דף הבית / Tag Archives: Twitter

Tag Archives: Twitter

המחשבות שלי ב – Twitter

אתה יכול להוסיף לקבוצה את מה שאתה רוצה שהיא תוסיף לך. ועד שתבין שחסר לה יראה ואהבה לבורא – לא תוכל להוסיף לה תכונות אלו. אם אתה רוצה בגדלות המטרה אתה רוצה שהגדלות תימצא בכלי – ואז תוכל להוסיף אותה ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

על פי ספרו האחרון של סטיבן הוקינג אשר יצא לאור לפני מספר ימים: אין אלוהים, אף אחד לא מנהל את היקום". כך הוא כותב ב"תשובות קצרות לשאלות גדולות". והוא ממשיך: ״אני מעדיף לחשוב שניתן להסביר את הכל אחרת, על ידי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אני חייב לעבוד על האהבה שלי כלפי החברים, בלי קשר לאיך שהחברים מתנהגים כלפיי. שהרי הם נשלחו אליי על ידי הבורא, שמארגן בעבורי את תמונת העולם. ואילו אני חייב לקבל אותה, בכך שאני מבין שאיני רואה את ״החברים״ אלא את ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

ילד לא דואג לדבר מאחר שהוא מרגיש את דאגתה החלוטה של אימו, ואין הוא מרגיש כל נחיצות לדאוג לעצמו. יוצא שבדאגתנו לאחרים, אנו מנטרלים את הרצונות האגואיסטיים שלהם ואת המחשבות על עצמם. כך פועל עיקרון הערבות ההדדית.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנחנו חייבים לממש את תפקידנו בעולם: לדחות מעצמנו את האויב, לייצר תנאים לחינוך העם שלנו ברוח "ואהבת לרעך כמוך", על מנת להראות בכך את העתיד הטוב שמצפה לכל אומות העולם.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

צריך לספוג את הרצונות והכוונות של הקבוצה, כמו שזרע שנשתל באדמה סופג מתוכה את כל המועיל להתפתחותו, כמו תינוק שיונק את חלב אמו. אני אגואיסט, אבל אני יכול לקבל כוחות לגדילה רוחנית רק מהסביבה, בכך שאני מעלה אותה מעליי.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

הגלאי לקליטת הבורא נבנה רק בקשר בינינו. הבורא ארגן לנו את המצב ההתחלתי, שבו אנחנו קיימים בצורה מבודדת והפוכה זה מזה. והמקובלים מלמדים אותנו כיצד לבנות קשר כזה בינינו שנוכל לקלוט בו את הבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

האדם לא יכול להתפתח באופן לא מודע, מכאנית. להבדיל מבעלי החיים, עליו להבין את התהליך וליטול בו חלק באופן מודע, אפילו מתוך חוסר ברירה – הבחירה החופשית תגיע מאוחר יותר. עצם השיוך למין האנושי דורשת מכל אחד להכיר את הבורא.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

האינטרנט "הבלתי תלוי" החדש צריך לעסוק בחינוך בני האדם, להעלותם מעל טבעם האגואיסטי. לעת עתה, האינטרנט עובד על תיקון האדם בכך, שהוא מזרז את גילוי טבענו האגואיסטי ויצרינו – את "הכרת הרע".

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל הבריאה – מחשבה. אנו קיימים בתוך אותה המחשבה. היא יוצרת בתוכה את הכל, מתכננת, מקבלת החלטות ומממשת אותן, כשהיא מביאה את כל פעולותיה לתוצאה שתוכננה על ידי מראש. היא כוללת בתוכה את כל התוכניות, הפעולות, המימוש וכן את התוצאה ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנחנו מטפסים על הר הכוונות להשפיע, ומשתדלים להידמות בכך לבורא. אבל בכל פעם מופיעים השומרים, הכוונות האגואיסטיות, וזורקים אותנו למטה. וכך עד אשר נרכוש את הכוונה להשפיע. כלומר השומרים מסייעים לנו לרכוש את הכוונה הנכונה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

האבולוציה וההתקדמות של הציוויליזציה מיצו את עצמן. האנושות התחילה להזיק לטבע. האדם, כיצור ביולוגי, הגיע למבוי סתום אבולוציוני. לא ניתן לשלוט בחברה. השאיפה הטבעית של ארה"ב להתבודד מהעולם, היא התגוננות חכמה מהמשבר הקרב. נותר לתקן את האגואיזם!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

חשוב לראות על איזו פעולה רוחנית מצביע כל חג. כאשר אנו מדברים בשפת הענפים על סמלי חג הסוכות למשל, עליהם להצביע על דרגתו העליונה. מכך נוכל להבין מה עלינו לעשות עם הרצונות והכוונות בקבוצה במצב זה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לשבת בסוכה פירושו של דבר להימצא תחת מסך. ביחד אנחנו יכולים לבנות כזה מסך, שיוכל לא רק להשפיע, אלא גם לקבל על מנת להשפיע – וזהו החג האמיתי! אז נוכל לקבל בסוכה "אורחים", כלומר יהיה לנו אור חסדים שמספיק לגילוי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

בקבוצת בעל הסולם היו פחות מעשרה אנשים, יוצאי מקומות שונים. לכל אחד מהם היו הניגונים שלו, שאותם הם ביצעו בעת הסעודה, בעת התפילות, במיוחד ביום כיפור. בעל הסולם חיבר את הניגונים שלו ולימד אותם לתלמידיו, על מנת שהם לא יבצעו ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

כל הגדילה הרוחנית מתרחשת באמצעות הביטול. ההבדל בין המצבים הוא בדרגה שבה אני מבטל את עצמי. גם כאשר משיגים את מצב הגדלות, ומקבלים על מנת להשפיע את כל אור אינסוף, אני עדיין נותר עובר, כיוון שאני מבטל את עצמי בפני ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest