דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / מדוע מותר ואף חובה לגלות ולפרסם את חכמת הקבלה ברבים?

מדוע מותר ואף חובה לגלות ולפרסם את חכמת הקבלה ברבים?

מה שנגזר למעלה, שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן (1490). ומשם ואילך, ייקָרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה (1540), מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא ברעיא מהימנא. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל. (ר' אברהם אזולאי, הקדמת ספר אור החמה, פ"א)

עד עתה, היו דברי חכמת הזוהר נעלמים, ובדור אחרון תתגלה ותתפרסם החכמה הזאת, ויבינו וישכילו ברזי התורה, שלא השיגו הקודמים אלינו. (האר"י, עץ חיים, הקדמת מוהרח"ו על שער ההקדמות)

שאלתי את פי משיח, מתי יבוא? והשיב, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והישגת, ויוכלו גם המה לעשות ייחודים ועליות כמוך ואז יִכְלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה. (כתר שם טוב, איגרת שכתב הבעש"ט לגיסו, רבי גרשון מקיטוב)

שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עִמָהם בפרהסיה בפני כל עם ועֵדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופַנה… וזהו שהעניק לי ה' במידה שלמה. אשר מקובל אצלנו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל, ראוי היה שמואל הקטן וכו', אלא שאין דורו זכאי לכך, ועל כן אמרתי, שכל זְכִיָיתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי. (בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה")

המגמה של התגלות רזי תורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. (הראי"ה קוק, אורות הקודש א', קמ"ב)

גילוי חכמת הנסתר בהמון גדול, הוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. (בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח")

כתוב בזוהר, שבחיבור הזה ייצאו בני ישראל מהגלות, וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה, להורותינו שרק המאור שבתוכיותה… בה צָרוּר זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב, שהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה. (בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, ה')

לפנינו חיוב ההרחבה וקביעוּת העסק בצד הפנימי שבתורה, בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חכמת ישראל הרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת, על פי עמקי רזי תורה, הצריך בימינו בירור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שׂדרות עמנו. (הראי"ה קוק, אוצרות הראיה ב', 317)

להתפשטות גדולה של חכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו. ולפיכך תלויים המה התפשטות החכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה. (בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, ה')

תתחזק ידידי להאיר את אור חכמת הנסתר בעולם. עתה קָרבו הימים, שהכול יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. (הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ח"א, עמ' צ"ב)

סודות אלו, לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבה, מצווה גדולה לגלותם (פסחים קי"ט). ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאוד. כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן. (בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ל')

לא תיפטר מעסק חכמה זו, כי על מה ולמה אתה חי, ולמה התגלה לנו זאת, ולמה שלח ה' לנו להתגלות בדורנו מה שלא גילה זולת בדורו של רבי עקיבא ורבי שמעון בן יוחאי וחבריו, הוא עֵסק חכמת הארי ז"ל. (ר' צבי הירש אייכנשטיין, סור מרע, כ"ט)

להפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות, שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות. (הראי"ה קוק, ערפילי הטוהר)

השאלות הרוחניות הגדולות, שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפתר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם. ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום עוּזם עד עומק הדיוטא הרגילה ההמונית, צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, ועסקנות קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה ותברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולארי, להשיב נפשות צמאות. (הראי"ה קוק, עקבי הצאן, נ"ד)

מגמת החיים הוא לזכות לדבקותו מטעם תועלת ה' לבדו בקפדנות. או לְזַכּות את הרבים שיגיעו לדבקותו. (בעל הסולם, כתבי הדור האחרון)

הגאולה וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה. (הגר"א, אבן שלמה)

זה זמן רב, אשר מוסר כליותיי ירדפני יום יום, לצאת מגדרי ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת, ובידיעת מקוריות חכמת הקבלה, ולהפיצו בקרב העם, באופן שישיגו מתוכו היכרות והבנה בכלל הדברים העומדים ברומו של עולם, כראוי, באופיים וצביונם האמיתי. (בעל הסולם, מאמר "עת לעשות"

כלל רזי עולם, שמשום עת לעשות לה' הסכמתי לגלותם, כי השעה צריכה לכך. וגדולים וטובים ממני סבלו דיבת עם, בשביל עניינים כאלה, שלחץ אותם רוחם הטהור, בשביל תיקון הדור, לְדַבר דברים חדשים ולגלות נסתרות, שלא הורגל בהם השכל ההמוני. (הראי"ה קוק, אגרות הראיה ב', ל"ד) והתיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילויי אורות חכמת א-לוהים, בכל צורותיה הראויות להתגלות. (הראי"ה קוק, שמונה קבצים)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/Ghtfy

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest