דף הבית / חכמת הקבלה / שורשים רוחניים (page 36)

שורשים רוחניים

אזור מיוחד, שנכבש מהאגו

מתוך כתבי רב"ש, כרך א', מאמר: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך": "הקב"ה הבטיח לאברהם, כמו שכתוב (לך לך, שביעי) "ויאמר אליו, אני ה', אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה". ויש להבין, ...

להמשך קריאה

ארץ ישראל על המפה ובנשמה

"אין ישראל נגאלין, עד שיהיו כולם באגודה אחת, ובא לציון גואל" (מדרש רבה). כל ההיסטוריה של עם ישראל, שכובש את ארץ ישראל, זו השתקפות של כל הבריאה, של השבירה, ורק לאחר מכן מקבל את הזכות להיקרא "נברא". הרצון לקבל עצמו ...

להמשך קריאה

ארץ שניתנה לנו כמקדמה בשביל התיקון הרוחני

מלכתחילה, המקום שעליו נמצאת ארץ ישראל, זהו רצון ששייך לאומות העולם. וכתוצאה גשמית מהשורש הרוחני, מגיעה לארץ הזאת קבוצה שנקראת "עם ישראל" וכובשת אותה, משחררת אותה מהעמים שחיים בה כדי שעכשיו היא תוכל להיקרא "ארץ ישראל". זה קורה בזכות הקשר ...

להמשך קריאה

הנשימה הראשונה

בעל הסולם, מתוך המאמר, "סוד עיבור הוא לידה": "והנה הסימן של הבריה שמוכשרת לאור החיים הוא, אשר יש בה כח לפחות לעשות התכווצות משום איזה סיבה, אשר אז בא אור החיים ועושה התפשטות, ונעשה תנועה ראשונה של חיים. ולכן לא ...

להמשך קריאה

הוראותיו של יתרו

תורה, ספר "שמות", פרשת "יתרו", פרק יח' פסוקים כ"א – כ"ג: "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרת : ושפטו את העם בכל עת והיה ...

להמשך קריאה

לאבות אסור לספר אגדות לילדים

ידיעה: מדענים מצאו, כי לילדים מועיל יותר לשמוע סיפורים שמסופרים על ידי אימהות, מאשר על ידי אבות. כפי שהראה המחקר, הסגנון הנשי של צורת הדיבור תורם יותר להתפתחות הרגשית של הילד, מאשר צורת הדיבור הגברית. האגדות והסיפורים שסופרו לילדים תורמים ...

להמשך קריאה

כל ענף קרוב לשורשו

ידוע, שטבעו של כל ענף קרוב לשורשו, ולכן הטבע שלנו קרוב לשורש שלנו, לבורא. בתוכו נמצא הרצון לקבל, כמו אותו האור, כמו הבורא, שברא אותנו. אבל אנחנו נמצאים בהסתרה שמכבידה עלינו ולא מאפשרת לנו לראות את עצמנו בצורה הנכונה. לכן ...

להמשך קריאה

מי מנצח את עמלק

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה אהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. וחלש יהושע את עמלק ואת ...

להמשך קריאה

אור של היום השביעי

"וישבתו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש." (תורה, שמות, פרשת "בשלח", פרק ט"ז, פסוקים ל'- לא'). שבת, זהו מצב מיוחד, כאשר במשך ששת הימים (המצבים) הקודמים אנחנו מתקנים את הרצון ...

להמשך קריאה

ההתנגדות האחרונה

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזוהר": "ונודע שהגאולה ושלימות ההשגה כרוכים זה בזה." נכון, כיצד יכולה להיות גאולה בלי השגה, ולהיפך? הרי הן אותו הדבר, אותה הפעולה. הגאולה היא התגלות הבורא שמסמלת האות "א'", לאחר "גולה" שהוא היה בהסתרה. ושלמות ההשגה ...

להמשך קריאה

שורש משותף של שני עמים

שאלה: מהו השורש הרוחני לקיומם של שני עמים, היהודים והערבים, בארץ ישראל? תשובתי: השורש המשותף שלנו זה אברהם אבינו. האסלאם לא שייך לעבודה זרה ואפילו במובן ה"עממי" הקרוב ליהדות. המוסלמים לא משתחווים ל"פסל ולדמות", ובכלל בשתי הדתות הללו יש דמיון ...

להמשך קריאה

האיחוד קובע את הכול

בעל הסולם, "שמעתי", מאמר סו', "עניין מתן תורה": "עניין מתן תורה, שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז נתנה התורה פעם אחת ואחר כך נפסקה הנתינה. אלא, אין העדר ברוחניות, כי רוחניות זה עניין נצחי שאינו נפסק. רק מפני שמצד ...

להמשך קריאה

למה ליהודים יש אף ארוך?

שאלה: חכמת הקבלה עונה על כל מיני שאלות. האם יש לך הסבר מדוע ליהודים, בכל הזמנים, למשל על פסלים ושאר הציורים התנ"כיים ועד היום, יש אף ארוך? תשובתי: כמו שאומרים, זה הרי נורא פשוט! פותחים את ספר הזוהר בפרשת "האזינו", ...

להמשך קריאה

אמנות העבודה ב"קו האמצעי"

מתוך הכנס בנובוסיבירסק. שיעור מס' 1 שאלה: מה זאת העבודה ב"קו האמצעי" ואיך אפשר להרגיש אותו? תשובתי: למעשה "הקו האמצעי" לא קיים. כי בטבע פועלים רק שני כוחות: כוח ההשפעה (צבע אדום בציור) וכוח הקבלה (צבע שחור בציור). והאדם הוא ...

להמשך קריאה

נסתר וגלוי

חכמת הקבלה מורכבת משני חלקים, נסתר וגלוי. תחת המילה "נסתר" התכוונו לֵמה שהיה אסור לגלות. ומה הטעם לגלות? כי בספרים הרי יכול להיות כתוב כל מה שרק אפשר, ומה שהאדם יכול להוציא מהם, כבר תלוי בזה, עד כמה הוא במצב ...

להמשך קריאה

ההשקעה של המקובלים מהעבר בתיקון הכללי

ב"הקדמה לתלמוד עשר הספירות" בעל הסולם כותב, שכדי לעסוק בחכמת הקבלה, לא נדרשות שום תכונות גשמיות מיוחדות, שום שׂכל מיוחד, שום כישורים, שום דבר. אם רק יש אצלך התחלה של הרצון, שבוער בך, קורא להגיע למטרה, מושך קדימה, מכוון אליה, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest