דף הבית / חכמת הקבלה / שורשים רוחניים (page 36)

שורשים רוחניים

"כבד את אביך ואת אמך"

"כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך." תורה, ספר "שמות", פרשת "יתרו", פרק כ', פסוק י"ב. שאלה: הדיבר "כבד את אביך ואת אמך" מתקבל על ידי האנושות פשוטו כמשמעו. איך אפשר להסביר ...

להמשך קריאה

מלך ישראל, דוגמה לעם

כל אות שמגיעה, שמתוארת במאמר "אותיות דרב המנונא סבא" שבהקדמת ספר הזוהר, מצביעה על מילה מסוימת, על הפעולה שלה. האות "מ" מסמלת את המילה "מלך", אם כך מדוע אי אפשר היה באות הזאת לברוא את העולם? כאילו שיש הבדל בין ...

להמשך קריאה

כוחה של "ברכה מלמעלה"

שאלה: למה דומה הדו-שיח בין האותיות והבורא, שמתואר בספר הזוהר במאמר "אותיות דרב המנונא סבא"? תשובתי: אנחנו רוצים לברר כלפי "כתר", כלפי המטרה, כלפי האור הלבן את התכונות של כל כוח (אות) שפועל במערכת הכללית של הבריאה שהבורא ברא. המערכת ...

להמשך קריאה

האות "נ", יפיפייה וחסרת כוח

נשאלת השאלה, מדוע לא לברוא את העולם באות "נ", שהיא כל כך טובה ויפיפייה! האות "נ" מסמלת "50": "50 שערי בינה", תיקון שלם, ניתוק משעבוד מצרים, קבלת התורה. כל זה תלוי באות "נ", זה תואם לספירת "יסוד דקטנות", שאיתה אנחנו ...

להמשך קריאה

אגרת לענן הכבוד

כשיתרו התקרב למחנה של בני ישראל, הוא כתב באיגרת שהייתה מיועדת למשה: "חותנך יתרו הגיע. בבקשה תצא ותפגוש אותי. אם אתה לא רוצה לצאת למעני תצא למען אשתך ציפורה, ואם לא למענה אז למען שני בניה". יתרו קשר את המכתב ...

להמשך קריאה

בגדים לרך הנולד ברוחניות

מתוך הקדמת ספר הזוהר, מאמר "אמא השאילה בגדיה לבתה": אימא, זו "בינה" או ישסו"ת. בתה, זו ה"מלכות". "מלכות", זה הרצון לקבל שלא נמצא ב"בינה". "מלכות" יכולה להיות קשורה עם "כתר" רק במקרה שהיא מקבלת מ"בינה" "מסך ואור חוזר", שזה נקרא ...

להמשך קריאה

מתנה מיוחדת לנשמות הנעלות ביותר

מתוך עולם אין סוף משתלשלים למטה "פרצופים" ו"מדרגות" רוחניים, וכל זה מדרגות בהחלשת האור. בהן האור מסדר את עצמו בלבושים תואמים, כך שאפילו התחתונים השבורים וההפוכים ממנו לחלוטין, מסוגלים לשמור על קשר כלשהו איתו. הקשר הזה עובר דרך "האור המקיף" ...

להמשך קריאה

המוח הגברי לא מבין את הנשים

מחקר: הבעיות בניחוש האותות הנשיים נובעות לא מהאגו, אלא עקב כך שהמוח הגברי אינו מסוגל להבחין באמוציות הנשיות בצורה מספיק טובה כמו באמוציות הגבריות. המתנדבים הבחינו טוב יותר, כפליים, באמוציות שהביעו העיניים הגבריות, והאמוציות שהביעו העיניים הנשיות הביאו אותם למבוי ...

להמשך קריאה

ירושלים שבלב

לכבוד יום ירושלים הבאתי קטעים נבחרים מתוך איגרת שכתב מורי, הרב"ש, בה מוסבר עניין ירושלים והמלחמות שהתרחשו בה, מבחינה רוחנית-פנימית. "ירושלים נקרא לב העולם, ובנפש, נקראת "ירושלים" לב האדם, היינו הרצון של האדם, נקרא ירושלים, ושם יש מחלוקת. היינו, הרצונות ...

להמשך קריאה

ירושלים, לא אבנים אלא רוח

שאלה: מהי "ירושלים" לפי הפירוש הרוחני? תשובתי: "ירושלים", לפי הפירוש הרוחני היא "יראה שלמה". כפי שמסביר ספר הזוהר יש לנו מצוות "יראה" ומצוות "אהבה". המצווה הראשונה היא דווקא "יראה", וקיימת יראה מכמה סוגים: מהעולם הזה, מהעולם הבא, על עצמי, על ...

להמשך קריאה

חוליית החלוצים של הנשמה הכללית

שאלה: מה צריכים לעשות התלמידים שגרים בחו"ל ומוצאם מתרבויות שונות, אם הם רוצים להרגיש את עצמם חלק מעם ישראל? תשובתי: אני מנסה להסביר את ההבדל בין מי שיהודי מלידה, לפי הגֵנים, לאדם שאין בו גֵנים כאלה, אך יש לו נטייה ...

להמשך קריאה

אזור מיוחד, שנכבש מהאגו

מתוך כתבי רב"ש, כרך א', מאמר: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך": "הקב"ה הבטיח לאברהם, כמו שכתוב (לך לך, שביעי) "ויאמר אליו, אני ה', אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה". ויש להבין, ...

להמשך קריאה

ארץ ישראל על המפה ובנשמה

"אין ישראל נגאלין, עד שיהיו כולם באגודה אחת, ובא לציון גואל" (מדרש רבה). כל ההיסטוריה של עם ישראל, שכובש את ארץ ישראל, זו השתקפות של כל הבריאה, של השבירה, ורק לאחר מכן מקבל את הזכות להיקרא "נברא". הרצון לקבל עצמו ...

להמשך קריאה

ארץ שניתנה לנו כמקדמה בשביל התיקון הרוחני

מלכתחילה, המקום שעליו נמצאת ארץ ישראל, זהו רצון ששייך לאומות העולם. וכתוצאה גשמית מהשורש הרוחני, מגיעה לארץ הזאת קבוצה שנקראת "עם ישראל" וכובשת אותה, משחררת אותה מהעמים שחיים בה כדי שעכשיו היא תוכל להיקרא "ארץ ישראל". זה קורה בזכות הקשר ...

להמשך קריאה

הנשימה הראשונה

בעל הסולם, מתוך המאמר, "סוד עיבור הוא לידה": "והנה הסימן של הבריה שמוכשרת לאור החיים הוא, אשר יש בה כח לפחות לעשות התכווצות משום איזה סיבה, אשר אז בא אור החיים ועושה התפשטות, ונעשה תנועה ראשונה של חיים. ולכן לא ...

להמשך קריאה

הוראותיו של יתרו

תורה, ספר "שמות", פרשת "יתרו", פרק יח' פסוקים כ"א – כ"ג: "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרת : ושפטו את העם בכל עת והיה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest