דף הבית / חכמת הקבלה / גלגול נשמות / גלגול נשמות וזיכרון מגלגולים קודמים

גלגול נשמות וזיכרון מגלגולים קודמים

photo_rav_gh70_207.jpg

שאלה: כמה זמן עובר עד לגלגול חדש של נשמה בגוף חדש? ימים, חודשים, שנים?תשובה: בכל זמן, אין זמן קבוע.

המשך השאלה: איך אפשר להסביר זיכרונות מהגלגול הקודם, ועד כמה הם יכולים להישמר?

תשובה: אין אלה זיכרונות מהגלגול הקודם, אלא פנטזיות מהגלגול הנוכחי.

שאלה: מה הצורך בבתי קברות, אם הזיכרון שלנו זוכר הכל, במיוחד לאור העובדה שהנשמה יכולה להתגלגל לגוף חדש, הרי אין שם יותר כלום?

תשובה: כאשר רצון נוסף מתוך 613 הרצונות שלנו "נפטר", אז "קוברים" אותו, ז"א מפסיקים להשתמש בו. לאחר מכן, בהמשך התיקון, הרצון הזה קם לתחייה ("תחיית המתים"), כדי לתקן אותו. בצורה כזאת כל הרצונות עוברים מוות, קבורה ותחיה, כדי להשיג תיקון שלם.

שאלה: יש צמצום א', יש צמצום ב', ויש גם "תחית המתים". האדם שבחר לעצמו את חכמת הקבלה, מתחיל ללמוד את החומר ולנסות אותו על עצמו. באיזה שלב הוא עובר את "תחיית המתים"?

תשובה: האדם עובר את התהליך הבא: הסתר כפול של הרוחניות, הסתר רגיל, גילוי רגיל, גילוי כפול, תחיית המתים, גמר תיקון.

פוסטים קודמים בנושא:

גלגול נשמות

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/mElwl

6 comments

 1. אני מאמין שהרב היקר טועה.

  יש כלכך הרבה מחקרים ובדיקות והוכחות לאמיתות של זכרונות מגלגולים קודמים וכו' שאי אפשר להפריך, כמה שינסו לא יצליחו.

  כתוצאה מכך לדעתי הרב לייטמן מרחיק חלק מהאנשים בכך שהוא טוען שאין שום דבר אמיתי בתופעות הללו, כי מי שחווה אותם יודע שזה נכון, אז הוא אומר לעצמו "אם הרב לייטמן מייצג את האמת אך לא מסכים לתופעות הנ"ל זה מראה שהוא לא באמת באמת האמיתית".

  אני מאמין שיש מצב שהרב לייטמן לא נכנס בכלל לתופעות האלה ולא מפרט עליהם מחשש שאנשים תמימים יכנסו לתחומים שהם אולם אמיתיים ומעניינים אך אין בהם הרבה כדי לקדם את האדם לרוחניות.אבל יש מצב שהוא כן מאמין בזה ופשוט לא רוצה לפתוח אסכולה חדשה של פארפסיכולוגיה, אז הוא פוטר את זה כ "הזיות במוח".

 2. שב-א<כתב המחבר הרב הגאון החסיד הקדוש מ' יעקב יוסף הכהן זלה"ה וז"ל> שמעתי [מהרבני הוותיק] מוהר"ן <זלה"ה> פירוש על דברי <מורי הבעש"ט זלה"ה> [הרב הנ"ל] שיכוין בכל דיבור הכנעה והבדלה והמתקה [דמעל"ד]סז <פירוש> שיצא ממדת הגבורה שלא ללמד חוב על בני <אדם> [עולם] רק שיכנס ברחמים וילמוד זכות על כולם. גם שרואה דברי כעירות מחבירו, ירגיש שהוא לטובתו שיבחין בעצמו שיש בו שמץ מנהו וישוב בתשובה ממנה גם במחשבה, וזהו טובתו, שאלו היה יחיד היה סובר שהוא חסיד משא"כ עתה. ונ"ל שזהו פי' לא טוב היות האדם לבדו מטעם זה, רק אעשה לו עזר מן כנגדו, שיבחין שיש בו שמץ מזה והבן. ולכך אם ע"י שכן רע מבלבל תפלתו או תורתו או שאר ביטול, יתן לב שהוא לטובתו שלא היה בכוונה ישרה ושלחו לו ביטול זה להרגיש ויתחזק יותר, וכיוצא בזה, ישמע חכם ויוסף לקח. והעיקר להבין שהש"י בכל מקום ובכל עסקיו, א"כ גם בסיפורי דברים יוכל להרגיש עניני הבורא ית' כמו בלימודו ותפלתו.

  —–  מקורות ומראה מקומות  —–סו"ס תוי"י רא, סע"ב ואילך (תשלא, ב אות כה)דברי הרב הנ"ל – לעיל סי' קס. לא טוב היות גו' – בראשית ב, יח. ישמע חכם גו' – משלי א, ה.—–  שולי הגליון  —–סז) שמעל"ד: הובא לעיל סי' קס.  שב-גוהעיקר להסיר העצבות ולאחוז בשמחה. וסיפר מה שחלם לו כשהיה בארץ ישראל והיה נבוך אם לצאת לחוץ לארץ מחמת טעמים הכמוסים לו כו', עד שראה בחלום שאחד סיפר לו שיש כמה רופאים הנותנים רפואות ע"י משקה מר, אך זה הרופא יותר טוב שנותן רפואה ע"י משקה מתוק מדבש, והוא ענין הנ"ל שע"י תענית וסיגופים [והתמדת לימודו] גובר העצבות ומלמד חוב על בני עולם שאינן עושים כמעשיו ומניחין חיי עולם כו', וכמעשה דרשב"י ובנו שיצאו ממערה הנזכר בש"ס דשבת, עד שיצאה ב"ק חזרו למערתכם כו', והוא רפואה ע"י מים מרים, משא"כ רפואה זו בדרך זה שיתן לב אף בכל דבר מגונה שרואה בחבירו שהוא לתועלת עצמו <וידינהו לזכות> וכנ"ל, הוא ע"י משקה מתוק מדבש לעורר רחמים בעולם ועל כל אדם שידע שהש"י הוא בכל דבר פרטי ויתנהג כנ"ל, אז הוא רפואה מתוקה בלי שום סיגוף, ויערב לו ויבושם, ודפח"ח.

  —–  מקורות ומראה מקומות  —–שםוכמעשה דרשב"י ובנו כו' – שבת לג, ב.—–  הערות וציונים  —–להסיר העצבות – ראה לעיל סי' צג-ג ורמח (התנאי הג') ובהערות שם. צוה"ר סי' טו, מד, מה ומו ובהערות שם. ועיין לקמן בהוספות סי' רה.ולאחוז בשמחה – ראה לעיל סי' נח (וסי' ערב) ובהערות שם, וסי' רכט. צוה"ר סי' טו, מד, מה וקלז, ועיי"ש בהערות וש"נ. להעיר מזח"ב קפד, ב ושם ריח, סע"א ובהג' דרך אמת ונצוצי אורות שם.הרופא יותר טוב כו' – ראה לעיל בהערות לסי' רמט ד"ה להלביש.שע"י תענית וסיגופים כו' – ראה צוה"ר סי' נו.

  וכנ"ל – לעיל סי' שב-א ובהערות שם.\

  שנה טובה !

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  דניאל אתה כל כך צודק… זה מרחיק לצערי גם אותי, יש לי בעיה קשה עם חצאי אמיתות וכדומה, גם אם הם לטובתי לכאורה. יש בי רעב לאמת אמיתית בלי מניפולציות שנועדו לשמור על ההמונים במצב מסוים למען התפתחותם או מה שלא יהיה. רב יקר זה כל כך מתסכל אותי!!

  אשמח להתייחסות.

 4. דניאל אתה כל כך צודק, זה בדיוק מה שקורה לי בגלל חצאי האמיתות האלה שנועדו לשמור על ההמון במצב טוב להתפתחות או מה שזה לא יהיה.

  זה ממש מתסכל!! אשמח לתגובות 

 5. רינת, קב' וירטואלית

  לגבי דברי הרב

  "אין אלה זיכרונות מהגלגול הקודם, אלא פנטזיות מהגלגול הנוכחי."

  אם אני לא טועה , כוונתו – שהנשמה לא משתנה, התכונות לא, אך אין זכרונות. לדבריו, רק כשמגיעים לדרגה מסויימת ברוחניות, אפשר לדעת מה היינו בעבר.

  אך מה זה ישנה???? במה זה יקדם אותנו???

  קודם בכלל שנגיע לרוחניות….

 6. גיל בן ישי

  "האמונה בגלגול נשמות – היא ממקור אלילי מובהק!!!! "   

  תודה

  גיל בן ישי

  כפר הנגיד

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest