דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית / החיים הם הנאה רצופה…

החיים הם הנאה רצופה…

מיכאל לייטמן

שאלה: אם אנחנו רוצים להגביל את האגואיזם שלנו, האם זה אומר, שעלינו להימנע מהנאות?

תשובתי: זו לא דרכה של חוכמת הקבלה. הבורא רוצה שאנחנו נהנה. אבל במידת ההתפתחות שלנו, הוא מלמד אותנו, כיצד ליהנות ממשהו יותר גבוה ונעלה. לכן הוא רוצה לקדם אותנו ו…נותן לנו את מה שנדמה לנו כייסורים!

הוא נותן לנו אפשרות להרגיש הנאה גבוהה יותר, שבשלב זה אינה מושכת ואינה מייסרת אותנו.

בדומה לילדה קטנה, שאוהבת לשחק עם בובה מבד, בשעה שאמא מבקשת ממנה לשחק עם אחיה הקטן. היא אינה רוצה את אחיה! תינוק חי לא נראה לה כהנאה אמיתית. ההווה שלה – זו בובה מבד!

לכן הייסורים, המורגשים אצלי והבאים מהבורא, נראים לי כמצב הבא שלי, שאליו אני אעלה, אם רק אקבל אותם בצורה נכונה. רק אם אנחנו כבר מוכנים להתקדם להנאות בדרגה יותר גבוהה, מראים לנו אותן בצורתן המתוקנת. ואנחנו רק צריכים לשנות את היחס שלנו אליהן מקבלה להשפעה – ואז נרגיש את המדרגה הרוחנית הבאה.

לכן עלינו כל הזמן להעלות את איכות ההנאה, שאותה אנחנו מחפשים. שבינתיים זה נראית לנו כייסורים. כשיפקחו עינינו, נראה, שלא היו שום ייסורים.

רשומות קודמות בנושא:
תיקון ולא כפייה
רוחניות – זה שמחה!
סגפנות אינה השיטה שלנו

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/CWzL8

One comment

  1. יפתח לך השם את אוצרו הטוב

    מסכת תענית פרק א

    דף ב, א משנה  מאימתי מזכירין גבורות גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג ר' יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג אמר לו ר' יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה הוא מזכיר אמר לו ר' אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו אמר לו א"כ לעולם יהא מזכיר אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים ר' יהודה אומר העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביו"ט הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר:

    דף ב, א גמרא  תנא היכא קאי דקתני מאימתי תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים וליתני התם מ"ש דשבקיה עד הכא אלא תנא מראש השנה סליק דתנן ובחג נידונין על המים ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים מאי גבורות גשמים א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר (איוב ט) עשה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר וכתיב (איוב ה) הנותן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות מאי משמע אמר רבה בר שילא אתיא חקר חקר מברייתו של עולם כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר וכתיב התם (ישעיהו מ) הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו וכתיב (תהילים סה) מכין הרים בכחו נאזר בגבורה ומנא לן דבתפלה דתניא (דברים יא) לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה וכתיב בתריה (דברים יא) ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש אמר ר' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב (דברים כח) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו מפתח של חיה מנין דכתיב (בראשית ל) ויזכור אלהים את רחל וישמע

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest