דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית / קבוצה / עבודה בקבוצה (למתקדמים)

עבודה בקבוצה (למתקדמים)

laitman_2.gif
שאלתו של בנצי
: מדוע כשאנחנו מסתכלים על העולם אנחנו מבחינים בתופעות, במשברים שקורים או עומדים לקרות, מרגישים את הסבל שלו. אך כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה לא מרגישים כלום, לא סבל שלה, לא משבר וכו', כאילו לא קורה שום דבר? והאדם הרי חייב לעבוד כלפי איזה חיסרון מסויים?

תשובה:
עבודה בקבוצה:

אני – תחתון ותלוי בהם לחלוטין (כמו תא בגוף),

אני – עליון והם תלויים בי לחלוטין (כמו תא בגוף),

רק יחד נרגיש את החיים (אור, בורא) בתוך גופנו המשותף (כלי, סכום של נשמות).

להתאחד אפשר על ידי השפעת האור העליון, בזמן לימוד ממקורות נכונים, במידה ומשתוקקים אליו יחד.

הרצון לתיקון נוצר בעזרת הכוונה ממורה והפצה.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/wp7mv

2 comments

  1. נירה קפלנסקי

    רק יחד נרגיש את החיים 

    ג'ינגי' היה ילד צעיר מלא אנרגיהשיחק הוא בחוץ עם כל האימפריהמקלות אבניםחוטים חבליםכל יום הוא השלים את הסרייה. בקיץ אהב לסייר בסביבהכשלפתע ראה מרחוק דמות קטנהשלום אני פיץאם תרצה אני שפיץמה דעתך להצטרף אלי להרפתקה. היכן אתה גר שאל הגברבר הקטןוודאי לא רחוק מהנהר הלבןג'ינג'י התלהב מעתה יהיה לי חברשאיתו אוכל לשחק ממש בלי אין קץ. כל בוקר יצאו להם השנייםמתלהבים משתוקקים למשחק שבשנייםזה מהגדה הימניתוזה מהגדה השמאליתנפגשו להם שם באמצע בינתיים. מתחת לעץ בכובד ראש ישבו לתכנןכיצד הם הולכים לבנות להם קןואז פתאוםברור כחלוםהחליטו לבנות להם כלי שיגעון. חשבו ושקלו כיצד הם יוכלולבנות להם כלי שיחבר כמו קנואת שתי הגדותשל הנהר הלבןשיוכלו להיפגש כל יום כאן בגן. ואז פיץ הקטן אמר לפתע לג'ינג'ימה דעתך שאני אהיה הספןולך בכבוד אתן את המשוט הגדולוכך נוכל להפליג למחוז חפצינו הרחק מכאן לים הגדול. ג'ינג'י שמח כי תמיד הוא אהב לשחק כמלח כמו הדוד שביםוחיש מהר הוא רץ לצרף את הסל שהכין למשחקויחד עם החבר יצא להרפתקה כמה שיותר מהר. וכך מאושרים הם יוצאים לדרכםכשהם מנגנים ושרים בליבםאוהבים נרגשיםבטוחים כי הם החברים הגדולים של החיים. בוקר אחד כשיצאו לשפת הנהרהם פתאום גילו שם מישהו זר נסתרקצת חששואפילו נבהלולא ידעו בבירור מה הם באמת ראו. לפתע הגיח ראש מלא תלתליםמאחורי גזע העץ בינות הענפיםשלום אני יעקובראיתי אתכם מרחוקוהחלטתי לשאול מי ומה אתם פה עושים. השניים צחקו מרוב שהם נבהלוולא ידעו מה לחשוב עליו אפילוהם התביישוואפילו קצת חששואך עזרו אומץ לפנות אליו ויחד כיוונו. שלום לכם קטנטנים אמר יעקובוהתחיל ראשון את הדו שיח ליזוםואז אזר אומץומיד שאל:לאן מועדות פניכםואיזו דוגית מרהיבה יש לכם. לא נכון זו לא דוגית צחקו השניים פה אחדיש טעות בידך זו רק סתם חביתולאט התקרבועם משוט נעזרווחיש קל הם נעצרו בקרקעית. מי אתה ? שאלו פה אחד השנייםאיך הגעת לכאן ומנייןאני ? התלהב יעקוב וסיפראני בכלל מסיפור אחרעצרו פה בצד ואז אגלה לכם את הסוד לעניין. אז ככה העניין הוא שפעם לפני הרבה שניםגרתי פה ממש מעבר לשיחיםואז יום אחדפתאום בלי להודיעלקחו את המשפחה שלנו לגמרי במפתיע. נו ומה ומי שאלו ג'ינג'י ופיץ את יעקובנו ומאז היכן אתה מתגורראז זה קלאני כבר לא מתבלבלאני יודע עכשיו אני גר באל-ישר עם הדוד רפאל. מה אתה אומר? צעקו פה אחד השנייםהיכן זה אל ישר שומו שמיםספר לנו מהרכדי שלא נאחרכי אין לנו את כל היום בינתיים. אל ישר זה בצידו השני של העולםאתה לא תדע עד שלא תגיע לשם עם כולםזו ארץ קסומהמרהיבה ביופייהמחזיקה בכל סודות היקום המושלם. כל האנשים שגרים בה בלי יוצא מן הכללהם האנשים האוהבים המעניקים ללא תנאיאם רק תרצהזה בכלל לא קשהאת כולם הם מקבלים עד בלי די. לכם חברים אין כל בעיהאתם מוכשרים להגיע לשם רק בהפלגהכל מי שרוצה כל מי שחפץאל המסע אליה מוזמן להצטרף. זה דבר מדהים שאינני יכול אפילו לתארכי אתה בעצמך את הדרך חייב לאתרכי רק בעינייםאתה תאמיןכשאתה בעצמך תגיע לשם תבין. אה רגע אם כבר שם הייתמדוע את כל הדרך חזרה עשיתאני במקומךלא הייתי מעזלעזוב את האי לטובת משהו אחר? לא חברים אתם טועיםלמענכם חזרתי בין גבעות ושביליםכדי לראותולצפותאם תרצו איתי להצטרף למסעות.  בכל פעם שאנשים מפליגים לאל ישרהם תמיד מחליטים להישאר גם כשקראבל לעיתיםכשהם כל כך מתגעגעיםהם מרשים לעצמם לבקר את כל החברים והקרובים. ג'ינג'י ופיץ הסתכלו זה על זהוסימנו לעצמם מן הסכם שכזהיעקוב כמובןילמד אותנו עם הזמןלבנות ספינה שעם כל החברים היא תפליג בזמן. אבל חברים יקרים הזהיר יעקובהחשוב ביותר הוא באמת רק לזכורלטבע יש מן פטנט שכזהאם הוא רק מגלהשאתם באמת אוהבים זה את זה.  כי אז אם רק יבחין שאתם באמת מנסיםהוא יפעיל את כל עוצמת הרוח שתנשב אצלכם במפרשיםואז חיש בלאטהוא אתכם ישלחבמהירות הבזק להגיע לאל ישר חיש קל.   אך לפני שכולם אז עלו לספינההם הגיעו לכלל החלטה נכונהשבלי יוצא מן הכללכל אחד יתחייב אם בכלללהיות הנותן האוהב של כולם. כי רק אם אחד את הכלל הוא יפרמיד את החור בספינה הוא חופרואז מן הסתם אף אחד לא יסבולשבגלל איזה שוטה הביתה חזרה נחתור. כולם אז פה אחד הבטיחו שהם את הכלל הזה לא ישביתוואז המסע יתקדם במהירות כפי שהבטיחוואף אחד לא יסבוללא מקור ולא מחוסר אורעליהם להיות אמיצים ונבונים עם כל מה שקורה להם עם האחרים. פעמים רבות עמדו הם במבחןהיו אמיצים ולא חשו עצמם כקורבןוגם אם לפעמיםהתעוררה התחושהשפתאום התחשק להם סתם כך לברוח מהחברים או מהחברה.  ואז יעקוב שאת הדרך הזו כבר אין ספור פעמים הצליחאת ג'ינג'י ואת פיץ וכל החברים הוא בהחלט הרגיעאל דאגה חברים רק יחד נרגיש את החייםההפרעות הן רק בינינו חוצציםכשאנחנו את חיבור האהבה והקשר בינינו – שוכחים. אז ידידי החברים האהובים שליככל שתתנסו בנתינה ואהבה בהנאהכן תזכוכמה שיותר מהר להגיע אל חופי אל ישר הארץ הבטוחה. לאחר חודשים ואפילו שנים הצליחו החבריםלראות את אל ישר הרחק שם באופק עם פחות ענניםובכל פעם התקרבו יותרעד שממש הרגישו כשהפליגו ישר אלהאי הנכסף שכמוהו לא נראה עוד במרחבי התבל. כשיצאו מגבולות הספינה הם הבינו סודות היקוםמה זה אם לא כולנו חלק מאותו שלם עצוםמערכת אחתשכולה למימוש מטרה משותפתאנחנו זה הטבע במערכת הכוללת. ג'ינג'י ופיץ היו אסירי תודה מקרב לבליעקב שהציע עזרתו להפליג לאל ישר ישר כאלכי לולא הוא מעולם לא היו שומעים עליהומאז ועד היום ג'נג'י ופיץ וחבריםאת הארץ הקסומה לכולם הם מפרסמים. ובמשך שנים הם המשיכו להביא בהפלגותמאות ספינות ומסעות לכל המשפחות האוהבותובסופו של דבר מכל העולםנקבצו ובאו כל החברים כולםמשפחות ילדים חברים ואוהבים שעד היום כולם שם באושר חיים.     

  2. נירה סיפור מרגש וקולע, ממש מחמם את הלב ומשמח. מעורר התפעלות רבה. מאלחת לך השראה לכתיבה ומחכה לפירסום ספרך. תודה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest