דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / מהם כתבי הקבלה המתאימים לדורנו?

מהם כתבי הקבלה המתאימים לדורנו?

ובדור הזה האחרון, אי אפשר להמשיך שכינה עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי הרב חיים ויטאל בלבד, שנאמרו ברוח הקודש. (ר' יצחק אייזיק ספרין, היכל הברכה, פרשת עקב, ז', י"ט)

לקודמיו של האר"י ז"ל לא ניתנה רשות מהשמיים לגלות ביאורי החכמה, ולאר"י ז"ל ניתנה הרשות הזאת. באופן שאין להבחין כאן משום גַדְלות וקַטְנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו, הייתה לאין ערוך גדולה ממעלת האר"י ז"ל. אמנם להם לא ניתנה הרשות לדבר זה. ולפיכך נשמרו מלכתוב הביאורים, השייכים לעצם החכמה, אלא הסתפקו ברמזים קצרים, שאינם נקשרים זה בזה כלל. ומטעם זה, מעת שהתגלו ספרי האר"י ז"ל בעולם, כל העוסקים בחכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמ"ק, ומכל הראשונים והגאונים שקדמו לאר"י ז"ל, כמפורסם בין העוסקים בחכמה זו. וכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי האר"י ז"ל בלבד. באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים בחכמה זו, כראוי להיות, אינם אלא ספרי הזוהר והתיקונים ואחריהם ספרי האר"י ז"ל. (בעל הסולם, מאמר "גילוי טפח וכיסוי טפחיים")

אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלוקים חיים, בספר הזוהר וכל הנלווים אליו ובדברי חכמת אמת, וביותר בכתבי האר"י ז"ל הברורים. (הראי"ה קוק, אוהב ישראל בקדושה)

בדור הזה האחרון, מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים וכתבי האר"י, שהם חיים ממש לנפש… יֵידַע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ… ואין לו חיים ולא חלק בחיים. (ר' יצחק אייזיק ספרין, היכל הברכה, פרשת עקב, ז')

לא תתפטר מעסק חכמה זו חס ושלום, כי על מה ולמה אתה חי, ולמה התגלה לנו זאת, ולמה שלח ה' לנו להתגלות בדורנו מה שלא גילה זולת בדורו של רבי עקיבא ורבי שמעון בן יוחאי וחבריו, הוא עסק חכמת הארי ז"ל.(ר' צבי הירש אייכנשטיין, סור מרע, כ"ט)

אין שום דבר מהדעות והמחשבות שלי, שאין לו מקור בכתבי האר"י ז"ל. (הראי"ה קוק, לשלושה באלול א', מ"ו)

אמנם זה האיש האלוקי, האר"י ז"ל, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות הייתי משבח אותו יום שנגלה חכמת חכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא ופתחם אלינו… והנך מוצא בן ל"ח [38] שנה, הכריע בחכמתו הקדושה לכל קודמיו, עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישׁישׁי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים, של החכם האלוקי הרמ"ק, קמו עמדו לפניו, כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות, אחריהם, עד היום הזה, איש מהם לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמ"ק, והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחכמתו הקדושה בייחוד. (בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, ח')

יש הרבה שוטים, שבורחים מללמוד סודות של מורנו האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו. ולוּ עַמי שומע לי, שבימות המשיח, אשר הרע והמינוּת גובר, היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים, והיו מבטלים כל גזרות רעות, והיו ממשיכים שפע ואור. (ר' יצחק אייזיק ספרין, נוצר חסד, פרק ד', משנה כ')

ותדע נאמנה, שעדיין לא היה מזמן האר"י ז"ל, עד היום הזה, מי שיבין שיטת האר"י ז"ל על שורשו, כי היה ביותר קל להשיג מוח גדול וקדוש פי שניים ממש מהאר"י ז"ל, מאשר להבין את שיטתו, ששלטו בו ידיים רבות, מבעל השמועה והכותב הראשון, עד המְסַדרים האחרונים, בו בעת שעוד לא השיגו הדברים על מכונם בשורשם העליון, שכל אחד הפך ובלבל הדברים. והנה ברצון עליון, זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשיי הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו עד היום. ולא אוכל להאריך בעניין זה, מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות. (בעל הסולם, אגרת ל"ט)

כל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו, לא ביארו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם במקצת שביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיֵן בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר: ומלאה הארץ דעה את ה'. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

היות שעומק החכמה, שבספר הזוהר הקדוש, סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר, מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק, כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו. והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם, לעזור למעיֵן, לעלות לגובהם של הדברים. ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן, מצאתי לנחוץ, להכין את המעיֵן, ולתת לו דרך ומבוא, בגדרים נאמנים, איך להגות ולהשכיל בספר. (בעל הסולם, מבוא לספר הזוהר, א')

בעל הסולם פעל שאדם פשוט, שאם הולך בדרכו, יכול לזכות לדבקות ה' כמו תלמיד חכם מובהק, מה שאין כן לפניו היו צריכים להיות תלמידי חכמים גדולים בכדי לזכות לדבקות ה'. ולפני הבעש"ט היו צריכים להיות גדולי עולם, אחרת לא היו יכולים לזכות להשגת אלוקות. (הרב"ש, דרגות הסולם, פעילות גדולי האומה)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/pldET

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest