שיטה לכולם

 כידוע, כולנו, כל אומות העולם, יצאנו מבבל. רק שהיהודים יצאו מתלמידי אברהם הבבלי, שנשאו את תורתו, חכמת הקבלה, בקרבם. שאר האומות הן אותם הבבלים שלא רצו באותם ימים ללמוד מאברהם, ונפוצו על פני כל הארץ.
אחרי התעלות קבוצתו של אברהם עד הדרגה הרוחנית, כאשר קיבלו את התורה ותיקנו את עצמם (עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמיתו), נפלה קבוצה זו מדרגתה הרוחנית (בדומה ל"עולם הנקודים") בשני שלבים – חורבן בית ראשון ושני.
"וקודם כל עלינו להבין, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד, היש כאן חס ושלום משום לאומיות?" (בעל הסולם, מאמר מתן תורה, אות ה)
נפילתה של קבוצת אברהם הפכה אותה להיות שווה לשאר האומות מבחינה רוחנית, ובכך אפשרה לה להתערבב איתן – להכניס באומות העולם את מה שנשאר לה מהרוחניות – ניצוצות מהמסך לשעבר (ראו תע"ס חלק ז).
ודאי שכל זה מתרחש ברמת הנשמות ולא הגופים.
לאחר שהושג הערבוב מתחילה תקופת התיקון – האר"י הקדוש מביא עימו שפה חדשה להסבר הקבלה (שיטת התיקון). את תורת הקבלה צריכים לאמץ קודם היהודים (תיקון גלגלתא ועיניים) ולאחר מכן אומות העולם שמצטרפים אליהם (תיקון אח"פ שבג"ע וג"ע שבאח"פ). נשאר רק האח"פ, ל"ב האבן, אשר יתוקן בגמר התיקון. אלה הם שלבי ההתפשטות של הקבלה ותיקון הנשמות.
ולמרות שלפי ההיגיון רק בזמנינו צריך ללמד את כולם קבלה (ראו מאמר הערבות), המקובלים נהגו כך כבר מזמן. בעל הסולם מסביר שהיוונים למשל קיבלו את יסודות הידע שלהם מהמקובלים-הנביאים, ולאחר מכן עיוותו אותו ומזה נולדה הפילוסופיה. חוץ מזה, ישנן דוגמאות בולטות ללימוד קבלה בתקופת הגלות (מהרוחניות) כאשר אפילו ליהודים אסור היה ללמוד אותה, ואילו המקובלים לימדו קבלה אנשים מיוחדים מקרב אומות העולם. הרב אברהם אבולעפיא שחי במאה ה-13 לימד גויים רבים, וכמוהו גם הרמח"ל שחי במאה ה-17.
בזמנינו, כאשר ערבוב הנשמות השבורות הסתיים כבר מזמן ולחלוטין, דרוש תיקון מהיר ביותר של גלגלתא ועיניים ולאחר מכן של האח"פ. למעשה, כמו שכותב בעל הסולם במאמרו "שופר של משיח", שני זרמי התיקון האלה מתמזגים לאחד, ומשפיעים זה על זה.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/o1Lnm

4 comments

 1. כי כבר הודעתיך כי אלו המלכים כולם הם מלכים הנזכר בפ' וישלח ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום ולפי שכאשר יצא התחיל תיכף לברר בחי' אלו המלכים לעשות בחי' נוקבא אליו שהם נקרא עתה ב"ן דההי"ן כנ"ל לכן נאמר בו וימלוך תחתיו הדר ושם אשתו מהיטבאל כמ"ש בזוהר דעד השתא לא אידכר דכר ונוקבא כלל בר השתא ובג"כ אתקיים כלא דהשתא הוי דכר ונוקבא כדחזי ונזכר באד"ר. והענין כי הם בחי' מ"ה וב"ן הנ"ל והשתא נקרא אדם לפי שאדם כולל זו"ן ולכן תמצא כי שם מ"ה בגימטריא אדם. וא"ת והלא בשם מ"ה לא נעשה רק הדכורין שבאצילות ובחי' הנוקבא נעשה משם ב"ן ואיך נקרא אדם והענין הוא כמ"ש כי שם מ"ה בצאתו היה מברר משם ב"ן ומחברו אליו ונתקן עמו ונמצא כי אז היה אור הנוקבא טפל אליו והיה יונק ממנו כדמיון הבן עם הבת שהכל נקרא ע"ש הבן והוא יורש הכל ואינו נותן לבת אלא מה שיוטב בעיניו כרצונו וא"כ נמצא כי הבת טפלה וכלולה בבן ולכן שם בן שהיא הבת נוקבא וטפלה לשם מ"ה שהוא הבן הזכר והיא כלולה בו כי שם מ"ה הוא המבררו עמו והוא נתקן ע"י המ"ה ולכן כאשר מברר הוא לוקח תחלה מה שמברר לעצמו כנודע בסוד תרין עטרין דירית ברא ב' חסדים וגבורה דמ"ה ודב"ן ולבתר יהיב ברא לברתא בשעתא דמזדווג עמה עטרה דגבורה וכאלו ניתן לה משלו דמי ולכן הוא לבדו נקרא אדם כלול תרוייהו והרי עתה כי ב' בחי' יש לנוקבא דז"א א' בהיותה כלולה בתחלה עם הזכר הב' כשנפרדת ממנו והוא נותן לה עטרה דגבורה וזה סוד הכתוב ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד כי הנה בשם זה יש כללות מ"ה (ובן) וי"ט שהוא המלוי של ד' אותיות הראשונים שבו כי אדם הוא שם מ"ה והנקבה י"ט בהיותה כלולה עמו כי אז נוקבא נקרא מילוי שם מ"ה גימטריא י"ט כמו ענין אדם וחוה כי אדם שם מ"ה וכאשר היתה הנוקבא עמו היתה נקרא חו"ה שהוא גימטריא י"ט שהם בחי' מילוי דשם מ"ה כי כל בחי' מילוי הוא גימטריא (נ"א בחי') אלהים שהיא בחי' הנוקבא שהוא דינין ובזה תבין למה בחי' הנוקבא היא תמיד דינין והוא לפי ששרשה הוא בחי' המלכים שמתו שעי"כ נקרא מלכים מלשון מלכות. ואמנם כאשר נפרדת מעליו ונעשה בחי' לעצמה ואז שניהן בסוד בעל ואשתו דכורא לחוד ונוקבא לחודה אז נקרא מהיטבאל כי שם זה נחלק למ"ה יטבאל כי מ"ה הוא דכורא כנודע ויטבא"ל גי' ב"ן שהוא נוקבא בהיותה לעצמ' הוי"ה דההי"ן המתבסם עמו זה עם זה דכורא ונוקבא ולכן נקרא בשם טוב להורות שיצא מהם הרע והוברר מהם הטוב וז"ש ואתבסמו דא בדא כו'. ואמנם צריך לתת טעם אל הנ"ל כי הרי אלו הנקודות הנ"ל הם בחי' ס"ג ואיך יהיו גרועים וטפלים לשם מ"ה החדש ויהיה מ"ה זכר ונקודות ס"ג נקבה ונודע בכמה מקומות כי בחי' שם ס"ג גדול משם מ"ה. והתשובה היא כי שם מ"ה החדש הנ"ל יצא מבחינת הזווג דע"ב וס"ג כנ"ל לכן כיון שהוא נמשך מכח ע"ב עצמו לכן הוא גדול מס"ג. ועוד טעם אחר כי בשם מ"ה לא היה בו מיתה ושבירה כמו שהיה בשם ס"ג עצמו ועוד טעם ג' והוא כי אלו בחי' נקודות לבד של ס"ג אבל המ"ה החדש הוא כולל טנת"א כנ"ל וכיון שיש בחי' טעמים ודאי שהוא מעולה על הנקודות דס"ג אבל לא על הטעמים דס"ג. ועוד טעם ד' כי ס"ג יש בו גרעון גדול עתה והוא כי עדיין לא הושלם להתברר כנודע ולכן עתה מ"ה גדול ומעולה ממנו אבל לע"ל אשר יתוקן כל בחי' ס"ג ויחיו כל המלכים ויתבררו לגמרי בסוד בלע המות לנצח אז יחזור שם ס"ג לקדמותו ולתועלתו (נ"א ולמעלתו) ושם ס"ג ישלוט ויאיר בעולם ואז יתבטל שם מ"ה אשר זהו ענין חזרת העולם לתהו ובהו כנזכר בדרז"ל לימות המשיח ואז יתבטל מ"ה ואז לא יהיה רק ב' אורות של ע"ב וס"ג ודי בזה:

  עץ חיים, שער י', פרק ג'

 2. מהי המשמעות הקבלית של: איזהו עשיר השמח בחלקו. ?

  שמעתי כמה פעמים שדווקא ההגבלה של האדם, וזה שכל הזמן מלמדים אותנו להסתפק במועט, גורמת לנו לא לרצות באמת בכל גודל הרצון לקבל… (תהיה ילד טוב, תסתפק במה שיש, תסתכל על חצי הכוס המלאה-ואם תקח כוס קטנה יותר תראה איך שהכל מלא )…

 3. המאירי אהרן

  בדיחה מטרתית בנושא "שיטה לכולם" – התערבבות בין העמים, יהודים כמעבר 

    בתקופת הגלות, בין הגויים, יהודי אחד פותח חנות נעליים ליד שתי חנויות נעליים אחרות (אחת מצד ימינו והשנייה משמאלו). אחד משני בעלי החנות כמובן מיד נכנס לפחד מפני הקונקורנציה הצפויה – ולכן הוא כותב על חזית החנות שלו: "נעליים אלגנטיות מאיטליה!" לאחר מכן, גם בעל החנות השני החליט לשים איזה שלט: "נעליים באיכות מיוחדת, במחירים מטורפים" היהודי חושב-חושב מה עכשיו לעשות ושם שלט בולט על הדלת שלו: "כניסה"

 4. אם מאזינים למוזיקה קבלית אפשר להתחבר לעולם הרוחני?

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest