דף הבית / חכמת הקבלה / המחשבות שלי ב – Twitter

המחשבות שלי ב – Twitter

תוצאת תמונה עבור טוויטר כשאני נותן לאדם אחר, ממלא אותו, מרגיש את רצונותיו כמו את שלי, ואילו את שלי כעזר, אני מרגיש דומה לבורא. הכוונה שלי היא למלא את רצונו של אדם אחר על מנת להידמות לבורא, כיוון שבכך אני מהנה לבורא.

תוצאת תמונה עבור טוויטר הרגשה רוחנית מתבטאת בלהרגיש את הזולת במקום את עצמי. זה נקרא "אהבת הזולת". וממנה עוברים "מאהבת הבריות לאהבת הבורא". אני יכול לקרוא לחיי חיים רוחניים מרגע שאני מרגיש מישהו כמו את עצמי ויכול למלא אותו. לכך מובילה אותנו תכנית הבריאה.

תוצאת תמונה עבור טוויטר – למה אני לא מרגיש את העולם הרוחני?
– כיוון שעדיין אין לך רצון, כוונה, התעוררות להרגיש את הזולת במקום את עצמך. כשתרגיש את הזולת כאובייקט ואת עצמך ככלי שרת להביא את אותו אובייקט למצב הנכון והטוב – אז תרגיש את העולם הרוחני.

תוצאת תמונה עבור טוויטר רצון אינדיבידואלי להשגת הבורא אינו נחשב לנשמה. זהו רק חלק קטן מהנשמה הכללית, שאינה יכולה להרגיש את הרוחניות ומהווה רק רצון להרגיש את הבורא. מכאן, עליה להכיר בכך שהשגת הבורא פירושה השגת האחדות בתוך חיבור חלקי הנשמה הכללית.

תוצאת תמונה עבור טוויטר אם אדם מכוון את עצמו לעיקרון אחד בלבד, שכל המתרחש בעולמו נובע מכוח עליון אחד ש"אין עוד מלבדו", אז כל סבל הופך בעבורו לסימן לכך שהוא חייב לכוון את עצמו בצורה טובה ומדויקת יותר לעבר הבורא, האיחוד והטוב.

תוצאת תמונה עבור טוויטר להיכנס לעולם העליון פירושו להתחיל להרגיש לא ברצון הטבעי לקבל, באגואיזם, אלא בתכונה חדשה, ברצון להשפיע. המעבר מקליטת מידע והרגשה (במחשבות וברגשות) אגואיסטית, לאלטרואיסטית, מתרחש כתוצאה מהשפעת האור העליון.

תוצאת תמונה עבור טוויטר – למה במהלך לימוד הקבלה הבורא, מייצר בעבורי סיטואציות שמבזות אותי? הבורא מייצר את המצבים האלה והוא גם פותר אותם.
– על מנת להראות לך איפה עוד יש בך אגואיזם. הבושה היא האינדיקציה לאגואיזם. אל תתבייש מכך שמביישים אותך, אלא מחוסר הרצון שלך לתקן את מה שהבורא מצביע לך עליו.

תוצאת תמונה עבור טוויטר לא ניתן לשנות את הטבע האגואיסטי של האדם, על אף שהמשברים יגלו לנו עד כמה חזק אנחנו מקושרים זה לזה, כלומר, מחויבים להתחבר לקראת הקיום של "ואהבת לרעך כמוך". הפתרון הוא בסיוע של האור המתקן, האור המקיף.

תוצאת תמונה עבור טוויטר ספרי קודש נקראים "קדושים" כיוון שהם נכתבו על ידי אנשים שנמצאים בקדושה, כלומר בהשפעה, אהבה, בהשתוות הצורה לבורא ובהשגתו. אם אדם כותב מתוך הרגשת הבורא, מתוך רצון להביא לכולם כל טוב, מתוך האהבה לזולתו כמו לעצמו – יצירותיו נחשבות לקדושות.

תוצאת תמונה עבור טוויטר – כיצד אוכל לבטל את האגואיזם שלי אם אין בי דבר מלבד לאגואיזם?
– משום כך אנחנו מתארגנים בקבוצה, בקשר עם החברים, כדי שהאגואיזם שלי ישרת את החבר והאגואיזם של החבר יסייע לי. ההתכללות ההדדית שלנו זה בזה, יוצרת שדה אנטי אגואיסטי!

תוצאת תמונה עבור טוויטר – כיצד הגוף שלנו עשוי להפריע לעבודה הרוחנית?
– גוף שלנו עלול להפריע אם אין עליו שליטה. אבל אם האדם שולט בו, משתמש ברצונותיו האגואיסטיים לשם תיקון, במטרה שהנטויות הרוחניות שלו יניעו אותו, אז הוא מתפתח!

תוצאת תמונה עבור טוויטר – מה חכמת הקבלה המליצה ליהודים לעשות בתקופת השואה?
– כל המקובלים משנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים קראו ליהודים לעזוב את אירופה. אולם איש לא שמע בקולנו, בדיוק כמו היום! אף אחד לא רוצה להודות בכך שאנחנו בעצמנו, בפירוד בינינו, יוצרים את האנטישמיות.

תוצאת תמונה עבור טוויטר אם אני מתייחס לכל דבר כמו לעצמי, אז לא קיים הבדל ביני לבין מה שמחוץ לי. אני מרגיש את העולם כגוף אחד, מרגיש את האור שממלא אותו, את כוחו היחיד של הבורא, אני מגלה את האמת, שלשמה אני קיים בעולם הזה.

תוצאת תמונה עבור טוויטר אנחנו לא חוקרים את האור עצמו, אלא אנחנו חוקרים את עצמינו על רקע האור. על רקע האור, אנחנו חשים בהופכיות הצורה שלנו ביחס אליו – ורוכשים רצון לבקש להשתוות אליו. כשהאור מאיר הוא חושף בנו את הרצון האגואיסטי ומגלה לנו שזהו "היצר הרע", שמסב לנו רע.

תוצאת תמונה עבור טוויטר הרצון לקבל והרצון להשפיע – הם בלבד וצירופים שונים שלהם – יוצרים את העולם הרוחני ואת כל מה שממלא אותו. עלינו לרכוש את תכונת ההשפעה על מנת שנוכל לראות את העולם הרוחני ואת הכוחות שפועלות בו. ואילו העולם הזה קיים רק בדימיוננו.

תוצאת תמונה עבור טוויטר כל סוגי החומר בעולם שלנו דוממים, כיוון שהם מקבלים את צורתם תחת השפעתו של כוח שמחייב את קיומם. אם בחומר מהעולם שלנו מופיע רצון לשנות את עצמו, החומר הזה הופך לרוחני. חומר רוחני, בשונה מחומר שאינו רוחני, מסוגל לשנות את עצמו.

תוצאת תמונה עבור טוויטר המאמצים שלך לחבר את מי שלומד את חכמת הקבלה לקבוצה – יוצרים את כלי הנשמה שלך, או לחילופין את כלי הנשמה של אדם אחר, אם הוא עושה מאמצים כאלה. כל אחד מאיתנו דומה לתא בגוף שמתאמץ לצרף לעצמו את כל הגוף. על ידי כך , אתה רוכש את כל "הגוף", את כל הרצון, את נשמתך.

תוצאת תמונה עבור טוויטר אם רק היינו מסוגלים לראות את הכוחות שקובעים את מצב העולם, היינו מגלים שלא פליטות של СО2 משפיעות על האקולוגיה ועל האקלים, כפי שזה כביכול נראה, אלא "האקלים" מוגדר על ידי כוחות עליונים, שהמרכיב המרכזי שבהם הם רצונותנו ומחשבותנו (מוח ולב).

תוצאת תמונה עבור טוויטר בניית הנשמה פרושו לצמצם את הרצונות ואת השכל שלי לנקודה ולהידבק לבורא. ומנקודה זו ואילך, להמשיך ולהידבק בבורא, למרות כל ההפרעות שצצות בלב ובמוח ונשלחות לי על ידו. מתוך נקודות הדבקות עלינו לבנות את גוף הנשמה ולאט לאט להתחיל להבין את מחשבת הבורא.

תוצאת תמונה עבור טוויטר אדם הקורא בספר הקודש שמתאר פעולת השפעה, מבין אותו במידה שבה הצליח להתעלות מעל האגואיזם שלו, במידת שבה דימה את עצמו לעולם העליון. אדם זה קורא בספר: 1. כאילו היה ״תרופה" למצוקותיו 2. כמקור ללימוד חכמה. 3. בקבוצה, עם כוונה להיתקן על ידי האור העליון.

תוצאת תמונה עבור טוויטר הר סיני – הר של שנאה. מכיוון שהשנאה מתעוררת: 1. כלפי התורה, כאמצעי להתעלות רוחנית, בקרב אלו שלא השיגו את העולם הרוחני. 2. כלפי האגואיזם, בלב האדם שמשתוקק למטרת הבריאה 3. אל התורה, כאל אור המחזיר למוטב.

תוצאת תמונה עבור טוויטר התורה, שיטת התעלות האדם עד לדרגת הבורא, מורכבת משלושה חלקים:
1. חלק שמחליש את האדם (תושיה).
2. חלק שמתקן את האגואיזם של האדם (תבלין).
3. החלק שממלא, אור התורה.
החלקים הראשון והשני הם ההכנה לקבלת התורה, תיקון טבע האדם.
החלק השלישי – הוא התורה שנובעת מהבורא.

קראו עוד בטוויטר שלי.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/UWk2Q

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest