דף הבית / Tag Archives: מן המקורות (page 50)

Tag Archives: מן המקורות

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"ו

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). עובדי ה' עושים את התורה ליבשה "…אם ח"ו להיפך, שהאדם מישראל, משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"ה

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). עובדי ה' עושים את התורה ליבשה "כל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה, ולהיפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, הם מחמת ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"ד

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). עובדי ה' עושים את התורה ליבשה "יש דעה כללית המקובלת אצל ההמון. אשר עיקר החפץ של התורה והדת, הוא עניין הכשר המעשה בלבד… אם ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"ג

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב "אמרו חז"ל: בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין (בבא בתרא ט"ז). ועניין התבלין, הוא כמו שאמרו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"ב

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים.  ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב "ע"י זה שלא יכול לצאת מהרצון לקבל לעצמו, ומרגיש שזקוק לעזרת ה', אז נולד בו הצורך, שהוא ...

להמשך קריאה

קטעים על אברהם אבינו מהרמב"ם וממקורות קדמונים

מוצאו של אברהם אבינו, מהאומה שלימדה את כולם "שאלו את הזקנים (חכמים/מקובלים) ברומי (תחת השם רומי מתכוונים לכל מתנגדי חכמת הקבלה). אם אין רצונו בעבודה זרה, מפני מה אינו מבטלה. אמרו להן (המקובלים), אילו לדבר שאין לעולם צורך בו היו ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ"א

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב "עיקר עבודה (הרוחנית) מה שמוטל עלינו (לעבוד עם עצמנו), בכדי שנוכל להגיע להמטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק מ'

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב "היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ואומרים להאדם, שהוא צריך ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ט

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב התורה (שיטת התיקון), שאנו עוסקים בה, הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע (האגואיזם). כלומר, ולהגיע (על ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ח

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). רק המאור הטמון בתורה מחזיר את האדם למוטב האדם, הנולד (בעולם שלנו) עם הרצון לקבל (הכול לעצמו), ורוצה (תחת השפעת הייסורים והאור) לתקן אותו ...

להמשך קריאה

אחדות מביאה תיקון

אחדות בשורש ובענף "והייתם לי סגולה". טוב לישראל (אלו שמשתוקקים לבורא) להיות נאחדים תמיד יחד בחבורה אחת. וכשהם מתאחדים למטה, אז גורמים שיתאחד שורשם גם כן למעלה, כן אתם תהיו נאגדים תמיד באגודה אחת. ואז יתאחדו גם כן שורשכם. וזה ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ז

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). תרי"ג עיטין ותרי"ג פקודין "אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, (דווקא) בכדי שזה יביא לנו לידי טהרה (ולא בכדי לקבל שכר בעולם הזה או ...

להמשך קריאה

שיטת התיקון הקלה

המקובלים הכינו עבורנו שיטת תיקון קלה פשוטה. "אמנם אנו מוצאים ורואים, בדברי חכמי התלמוד, שהקלו לנו, את דרכה של תורה (התיקון), יותר מחכמי המשנה. כי אמרו : "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות (תיקונים של האגואיזם), אפילו שלא לשמה (למען עצמו). ...

להמשך קריאה

טבע האדם

האדם, לפי טבעו, הוא אגואיסט גמור. לכן הוא עצמו אינו מסוגל להפוך את טבעו אלא הוא זקוק לכוח חיצוני שישנה אותו. ניתן למשוך את הכוח הזה אך ורק על ידי לימוד חכמת הקבלה בקבוצה. "אכן אני מודה שהוא דבר קשה ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ו

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). תרי"ג עיטין ותרי"ג פקודין "בכמה מקומות בזוהר מכנה לתרי"ג מצוות – "תרי"ג עיטין דאורייתא" (עצות כיצד לתקן את הכלי), ובהרבה מקומות בזוהר קורא לתרי"ג ...

להמשך קריאה

מקובלים על תורה ומצוות – חלק ל"ה

חברים יקרים! אבקש מכם לשאול שאלות בהקשר לציטוטים של גדולי המקובלים. ההערות בסוגריים הן שלי (מ.ל.). תרי"ג עיטין ותרי"ג פקודין "יש ב' חלקים בתורה ומצוות: א. הוא תורה ומצוות על דרכם הנגלה לעיני כל, שהם בחינת קיום המצוות ולימוד התורה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest