דף הבית / Tag Archives: קשר

Tag Archives: קשר

לימוד מספרי קבלה

שאלה: מה ההבדל בין לפתוח ספרי קבלה וללמוד לבד לבין לימוד בעזרת מורה?תשובתי: כשאתה לומד ממורה אתה לומד את המורה, את הגישה שלו, היחס שלו, ההבנה שלו. וכשאתה לומד מספר שאתה פותח, אתה לומד מה שכתוב בספר. שאלה: זה לא ...

להמשך קריאה

מורה בחכמת הקבלה

שאלה: איך אדם הופך להיות מורה בחכמת הקבלה?תשובתי: קודם כל צריך שיהיה לו רצון, ושהוא למד כבר כמה שנים ויש לו הזדמנות ללמד מישהו, כך הוא הופך להיות מורה. שאלה: יש משהו מיוחד באישיות של האדם שמאפשר לו להיות מורה ...

להמשך קריאה

לקבל מהמורה

שאלה: במה זה תלוי שתלמיד יקבל את סודות החכמה מהמורה שלו?תשובתי: בקשר ביניהם. ככל שהתלמיד יבטל את עצמו כלפי המורה, ככל שהוא ירצה לקבל ממנו, ככל שהוא ידבק בו, כך ישיג את החכמה. שאלה: מה זה אומר שהתלמיד מבטל את ...

להמשך קריאה

קשר של עם אחד

שאלה: בשנת 1973 עמדו נגדנו כמה צבאות, ואומרים שהמצב היום של מלחמת "חרבות ברזל" דומה למצב של מלחמת יום כיפור. מה השתנה בנו מאז? תשובתי: זלזלנו בהזדמנות שהייתה לנו להתחבר, לבנות את עצמנו, לבנות חברה טובה, כל אחד חושב רק ...

להמשך קריאה

מיהו חכם?

שאלה: יש משל על אדם שראה בחלום שהמלך בגן עדן והחכם בגיהינום, ושאל למה? התשובה שקיבל היא, שהמלך הגיע לגן עדן בגלל הקשר שלו עם החכם, והחכם הגיע לגיהינום בגלל הקשר שלו עם המלך. אילו תכונות צריכות להיות למלך? תשובתי: ...

להמשך קריאה

התפתחות הדתות

שאלה: לאחר חורבן בית שני, האימפריה הרומית מתחילה לשלוט. הם מנקים את המקום, שולחים את היהודים לגלות של 2,000 שנים. העולם ברברי, מלחמות, שנאה, עשרת השבטים נעלמים ונשארים שני שבטים. למה הכוח העליון הגה רעיון לפזר את היהודים, להעביר אותם ...

להמשך קריאה

לעורר את הרצון להשפעה

שאלה: מה זה אומר התקרבות לבורא? תשובתי: התקרבות לבורא זה אומר לעורר בעצמך כל הזמן את הרצון להשפעה, לאהבה, לקשר עם אחרים. שאלה: באיזה מצב התורה הופכת לסם המוות? תשובתי: אם אני לא חושב על אחרים, רק על עצמי, ואני ...

להמשך קריאה

אין לנשמה מקום

שאלה: איפה נמצאת הנשמה לאחר המוות? תשובתי: בשום מקום. ואיפה אתה חושב שהיא עכשיו? אתה יכול להגיד שהנשמה היא איזשהו כוח מחייה שממלא את הגוף שלנו, כי בינתיים כך אנחנו משיגים את זה. אבל בעיקרון אין לנשמה קשר לגוף. שאלה: ...

להמשך קריאה

מהכרת הרע לאהבה

שאלה: מה צריך להתרחש כדי שפתאום תמשוך את האדם אהבה, או שהיא תחיה בתוך האדם? תשובתי: זה נקרא "הכרת הרע". לשם כך דרושה לנו עזרה מהבורא, שיגלה לנו שכל בני האדם קרובים זה לזה כקרובי משפחה. שאלה: לראות שאדם אחר ...

להמשך קריאה

הכול תלוי בעם ישראל

שאלה: מה אתה מאחל לעם ישראל?תשובתי: להיות חכמים יותר ולהבין מה שורש הבעיה שלנו, הבעיה לא נמצאת באף אחד אלא רק בנו. אנחנו צריכים לעלות מעל האגו שלנו ולדבר עם כולם בצורה שווה, להראות לכל באי עולם שאנחנו רוצים להיות ...

להמשך קריאה

באים עלינו לכלותינו

שאלה: לאחר האסון שפקד אותנו במדינה, מתגלים סיפורי גבורה רבים של אנשים שחרפו נפשם כדי להציל אחרים. מה עובר בראשו של אדם שיודע שהוא עומד להקריב את חייו עבור אחרים?תשובתי: הידיעה שהוא עושה מעשה נכון. שאלה: מה אנחנו יכולים ללמוד ...

להמשך קריאה

מהי "קבוצה" על פי חכמת הקבלה?

חכמת הקבלה - יחד חיבור

שאלה: כשאומרים בחכמת הקבלה "קבוצה" למה מתכוונים?תשובתי: מתכוונים לחיבור בין בני אדם. בדרך כלל אלה עשרה אנשים שרוצים להתקשר ביניהם כדי לגלות את הבורא ביניהם. מתוך התוכנית "מושגי יסוד בחכמת הקבלה", 26.9.2023

להמשך קריאה

שנה טובה ומתוקה

אני מאחל לכל בית ישראל שנה של חיבור לבבי! שנה שבה הבורא יאיר את דרכנו, ובעזרתו נתקרב מקשר בינינו לקשר עימו. אין לנו מה לעשות בעולם הזה אלא להתחבר כאיש אחד בלב אחד – לב שיתמלא באור העליון. שנה טובה! ...

להמשך קריאה

ללמוד מהטבע

הרב לייטמן - נוף

שאלה: מה עושה את הטבע יפה וחכם כל כך?תשובתי: העובדה שהוא פועל בדיוק לפי המנגנון הפנימי שמנהל אותו. המנגנון הזה הוא הטבע. "א-להים" בגימטרייה "הטבע". שאלה: איזה מין כוח זה?תשובתי: אנחנו נמצאים במערכת שכולה נפעלת על ידי הכוח הפנימי שלה. ...

להמשך קריאה

הקרע בין דתיים לחילונים

שאלה: חילונים ודתיים כבר לא מרגישים שייכים לעם אחד, הסטטוס קוו שהיה ביניהם נשבר. כיצד אתה מרגיש את הדברים? תשובתי: אפשר לומר שלא הגענו לחיבור ולקשר בין חילונים לדתיים. יש ביננו חומה, קרע, שמקבל לגיטימציה, וזה לא משתפר אלא להיפך, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest