דף הבית / Tag Archives: Twitter

Tag Archives: Twitter

המחשבות שלי ב – Twitter

בשביל מה אתה קוצר? כתוב "הקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן לה'". אומנם כל עובד אדמה קוצר את הפירות "כדי להאכיל את זולתו", כי הוא לא באמת מתכוון לאכול בעצמו את כל תבואת השדה, אבל הכוונה שלו ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לשמור על כולם כמו שהוא שומר עלינו כמעט לכל אחד בישראל יש היום בנים או בנות במלחמה, או לפחות חיילים שהוא מכיר אישית, שיקרים לו ונמצאים בסכנה. המחשבה של כל אחד ממוקדת בעיקר בחייל הפרטי הזה, והפחד לחייו והדאגה לשלומו ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

"עם ישראל חי!" מבטיחות כתובות שחיילים השאירו בדרכם על קירות עזה באותיות כחולות גדולות. "עם ישראל חי" מנגן פזמון של תקווה בלב, מלווה את התקופה הקודרת, לקצב הליכה ברחוב. מה זה "עם חי", לא אדם חי אלא קיבוץ בני אדם ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

מחוברים כברזל כתוב במשנה שרבי עקיבא היה אומר, "הכול נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

למה העולם אובססיבי אלינו? זה לא התחיל היום עם ההפגנות בעד ונגד ישראל, כאילו אין לעולם שום דבר מעניין להתעסק בו חוץ מלהתווכח אם יש ליהודים רשות להילחם, או אם בכלל יש להם זכות קיום. זה התחיל כבר לפני עשרות ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

מתי יהיה פה טוב? למה כולם שונאים אותנו? "ככה זה". למה תמיד צריכות להיות פה מלחמות ואנשים צריכים למות? "ככה זה". למה תמיד יאשימו אותנו בכל צרות העולם? "ככה זה". ויש גם שאלות שעליהן פחות ברורה התשובה. כמו למשל: מתי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אי אפשר להגיע לחיבור אמיתי ללא הכרה בשליטת הכוח העליון, הבורא. חיבור על בסיס אגואיסטי יביא לחורבן גדול יותר, משום שמטרת החיים היא גילוי הבורא. האנושות תגיע לגילוי הבורא ושליטתו המלאה בכל, כאשר יווצר רצון שלם ואמיתי לכך. החיבור בין ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לפחות בשבילם לא ניפול למלכודות פוליטיות במשך היום אדם נפגש עם אנשים ברחוב, עם חברים לעבודה או עם משפחה מורחבת. גם אם החליט שהוא לא מתעסק בפוליטיקה כי יש מלחמה וצריך להתרכז בהצלחה ובמחשבה על החיילים, כשמתחיל הסחרור של "מי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

על חורבות צריף רעוע יקום בניין נצחי הפחד הזה שיחדרו לך הביתה כמו שקרה ביישובי העוטף הפך לנחלת הרבים, ממלא חלומות ביעותים, רודף ישראלים בהקיץ. כאילו גילינו שבכוחנו היה לבנות מדינה שהיא מרחב מוגן ליהודים, וכל מה שבנינו הוא צריף ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

להכות בברזל בעודו חם המלחמה הזאת היא חלק מיריעת היסטוריה רחבה, אלפי שנים שעברו על ישראל כעם נבדל בין אומות העולם. כדי להרגיש את הרגע הזה לעומק ולחשב אותו בצורה מקיפה צריך לפרוש את ההיסטוריה שלנו על השולחן ולעקוב אחרי ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

לחתור למגע "יחד ננצח" היא הסיסמה שמתנוססת על שלטי חוצות ונשמעת בפי כול. ולא סתם. מאז תחילת המלחמה אנחנו מסתדרים נפלא אחד עם השני. נישאים על גלי התנדבות והתגייסות שלא נראו כמותם. לא מקללים, לא משתוללים כשמתגלים בינינו הבדלים, די ...

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

תרומה לישראל חבילות עצומות של תרומות, אוכל, ציוד ועוד ועוד נערמות לגבהים שיפוזרו בין החיילים. אנשים נותנים ונותנים, לא חוסכים ולא שואלים למי הם שולחים ומה דעותיו. אין דעות עכשיו. הלב היוצא לעזור ולעודד, הכעס על האכזריות, סיפורי הגבורה, הצער ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest