מן המקורות 4.12.09

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

הכנה לשיעור הקבלה היומי

נושא: החומר של האדם הוא הרצון לקבל (02:45)

"הרצון הוא העצם של האדם"

(כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר קנג "המחשבה היא תולדה מהרצון")

"מהותנו היא כמהות כל הפרטים שבהמציאות, שהיא לא פחות ולא יותר מהרצון לקבל"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות כ)

נושא: אמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". מה פירושו "תורה תבלין"? (24:00)

"אמרו חז"ל, "אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". היינו שהתורה ומצוות מתבלין את היצר הרע, שיהיה בו טעם, שענין יצר הרע נקרא הרצון לקבל.
ובזמן שהוא לעצמו, אין בו טעם, שעליו שורה הצמצום, ונשאר בחלל פנוי. מה שאין כן על ידי התורה ומצוות, הוא מגיע לידי הכוונה, שהוא על מנת להשפיע, אז עם הכלי הזו, הנקרא רצון לקבל, מקבל כל הטוב והעונג"

(כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "בענין המטרה")

"אמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (בבא בתרא ט"ז).
וענין התבלין הוא כמו שאמרו חז"ל, "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו המאור שבה מחזירן למוטב" (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז). נמצא לפי זה שיש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, הינו הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע"

(כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "באורייתא אתברי בר נש")

נושא: על ידי בניית קשר האהבה על פני השנאה שבינינו, מתגלה הבורא (38:00)

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים, בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הבורא, מה הוא אומר עליהם – "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד". המילה גם, באה
לכלול עימהם השכינה. ולא עוד אלא הבורא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת והוא שמח בהם"

(פירוש הסולם על ספר הזוהר, פרשת אחרי מות, אותיות ס"ד-ס"ה)

חלק ג – כתבי בעל הסולם, מאמר "חכמת הקבלה והפילוסופיה"

נושא: תורת הפילוסופיה גנבה נקודות יסודיות מחכמת ישראל, והתעטפה בטלית שאינה שלה (07:27)

"חכמי הקבלה צופים על התיאולוגיה הפילוסופית, וקובלים על כי גנבו את הקליפה העליונה מחכמתם, שאותה רכשו אפלטון וקודמיו היונים, בעוסקם הרבה עם תלמידי הנביאים שבישראל, וגנבו נקודות יסודיות מחכמת ישראל, והתעטפו בטלית שאינה שלהם, ועד היום הזה ישבה התאולוגיה הפילוסופית על כסא מלכות של הקבלה, וירשה את גבירתה… הקבלה לא תוכל להוכיח טבעה ואמיתותה, ולא תועיל לה כל מיני התגלויות שיהיה די לעולם להכירה, בטרם תתברר אפסותה וכזבנותה של התיאולוגיה הפילוסופית, שירשה את כסאה.
ועל כן, לא היתה עוד תשועה לישראל כבעת שהתגלתה הפסיכולוגיה המטריאליסטית והכתה על קדקודה של התיאולוגיה הפילוסופית מכה ניצחת"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה")

נושא: בעל הסולם מגנה את התיאולוגיה הפילוסופית, כי אינה בנויה על שום בסיס ממשי, ומעריך את הפסיכולוגיה המטריאליסטית, שמדברת מתוך בקורת התבונה הניסיונית (34:50)

הנה כבר עבר זמנם ובטלה ממשלתם, של בעלי דעות אלו(הפילוסופיות) – ועל זה יש להודות לחכמי הפסיכולוגיה המטריאליסטית, שבנתה אדניה על חורבנה(של הפילוסופיה) וכבשה לה דעת הציבור. וכבר הכל מכירים באפסותה של אותה הפילוסופיה, כי אינה בנויה על בסיס ממשי.

(כתבי בעל הסולם, מאמר"חוכמת הקבלה והפילוסופיה")

נושא: רק על ידי המאור המחזיר למוטב, הנמצא בכתבי הקבלה, האדם יכול לשנות את טבעו, מהרצון לקבל, לרצון להשפיע (45:30)

"היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ואומרים להאדם, שהוא צריך לבטל את הרצון לקבל הזה, וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו, המתאימים שישרה בתוכם אור עליון.
ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל (קידושין ל') "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". שדוקא ע"י התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה"

(כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "חשיבותה של האמונה, שנוהגת תמיד")

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/oUsKC

One comment

  1. אוהב לקרוא בצורה כזו הכל בהיר

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest