דף הבית / חכמת הקבלה / שורשים רוחניים (page 34)

שורשים רוחניים

המוח הגברי לא מבין את הנשים

מחקר: הבעיות בניחוש האותות הנשיים נובעות לא מהאגו, אלא עקב כך שהמוח הגברי אינו מסוגל להבחין באמוציות הנשיות בצורה מספיק טובה כמו באמוציות הגבריות. המתנדבים הבחינו טוב יותר, כפליים, באמוציות שהביעו העיניים הגבריות, והאמוציות שהביעו העיניים הנשיות הביאו אותם למבוי ...

להמשך קריאה

ירושלים שבלב

לכבוד יום ירושלים הבאתי קטעים נבחרים מתוך איגרת שכתב מורי, הרב"ש, בה מוסבר עניין ירושלים והמלחמות שהתרחשו בה, מבחינה רוחנית-פנימית. "ירושלים נקרא לב העולם, ובנפש, נקראת "ירושלים" לב האדם, היינו הרצון של האדם, נקרא ירושלים, ושם יש מחלוקת. היינו, הרצונות ...

להמשך קריאה

ירושלים, לא אבנים אלא רוח

שאלה: מהי "ירושלים" לפי הפירוש הרוחני? תשובתי: "ירושלים", לפי הפירוש הרוחני היא "יראה שלמה". כפי שמסביר ספר הזוהר יש לנו מצוות "יראה" ומצוות "אהבה". המצווה הראשונה היא דווקא "יראה", וקיימת יראה מכמה סוגים: מהעולם הזה, מהעולם הבא, על עצמי, על ...

להמשך קריאה

חוליית החלוצים של הנשמה הכללית

שאלה: מה צריכים לעשות התלמידים שגרים בחו"ל ומוצאם מתרבויות שונות, אם הם רוצים להרגיש את עצמם חלק מעם ישראל? תשובתי: אני מנסה להסביר את ההבדל בין מי שיהודי מלידה, לפי הגֵנים, לאדם שאין בו גֵנים כאלה, אך יש לו נטייה ...

להמשך קריאה

אזור מיוחד, שנכבש מהאגו

מתוך כתבי רב"ש, כרך א', מאמר: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך": "הקב"ה הבטיח לאברהם, כמו שכתוב (לך לך, שביעי) "ויאמר אליו, אני ה', אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה". ויש להבין, ...

להמשך קריאה

ארץ ישראל על המפה ובנשמה

"אין ישראל נגאלין, עד שיהיו כולם באגודה אחת, ובא לציון גואל" (מדרש רבה). כל ההיסטוריה של עם ישראל, שכובש את ארץ ישראל, זו השתקפות של כל הבריאה, של השבירה, ורק לאחר מכן מקבל את הזכות להיקרא "נברא". הרצון לקבל עצמו ...

להמשך קריאה

ארץ שניתנה לנו כמקדמה בשביל התיקון הרוחני

מלכתחילה, המקום שעליו נמצאת ארץ ישראל, זהו רצון ששייך לאומות העולם. וכתוצאה גשמית מהשורש הרוחני, מגיעה לארץ הזאת קבוצה שנקראת "עם ישראל" וכובשת אותה, משחררת אותה מהעמים שחיים בה כדי שעכשיו היא תוכל להיקרא "ארץ ישראל". זה קורה בזכות הקשר ...

להמשך קריאה

הנשימה הראשונה

בעל הסולם, מתוך המאמר, "סוד עיבור הוא לידה": "והנה הסימן של הבריה שמוכשרת לאור החיים הוא, אשר יש בה כח לפחות לעשות התכווצות משום איזה סיבה, אשר אז בא אור החיים ועושה התפשטות, ונעשה תנועה ראשונה של חיים. ולכן לא ...

להמשך קריאה

הוראותיו של יתרו

תורה, ספר "שמות", פרשת "יתרו", פרק יח' פסוקים כ"א – כ"ג: "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרת : ושפטו את העם בכל עת והיה ...

להמשך קריאה

לאבות אסור לספר אגדות לילדים

ידיעה: מדענים מצאו, כי לילדים מועיל יותר לשמוע סיפורים שמסופרים על ידי אימהות, מאשר על ידי אבות. כפי שהראה המחקר, הסגנון הנשי של צורת הדיבור תורם יותר להתפתחות הרגשית של הילד, מאשר צורת הדיבור הגברית. האגדות והסיפורים שסופרו לילדים תורמים ...

להמשך קריאה

כל ענף קרוב לשורשו

ידוע, שטבעו של כל ענף קרוב לשורשו, ולכן הטבע שלנו קרוב לשורש שלנו, לבורא. בתוכו נמצא הרצון לקבל, כמו אותו האור, כמו הבורא, שברא אותנו. אבל אנחנו נמצאים בהסתרה שמכבידה עלינו ולא מאפשרת לנו לראות את עצמנו בצורה הנכונה. לכן ...

להמשך קריאה

מי מנצח את עמלק

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה אהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. וחלש יהושע את עמלק ואת ...

להמשך קריאה

אור של היום השביעי

"וישבתו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש." (תורה, שמות, פרשת "בשלח", פרק ט"ז, פסוקים ל'- לא'). שבת, זהו מצב מיוחד, כאשר במשך ששת הימים (המצבים) הקודמים אנחנו מתקנים את הרצון ...

להמשך קריאה

ההתנגדות האחרונה

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזוהר": "ונודע שהגאולה ושלימות ההשגה כרוכים זה בזה." נכון, כיצד יכולה להיות גאולה בלי השגה, ולהיפך? הרי הן אותו הדבר, אותה הפעולה. הגאולה היא התגלות הבורא שמסמלת האות "א'", לאחר "גולה" שהוא היה בהסתרה. ושלמות ההשגה ...

להמשך קריאה

שורש משותף של שני עמים

שאלה: מהו השורש הרוחני לקיומם של שני עמים, היהודים והערבים, בארץ ישראל? תשובתי: השורש המשותף שלנו זה אברהם אבינו. האסלאם לא שייך לעבודה זרה ואפילו במובן ה"עממי" הקרוב ליהדות. המוסלמים לא משתחווים ל"פסל ולדמות", ובכלל בשתי הדתות הללו יש דמיון ...

להמשך קריאה

האיחוד קובע את הכול

בעל הסולם, "שמעתי", מאמר סו', "עניין מתן תורה": "עניין מתן תורה, שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז נתנה התורה פעם אחת ואחר כך נפסקה הנתינה. אלא, אין העדר ברוחניות, כי רוחניות זה עניין נצחי שאינו נפסק. רק מפני שמצד ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest