דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית / איחוד והופכיות בין הרצונות והכוונה

איחוד והופכיות בין הרצונות והכוונה

מתוך הכנס הווירטואלי במוסקבה, שיעור מס' 1

מתוך מאמר "השלום בעולם", בעל הסולם: "אמנם יש לדעת, שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע – לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכח ממשלת השמים ממעל, כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השי"ת באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור, תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חפשי, ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן."

כיצד אפשר לממש את ההזדמנות שניתנה לנו?

לרצונות שלנו אין שום משמעות, הם נשארים כפי שהם ואין לנו אפשרות לגרוע או להוסיף ולא לפתח אותם בצורה שונה. עלינו לשכוח מהם, כאילו הם אינם קיימים, כי אנחנו לא שולטים בהם. הקבלה מספרת על כך שיש לנו אפשרות לשלוט רק על הכוונות שלנו. לא מדובר על הגבלת הרצונות ולא על מה צריך לעשות איתם, אלא מדובר על הכוונות.

אבל אם יש לנו הזדמנות לשנות באופן כלשהו את הכוונה, באיזה אופן לממש אותה, לשם כך ניתן לנו העולם הזה. אנחנו נמצאים במצב מאוד מעניין, להבדיל מהעולם הרוחני, אנחנו יכולים לבצע פעולות אלטרואיסטיות לכאורה, להשפיע, לגלות קשר ואהבה ולהישאר עם אותה הכוונה "לא לשמה". כלומר, העולם שלנו מאפשר לנו להתחיל לשקר לעצמנו.

המצב המעניין הזה נמצא מתחת לכל העולמות הרוחניים.

מעולם אין סוף משתלשלים חמישה העולמות עד לעולם שלנו: אדם קדמון (א"ק), אצילות (א'), בריאה (ב'), יצירה (י'), עשיה (ע') והעולם האחרון, העולם שלנו.

בדרך כלל, אנחנו חושבים שזהו העולם הפרימיטיבי ביותר שלא שווה כלום. למעשה, זה לא כך. כי בעולם הזה אנחנו יכולים לממש גם את הכוונה וגם את הפעולה. הכוונה והפעולה קיימות גם בכל העולמות הרוחניים, אבל שם הן מאוחדות, שוות, כי אני פועל רק במידה שאני מתכוון להשפיע.

rus_o_rav_2013-12-13_lesson_congress_n1_pic12

ובעולמנו הן הפוכות, אני יכול לקבל או להשפיע, אבל יחד עם זה הכוונה שלי היא רק על מנת לקבל. כלומר, בעולם שלנו אני יכול לעשות פעולות הפוכות מהכוונה, וכוונות הפוכות מהפעולה. וזה דבר מאוד מעניין.

אם צופים בילד קטן, אנחנו רואים את הפעולות הרגילות שלו ואת הכוונות הרגילות, כי הוא תופס את הכול עם כוונה לעצמו. בדיוק כך מתנהגים בעלי החיים. אצלם הכול פשוט וברור, לכן אנחנו אוהבים אותם, כי הם אינם משקרים לאף אחד, פעולתם אינה הפוכה מכוונתם, וכוונתם אינה הפוכה מפעולתם. אין בהם אכזריות.

ובאדם שהתבגר מופיעה כוונה פנימית ופעולה חיצונית. הוא יכול להתנהג איתך בנימוס, בהתחשבות, בטוב לב, ובו בזמן כוונתו יכולה להיות לרעתך ורק לטובתו האישית.

אבל דווקא העולם שלנו, שיש בו ניגוד בין הפעולות והכוונות, מאפשר לנו להתחיל לעלות לעולם העליון בצורה עצמאית, אובייקטיבית ובלתי תלותית. במצב הזה אני בעצמי בוחר כיצד להתעלות לעולם הרוחני, כי יש לי הזדמנות לבצע פעולות השפעה, אף על פי שהכוונות שלי נשארות רעות כמו קודם, על מנת לקבל.

אז כיצד אפשר למשוך את עצמנו לעולם העליון? – פשוט מאוד. עליי להכניס את עצמי לחברת אנשים שגם להם יש אפשרות לפעול ולהתכוון כמו כל האנשים הערמומיים, האגואיסטים הרגילים בעולם שלנו, אבל כאלה שמבינים את הטבע שלהם. יש להם רצון לשנות את כוונותיהם, אף שאנחנו מסוגלים לשנות רק את הפעולות ולא את הכוונות.

אם אנחנו מתאספים בקבוצה כזאת ועושים פעולות כדי כאילו לעשות טוב אחד לשני, אז אנחנו מתחברים בינינו לדבר אחד שלם, עם מטרה להשפיע זה לזה. יחד עם זאת, פעולותינו נכונות, אך אלה הן פעולות של השפעה עם כוונות לא נכונות. אנחנו לא מסוגלים לעשות איתן כלום.

אבל אם אנחנו ביחד בקבוצה לומדים את חכמת הקבלה, היא מספרת לנו כיצד בעולמות העליונים מתממש החיבור בין הכוונה והפעולה. אז מהעולם העליון מתחילה לרדת אלינו הארה מיוחדת שמשנה את כוונתנו.

מכיוון שהפעולות שלנו נכונות, הן מכוונות אותנו אחד לקראת השני כדי להתחבר בינינו לפעולות השפעה בזמן שהכוונות שלנו נשארות עדיין "לא לשמה".

אבל בהשפעתו של "אור מקיף", כוח מיוחד, אנחנו מתחילים להשתנות ויחד עם זאת לשנות את כוונתנו מ"לא לשמה" ל"לשמה" או לטובת ה"חברים", ואחר כך כבר למען השגת משהו יותר גדול, יותר נעלה. כך אנחנו מגיעים למצב שנקרא "לשמה" ומתחילים להרגיש את עצמנו קיימים בכוונה על מנת להשפיע.

להתקיים בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת להתקיים בעולם העליון, מפני שבכוונה כזאת אנחנו מתחילים להרגיש תכונות של חומר שונות לגמרי, נעלות. אנחנו מתחילים לצאת מתוך עצמנו, מתוך מצבנו המוגבל על ידי הרגשת העולם שלנו ובסופו של דבר מתקדמים במהירות לאותה המטרה שהטבע הוביל אותנו.

כשאנחנו משתוקקים להתקדם בצורה עצמאית אנחנו בורחים מהייסורים. הייסורים שלנו נקראים כבר "ייסורי אהבה", כי אנחנו חושבים כיצד אפשר להתקדם בצורה יותר יעילה, כיצד לעורר על עצמנו בצורה יותר טובה את המאור המחזיר למוטב, כיצד אפשר לשנות את כוונותינו מהר ככל האפשר.

אנחנו עושים את הפעולות המינימליות הנחוצות גם כלפי הקבוצה וגם כלפי האנושות מכיוון שגם היא צריכה להימשך לאותה המטרה, לשנות את הכוונה מ"לא לשמה" ל"לשמה". אבל העיקר בשבילנו הוא לא הפעולה. אין משמעות לפעולות הגופניות. הן נחוצות רק כדי שתהיה לנו האפשרות לגלות מקום למימוש הכוח של "האור המקיף", כוח אור התיקון. לכן, הלימוד של חכמת הקבלה, שמספרת על מה שמגלים בתוך הכוונה הנכונה, מה שנקרא "אור חסדים" או "אור חוזר", עוזר לנו לשנות את הכוונה, להתחיל להרגיש ולהבין את ההשגחה העליונה, את הכוח העליון.

מכאן ברור לנו עד כמה אנחנו זקוקים לחברים. כי רק ביניהם, רק בינינו אנחנו יכולים לעשות עבודה פנימית לתיקון הכוונה.

לכן, המטרה העיקרית שלנו היא הרצון להגיע למצב החדש שתוכנן על ידי הטבע ולהתקדם לקראתו. והתוכנית של הטבע היא להוציא אותנו מהמצב של "העולם שלנו" שבו אנחנו נמצאים היום ולהעלות למעלה לעולם אין סוף. זאת המטרה הסופית. אם אנחנו מבינים זאת, אז הדבר הנחוץ והחיוני ביותר הוא בניית קבוצות שתהיינה מקושרות ביניהן על כל חלקיהן וכל הפעולות שלנו תהיינה מכוונות כאילו להשפעה הדדית. כשפועלים בצורה כזאת, אנחנו נוכל בזמן הלימודים לעורר על עצמנו "אור מקיף" שיתקן את כל הכוונות שלנו.

חכמת הקבלה מספרת על כך שהבורא ברא רק רצון אחד, "מלכות דעולם אין סוף". אחר כך בתוך הרצון הזה מופיע רצון שב"עולם הניקודים" עובר שבירה. הרצון נשבר לחלקים והכוונה על מנת להשפיע הופכת לכוונה הפוכה, "לקבל על מנת לקבל".

rus_o_rav_2013-12-13_lesson_congress_n1_pic20

אחר כך בעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה היא משוחזרת בהדרגה, בזמן שבעולמנו הרצונות והכוונות נשארים שבורים לתרי"ג חלקים.

כל עבודתנו היא לתקן בכל רצון שלנו את הכוונה מ"לא לשמה" ל"לשמה", "לטובת הזולת". אז הרצון ייחשב מתוקן. במילים אחרות, בזמן לימוד הקבלה "האור המקיף" יורד על הכוונות שלנו, הן מצטרפות לרצונות והרצון שמתוקן על ידי הכוונה נכנס לעולם העליון. דווקא בו אנחנו מתחילים להרגיש את העולם הרוחני. כך, על ידי תיקון עצמי הדרגתי אנחנו עולים לדרגה של תרי"ג הרצונות עד לגמר התיקון המלא.

מתוך הכנס הווירטואלי במוסקבה, שיעור מס' 1, 13.12.2013

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/Ide1h

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest