דף הבית / כללי / הסוד שיוצרי "הסוד" לא מכירים

הסוד שיוצרי "הסוד" לא מכירים

הסוד שיוצרי הסוד לא מכירים
בהמשך לפוסט קודם, הנה עוד רעיון שעליו שוחחתי אתמול עם העיתונאית הדס שטייף. הדס דיברה על הסרט-ספר "הסוד", שאומר שאתה מזמין לעצמך את הדברים. בא לך שיהיה לך כסף, שהמינוס ייגמר, אז אם תבקש ומאוד תרצה, זה יקרה… היא שאלה מה אני חושב על זה.
אמרתי שבסך הכול זה עוד תרגיל פסיכולוגי זול, די ישן למען האמת, ולא כל כך "סודי".

כבר לפני 50 שנה קרנגי פרסם זאת ועשה מזה הרבה מאוד כסף. ודאי שאין בכך ממשיות. הרי אם זה היה באמת עובד כך, שאדם מזמין לעצמו משהו והוא קורה – אז בואו רגע נחשוב – מי מאיתנו לא רצה מתישהו שיהיה לו טוב? ובכל זאת לא כל כך טוב.

למעשה כולם חושבים על טוב ושואפים לטוב, הבעיה היא שאדם רוצה שיהיה לו טוב דרך ניצול הזולת. אם זה לא היה דרך ניצול הזולת, אם כולם היו חושבים על טוב, בלי לעשות את עצמם מעל אחרים במשהו, לכל הפחות בלי לגרום לאחרים איזו אי נעימות – אז באמת היינו מצליחים, אז באמת המחשבות שלנו היו פועלות בעולם.

ודווקא בזה עוסקת חכמת הקבלה. היא מלמדת את הדברים האלה, את הכוונה הנכונה, היחס הנכון של האדם למציאות. המחשבה שלנו היא הדבר הנעלם ביותר, נשק אדיר, אך איננו יודעים איך להשתמש בו. יש כאן פטנט מאוד מסובך: אם אתה חושב להצליח בזה שאתה משפיע לזולת, בזה שאתה אוהב ונותן, אז אתה מצליח. צריך ללמוד איך לעשות כך שבזה שאתה משפיע, אתה מקבל.

ולא מדובר על הדרך שבה יפי הנפש בעולמנו עושים טוב לזולת – יש הרבה אנשים כאלה (עד 10% מהאוכלוסייה בכל דור) – כי הם עושים זאת מתוך הגנים הטבועים בהם, כך הם בנויים מלידה – נהנים אגואיסטית מלתת. בחכמת הקבלה מדובר על התגברות מעל האגו, הבנה כי בזה שאנו מתחברים יחד ונמצאים באהבה הדדית, אנו מרוויחים פי כמה.

המפתח הוא אהבה. אם אני אוהב את הילדים שלי למשל, אז כמה שאני נותן להם אני נהנה. אפילו אם יהיו לי מיליון ילדים, אני אהנה פי מיליון. הבעיה היא רק לרכוש אהבה למיליונים שסביבי.

חכמת הקבלה עוזרת לראות. היא נותנת לך תמונה שאנו כולנו קשורים לנשמה אחת, שאנו באמת "אדם אחד". אם אתה רואה שכולנו קשורים כמו גלגלי שיניים ותלויים זה בזה לחלוטין, אתה מתחיל להרגיש שכדאי לך להיות טוב אליהם, וזה חוזר אליך פי כמה. הראייה הזו היא מה שחסר לנו.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/tg16y

14 comments

 1. האם אפשר לראות בצמצום א' מעין 'תגלית' של בחינה ד' שבה היא גילתה בפעם הראשונה שבאמצעות הרצון שלה היא שולטת באור, ואח"כ בעקבות זה נוצר א"ק שהוא עולם שבו היא משחקת עם כיבוי והדלקה וצמצום והגדלה של הרצון לקבל ושם נוצרו כל היחסים של אור וכלי בקו אחד?

 2. דוד מאור עקיבא

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3515404,00.html

  הנה שוב אנו לומדים שהכל ידוע מראש ושכולנו כבר באין סוף וכיצד בורא יודע לתמרן את הנברא למטרת הבריאה  עי כך שאנו למדים שמחשבות ורצונות למעשה לא תלויים באדם ועצם זה שהאגו השולט בנו חושב שהוא מסוגל לתרגל שיפור זיכרון רק יוכיח לו עד כמה שהוא לא מסוגל לכך ויוכיח לעצמו שהוא בעצם מתנהל עי כוח שלא בשליטתו 

 3. בימי הטבח הנוראים שחוזרים על עמינו

  אני חושב שצריך להפיץ את סוף המאמר – הקדמה לספר הזוהר- לציבור הדתי !

  אני יודע שהרב מתנגד מאוד לנגוע בציבור הזה

  ואני חס ושלום לא רוצה להפיץ או לפגוע בהם

  אבל אם יש לכם חברים דתיים שבימי טבח נוראים צועקים ואומרים:

  הכל בגלל הערבים

  אן הכל בגלל השמאלנים

  או הכל בגלל ההומואים והלסביות

  שלחו להם במייל את הציטוט של הסוף להקדמה של ספר הזוהר

  שם בעל הסולם מסביר מהי הסיבה לכל הסבל של עם ישראל:

  מתוך הקדמה לספר הזוהר:

  "

  סט) ובהמבואר מובן היטב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו.

  ולפיכך גם העוסק בתורה, יש לו אלו ב' המדרגות. ובהיותו מגביר טרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם, שהם ישראל, תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם, שהם אוה"ע, וכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב (ישעיה י"ד) "ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה'".

  וכמו כן הכתוב (ישעיה מ"ט) "כה אמר ה' אלקים, הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים נסי והביאו בניך בחוצן, ובנותיך על כתף תנשאנה".

  אבל אם, חס ושלום, להיפך, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי מצוה כלפי מעלת חיצוניות התורה, הדנה בחלק המעשה בלבד. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, הריהו מקציב לה שעה מועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהיתה, חס ושלום, דבר שאין צורך בו, הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם, שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם, שהם אוה"ע, וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשיבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם, חס ושלום.

  ולא עוד, אלא גורמים בזה, שאפילו החיצוניות שבאוה"ע מתגברת על פנימיות שלהן עצמן. כי הגרועים שבאוה"ע, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים ועולים מעלה מעל על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומה"ע, ואז הם עושים כל החורבנות והשחיטות האיומים, שבני דורנו היו עדי ראיה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך.

  הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזהר ובפנימיות התורה. ולהיפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה, והשפילו מעלתה מטה מטה, ועשו אותה כמו שהיתה, חס ושלום, דבר שאין צורך בו כלל.

  ע) וזה שאמרו בתיקוני הזהר (תיקון ל'): "קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה, שהרי יש לכן לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אע"פ שהיא בתוככם.

  וסוד הדבר כמ"ש (ישעיה מ'), שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות של כל ישראל.

   אבל השכינה אומרת, אין בי כח להרים את עצמי מעפר, בשביל שכל בשר חציר. כולם, המה כבהמות אוכלי עשב וחציר. כלומר, שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות. וכל חסדו כציץ השדה, כל החסדים שעושים, לעצמם הם עושים.

  כלומר שאין כונתם במצות שעושים, שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצות. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה אלא לתועלת גופם עצמם, בלי כונה הרצויה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם.

  בעת ההיא, נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב להעולם, דהיינו רוח המשיח, הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלמה, לקיים הכתוב, ומלאה הארץ דעה את ה'. הרוח הזה נסתלק לו והלך ואינו מאיר בעולם.

  אוי להם לאותם אנשים, הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם, ולא יוכל לשוב לעולם, שהמה הם העושים את התורה ליבשה, כלומר בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה, ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצוה. אוי להם, שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות בעולם".

  עא) וטעם דבריהם הוא, כמו שבארנו, שבהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה, והמה בה כעוורים מגששים קיר, שבזה המה מגבירים את חיצוניותם עצמם דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה המה מחשיבים על פנימיות התורה – ואז המה גורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה.

  כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל, שהם גדולי התורה.

   וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם.

  וכן חיצוניות כל העולם, שהם אוה"ע, מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם.

  ובדור כזה כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג) "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל".

  דהיינו כמ"ש בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו.

  ואחר שבעונותנו הרבים נעשינו עדי ראיה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלא שמדת הדין פגעה דוקא בהטובים שבנו, כמ"ש ז"ל (ב"ק ס') "ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה", ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא וכו' לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה, הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאתנו שרידי הפליטה, יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה.

  ואז יזכה כל אחד ואחד מאתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צרכי הנפש על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא בחינת אוה"ע שבו, שהיא צרכי הגוף. ויגיע כח הזה גם על כלל ישראל כולו.

  עד שעמי הארצות שבנו יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם. וכן פנימיות אוה"ע, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן.

  וכן פנימיות העולם, שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם, שהם האומות. ואז כל אוה"ע יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם.

  ויקיימו הכתוב (ישעיה י"ד): "ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה'".

  וכן (ישעיה מ"ט): "והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה".

  וז"ש בזהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שע"י החיבור הזה, שהוא ספר הזהר, יצאו מן הגלות ברחמים.

  אמן כן יהי רצון.

  ומתוך ההקדמה לתלמוד עשר הספירות:

  "

  לה) וזה שפירשו עוד: ורוח אלקים מרחפת על פני המים.

   מה זה "ורוח אלקים"?

   שבזמן הגלות בעת שישראל עדיין עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה, אמנם אם הם בבחינה זו, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הרי השכינה ביניהם, אלא בבחינת גלות, מטעם שעדיין לא בא לשמה.

  וז"ש כשהשכינה בהסתר, אבל סופם לזכות לגילוי שכינה, אז הרוח דמלך המשיח מרחפת על העוסקים, ומעוררת אותם לבא לשמה, בסוד "המאור שבה מחזירם למוטב". שמסייעת ומכינה להשראת השכינה, שהיא גבירתה.

  אמנם אם אין העסק הזה דשלא לשמה ראוי להביאם לשמה, אז מצטערת השכינה ואומרת, שלא נמצא בעוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה למעלה, אלא שמסתפקים ברוח הבהמה היורד למטה, שכל עסקם בתורה ומצות הוא לתועלתם ולהנאתם עצמם.

  ואין העסק בתורה מסוגל להביאם לשמה, שעליהם אין רוח המשיח מרחפת, אלא הולכת מהם ולא תשוב, כי השפחה הטמאה עושקת תורתם ויורשת את הגבירה, משום שאינם בדרך לבוא מתוך שלא לשמה לבחינת לשמה.

  כי אעפ"י שאינם מצליחים ע"י העסק בתורה הנגלית, משום שאין בה מאור והיא יבשה מסבת קטנות דעתם, מכל מקום הרי יכולים להצליח על ידי העסק בלימוד הקבלה, משום שהמאור שבה מלובש בלבושים דהקב"ה, דהיינו השמות הקדושים והספירות, אשר בנקל היו יכולים לבוא באותה הבחינה של שלא לשמה המביאתם לשמה, שאז היתה רוח אלקים מרחפת עליהם, בסוד "המאור שבה המחזירם למוטב".

  אמנם בשום אופן אינם חפצים בלימוד הקבלה.

  ולכן הם גורמים עניות, ביזה, חרב, הרג ואבדן בעולם, משום שמסתלק רוח המשיח, רוח הקדש, רוח חכמה ובינה.

  לו) המתבאר מדברי תיקוני הזהר הוא, שישנה שבועה, שלא יתעורר אור החסד והאהבה בעולם עד שמעשיהם של ישראל בתורה ומצוות יהיו על הכונה שלא לקבל פרס, אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ב"ה, שזה סוד השבועה "השבעתי אתכם בנות ירושלים".

   באופן, שכל אריכות הגלות והיסורים שאנו סובלים תלויים ומחכים לנו. עד שנזכה לעסק התורה ומצוות לשמה.

   ואם רק נזכה לזה, תיכף יתעורר אור האהבה והחסד הזה, שסגולתו להמשיך סוד הכתוב "ונחה עליו רוח חו"ב".

  ואז נזכה לגאולה השלמה.

  גם נתבאר, שאי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטהרה הגדולה הזו, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת. משא"כ בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה, זולת ליחידי סגולה, ועל ידי יגיעה רבה, אבל לא למרבית העם (מטעם המבואר באות כ"ב). ובזה נתבארה היטב האפסיות שבקושיא הרביעית והחמישית שבתחילת ההקדמה.

 4. תלמידה מגדרה

  שלום לרב שלום לכל קבוצת בני ברוך יקרים ואהובים

  דיסק השירים האחרון שיצא בקונגרס-מדהים אני שומעת אותו בביתי בזמן

  ביצוע עבודות הבית לבני משפחתי האהובים והוא מחבר אותי נפלא לכל מחשבת הבריאה!

  אני מצפה מאוד לעוד הרבה דיסקים מדהימים -לגיוון -שיעזור לעלות את כל 125 המדרגות שמצפות לנו בדרך הנפלאה

  במיוחד אהבתי מאוד את שיר התפילה בתימנית -נדמה לי שזה קולו של אורן היקר-מדהים!!!!! כן ירבו-ותודה לבורא ששלח לי אותך רב יקר ואת ההנהגה העתידית לדורות הבאים עלינו לטובה-יישר כח-לחיים בני-ברוך!!!!!!!!!

 5. שבוע טוב,

  אני כותבת כאן כי זהו הפוסט האחרון, אבל לא קשור לנושא.

  יש את התוכנית "סביב השולחן", שרב ותלמידים מארחים כל מיני אנשים מפורסמים, זמרים, שחקנים, אנשי תקשורת וכן הלאה.

  אבל גם לאנשים לא מוכרים ולא ידועים יש הרבה שאלות, שאלות שבאות מפרספקטיבה של האדם הרגיל. אולי כדאי לשלב ומידי פעם ולתת לאישה או לגבר שלומדים ולא בקבוצה הפנימית לראיין את הרב?

  אמנם יש את התוכנית "שאל את המקובל", אבל זה לאאותו דבר.

  תודה מקרב לב לך ולתלמידיך היקרים,

  ועל כך שאתם מצרפים את הנשים לתיקון ומנסים לבנות חברה מתוקנת ומשותפת.

 6. אנחנו בנויים מבחינה ד' ומנשמה או ששניהם מהווים את המצע שלנו שעליו אנחנו גודלים? מה זה הרגשת הקיום שלי כיום?

 7. אסתר המלכה:)

  מיכאל, יישר כח!!!!!

 8. עוד בהיותי בת 4 , משהו בתוכי ידע "שאין עוד מלבדו". בגיל זה נודע לי שאני ילדה מאומצת . כל מציאותי התנהלה מיום זה  מחוץ למציאות. הייתי ילדה שונה מאוד. רוב הזמן ביליתי בטבע, עם חיות, גיליתי את הענותן אליי, צפיתי באנשים והרגשתי הרגשות שלא הייתה להם שום אחיזה במציאות. את בית הספר ראיתי כמוסד, למדתי פשוט מהפחד מהוריי, רוב הזמן הלכתי מוקדם ופשוט טיילתי ונהנתי מהעולם הקסום הזה שאף אחד אינו מלמד אותנו מהו. הייתי מורדת גדולה, לא יכולתי אף פעם ללכת בתלם. הואשמתי באלפי האשמות, אך ליבי נשאר נאמן לתחושת הנצח הזו , שבה כלום לא משתנה , הכל קיים, יש רק להביט ולחוות, להתמוסס אל היש הענקי הזה. הקצב, והחברה מאוד הפריעו לי. תמיד בחרתי להיות לבד. לבהות, להשקיף. התנהגות בני האדם נראתה לי לא הגיונית כלל, כמו גם  מחשבותהיים. הייתי ילדה מאוד שונה, רוב הזמן לבד, ולא לבד. נקרעתי בין שתי המציאיות, עד ליום אחד בגיל 29 שמצאתי את תורת הקבלה . ביום הזה גיליתי שייש שפה שאותה אני מבינה, ישנה שפה שליבי יוצא אלייה . כל הרגשות שלי וכל התחושות שלי היו אמת. זו הייתה גאולתי , הפסקתי להאשים את עצמי בדמיון שווא. סוף סוף דורי הגיע…

  מצאתי את עצמי צועדת בשבילים שבהם כף רגלי יודעת את עצמה ודרכה. זו הייתה התעלות נפש, חוויה שאין יותר דבר ממנה.

  כתבתי לך מתוך התרגשות גדולה כל כך. 10 שנים של לימוד הקבלה, נתן לי את שחיפשתי תמיד עוד מאותו גיל 4. אני מקווה שנצליח לתת את שבתוכנו, אני כולי חיה ונושמת לימוד זה, הוא אני ואני הוא. אינני מוצאת עניין בגילוי מה שאינו קיים. כל רצוני להיות את שייש. חלומי להקים בית ספר ולחלוק בו את הוויתי עם הדור האחרון.  כשאני מביטה בך, ורואה כיצד אתה מביט בחלל ומביא ממנו דברי חכמה , ליבי יוצא אליי שתמיד כעסו שאני לא מביטה בעיניים , מפנה מבט , ואומרת דברים לא ברורים. השיבה הביתה היא מתנה גדולה של הבורא. אני מרגישה את מקומי ומצפה לעסוק בהפצה ותמיכה של תורת אמת זו.

  כיום אני במסגרת  כתיבה יוצרת לנשים בבני ברוך.אני מגיע מהצפון כל יום רביעי. ליבי רווי נחת להיות חלק ממפעל מבורך זה.

  אני מבקשת מבורא עולם להשגיח עלי יום ביומו, שאלך בדרך שלי, ואצליח במעשי השם.

  רציתי להודות לך, על ההתרגשות , התבונה, הכח ללמד, הרצוןלתת, האור הגבורה והחסד.

  יישר אור וכח.

  רות קדם

 9. אסתר המלכה:)

  בהצלחה בהמשך דרכך רותיל'ה:)

 10. I found your blog via Google while searching for automatic coin wrappers and your post regarding nnial 2007 – salvatore iaconesi – del.icio.us poetry looks very interesting to me. I always enjoy coming to this site because you offer great tips and advice for people like me who can always use a few good pointers. I will be getting my friends to pop around fairly soon.

 11. מנואל עדי

  באמת חחרא של ספר "הסוד" גיבוב של שטויות שכבר נרשמו מליון פעם.. אבל כל פעם היחצנו"ת היא שמשתכללת… היא הסוד האמיתי…

  האם אפשר להגיד על כבוד הרב שגם הוא יחצ"ן של הבורא? אני מאוד אוהב את דברי הרב ומאמין בכל מה שהוא כותב אבל אולי זה לא מגיע למספיק אנשים? אולי כבוד הרב, ברשותו, צריך ללמוד מיחצנים של הסוד?

 12. שלומית גלעד

  אני מזדהה באופן מוחלט עם מה שכתבת רות קדם,אני מאד מעטניינת להיות איתך בקשר-את יותר זמן ממני בדרך הקבלה,אני אך התחלתי,אני

  מבקשת את עזרתך הרוחנית בעצה לדרך

  slomit308@walla.com

  תודה מראש,לכל קבוצת בהי ברוך ולכל היקום,

  שלומיתKiss

 13. למי שמעוניין לקשר איתי

  שבת שלום

 14. אני רוצה לשלוח את זה לקרוביי הדתיים.

  כיצד עושים זאת טכנית

  תודה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest