דף הבית / Tag Archives: מן המקורות (page 50)

Tag Archives: מן המקורות

ספר הזוהר ופירוש "הסולם"

סודות התורה שבספר הזוהר תופסים קומת כל 125 המדרגות הרוחניות בשלמות "רשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קכ"ה [125] המדרגות בשלמות, אף על פי שהיו לפני ימות המשיח. שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר: חכם עדיף מנביא. וע"כ, נמצא הרבה ...

להמשך קריאה

ספר הזוהר: הפתח הגדול של התורה

. "הנה רשב"י חיבר ספר הזוהר, לפי ההארה אשר הגיע אליו בהתקנו במערה… זהו חיבור גדול ונורא המגלה עומק הסודות בבירור רב על התורה עצמה, וזהו נקרא גילוי התורה בפנימיותה". הרמח"ל, "אדיר במרום", כ"ד "והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ד

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "מי שלא זכה לאהבתו ית', כל מה שפעל בעבודתו בטהרת הנפש ביום האתמול, נמצא כמו נשרף כליל ביום מחר. וכל יום וכל ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ג

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגרים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "זה ידוע שעיקר עבודה (הרוחנית, בתיקון הכוונה והיחס לבורא), היא הבחירה, היינו "ובחרת בחיים", שיהיה דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ב

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגרים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "אין שום דבר, קטן או גדול, מושג רק בכח התפלה. וכל עניין היגיעה והעבודה שאנו מחוייבים, אינם אלא לגלות את מעוט כוחותינו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל'

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "יש להבין מה שאמרו חז"ל, אין אדם רואה חובה לעצמו (שבת קי"ט). ולפי זה, איך אפשר לאדם שיתקן מעשיו, הלוא אף פעם ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ט

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "כשהאדם הולך להתפלל לה', שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה, ולבדוק את עצמו, ולראות, מה שיש לו ומה שחסר לו. ואז ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ח

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "יש ג' תנאים בתפילה: א) להאמין שהוא יכול להושיע לו, אף על פי שיש לו תנאים הכי הגרועים מכל בני דורו, מכל ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ז

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "ע"י זה שלא יכול לצאת מהרצון לקבל לעצמו, ומרגיש שזקוק לעזרת ה', אז נולד בו הצורך, שהוא נצרך לסיוע מהבורא. ועזרתו יתברך ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ו

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים.ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "אין מצב יותר מאושר בעולמו של האדם, אלא בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו, כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצוייר בכוחו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ה

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגרים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "מהו שה' רופא לשברי לב. והעניין, כי ידוע, שעיקר אצל האדם הוא הלב. ש-"לב" הוא הכלי המקבל את הקדושה מלמעלה. וזהו כמו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ד

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "מאחר שמשמיים אינם נותנים חצי דבר, לכן מוכרח האדם להתפלל לה', שיתן לו עזרה שלמה. זאת אומרת שהאדם, בזמן תפילתו, שאז הוא ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ג

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו, מעומק הלב. שפירושו, שהאדם יודע מאה אחוז, שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא ה' בעצמו. ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"ב

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). מהי תפילה? "בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב, היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי "בקשה" פירושו, היינו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ"א

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). התורה מפתחת באדם את חוש הכרת הרע "אם יעסוק בתורה ומצוות (ילמד את חכמת הקבלה כדי לגלות את הבורא, כי למטרה זו בלבד היא ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק כ'

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). התורה מפתחת באדם את חוש הכרת הרע "כיוון שלמד תורה הרבה (על מנת למשוך לעצמו את המאור המתקן), זכה על ידי זה לראות את ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest