דף הבית / Tag Archives: קטעים נבחרים

Tag Archives: קטעים נבחרים

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 1.12.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל" של הרב"ש, מאמר "הערבות" של בעל הסולם ומאמר "רשע או צדיק לא קאמר" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 24.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "מהו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעבודה" של הרב"ש, מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסולם, מאמר "וסביביו נשערה מאד" משמעתי וקטעים נבחרים ...

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 17.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "שמע קולנו" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם וקטעים נבחרים מן המקורות "איש ואישה זכו, שכינה ביניהם".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 16.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שכתוב "והשבות אל לבבך"" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "כעומד בפני מלך" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 15.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "על כל קרבנך תקריב מלח" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 14.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "הצורך לאהבת חברים" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "שני מצבים" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 13.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 12.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שלום בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "יקריב אותו לרצונו" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 10.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמרים "מהו, שבריאת העולם היה בנדבה" ו"חיי שרה" של הרב"ש וספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 10.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, "וראית את אחורי ופני לא יראו", בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 9.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע, בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 8.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו "להזהיר גדולים על קטנים" בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "בענין החיות דקדושה" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 7.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מדוע החיים נחלק לב' בחינות" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר "אם תעזבני יום, ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 6.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר "תורה ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 5.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר "מטרת ...

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 3.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "מהו קללה וברכה בעבודה" של הרב"ש, מאמר "השלום" של בעל הסולם ומאמר "מקודם יהיה תיקון העולם" משמעתי.

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest