לידי מעשה", היינו לבחינת עשיה בלי דעת הנקרא למעלה מהדעת.

 3. בוקר טוב ד"ר ליטמן

  ראיתי אותך בתוכנית הטלביזיה , וכאילו "נפלת לי מהשמים" – תשובה  לשאלות שלי בתקופה האחרונה. שינוי מקצועי ע"י העברת ידע הרחב שלי, כי הכל ונגמר בחינוך הדור החדש.

  קצת רקע כללי:

  סיימתי לימודי תואר ראשון במדעי החברה עבדתי בעבודות ניהול שונות וכו' , אך תמיד היה לי חסר משהו בפנים ולכן התחלתי לחפש פנימה והגעתי למקומות מדהימים שאותם אני רוצה לתת .ואני חושבת שהכלים שיש לי הם כלים רוחניים שיכולים לעזור לדור שלם

  והשינוי הוא למקום פנימי , להשפיע על הדור החדש ממקום של העצמה וחיזוק ולא ממקום של העברת ידע (כי את זה יש בשפע בכל ספר שנרצה),

  אני לומדת ולמדתי קורסים של העצמה עצמית דרך התבוננות פנימיה מדטיציה שינוי חשיבה דפוסים וכו'..ואני חושבת שזה כלי מעולה שניתן לחנך ולתת ולגרום לשינוי הדור החדש להתחברות לאני שלהם ולא רק בעברת ידע הרב שצברתי לדור הצעיר שצמא לזה (ורואים את זה בכל מקום),

  אני מסיימת שנה שניה באונ' בר-אילן בטיפול דרך דמיון מודרך ו-NLP טכניקות מדהימות להעצמה וחיזוק האני(דרך חיזוק משאבים פנימים )  וחיבור לאני העליון שלנו ע"י טכניקות של דמיון מודרך שבו האדם מתחזק ומתחבר לבורא -לכוח העליון .

  כמו כן דיברת על הדור החדש שיש להם צורך להתחבר לאני שלהם ואני רוצה לציין שאני מרגישה את זה כבר 20 שנה וכנראה הקדמתי את דורי (אני בת 40 כיום) הצורך למלא את עצמי ולהתחבר פנימה ולא החוצה ומצאתי את הדרך בשיטות שונות שלמדתי ופתחתי ואשמח להעבירם לדור הנפלא החדש של הילדים .

  אשמח לשוחח לראות איך אפשר לשלב את הידע שלי בחינוך ילדים כי זהו היעוד שאני מאחלת ורוצה לעצמי וחושבת שיכולים לתרום לילדים רבים

  ואשמח להכוונה ולייעוץ איך אפשר לעשות זאת

  יום נפלא מלא אהבה רחלי נגר 0526940347

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest