דף הבית / Tag Archives: מצרים (page 8)

Tag Archives: מצרים

אם היינו יודעים עבור מי עובדים

"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים". (שמות, פרק ב', פסוק כ"ג). אנחנו צריכים להבין, שחייבים להסתכל לתוך עצמנו ולא החוצה. זה פרעה שלי ומצרים שלי, כל זה נמצא בתוכי. ואני רוצה לבנות בתוכי את האני החדש שלי, ולשם כך ...

להמשך קריאה

ניצחון באליפות של האגואיזם

כל התורה מספרת רק על המצבים הפנימיים של האדם. משפחת יעקב, המונה בסך הכול שבעים איש, מגיעה למצרים ומתיישבת בין המצרים. שבעים הנציגים של עָם ישראל, זה שבעים התכונות האלטרואיסטיות העיקריות שירדו לרצון לקבל, לתוך האגו שלנו. בהתחלה הם מגיעים ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. התפתחות קבוצת אברהם: "יוסף"

המהות של השיטה הקבלית היא לעבוד נכון עם האגו הגדל בתוכנו בעזרת "קו ימין" אלטרואיסטי, ויחד עם זה לעלות במדרגות של העולמות הרוחניים. לכן, השלב הבא של ההתפתחות הרוחנית הוא התגלות של האגו הענק בתוכנו. נשאלת השאלה, מאיפה יופיע אותו ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. חציית "גבול מצרים"

לאחר שקבוצת אברהם, בעבודתה על האיחוד, החלה לגלות בתוכה שכבה חדשה של האגו, שוב החל ביניהם פירוד, כמו שהיה פעם בבבל. הם נפלו תחת שליטת פרעה, אגו ענק שלוחץ עליהם, והיחסים ביניהם הפכו ל"עבדות מצרים". דווקא בזמן הזה מופיע המנהיג ...

להמשך קריאה

על התועלת של השבירה

מתוך "שמעתי", מאמר א', "אין עוד מלבדו": "וזה דוקא אם באמת, שיש לאדם הזה רצון אמיתי. אז, האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה, ומראים לו תמיד, איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו, ששולחים לו מחשבות וידיעות, שהם נגד העבודה." כל ...

להמשך קריאה

אגו, שסחוט כמו מיץ מלימון

לפני כמה שנים, אם היית שומע ממני על הרוע של האגו, היית חושב שאני פשוט מטיף לך מוסר. עכשיו, כאשר נוצר בינינו קשר, אז ההרגשה הזאת של התלות באגו שלך נמסרת לך. עוד מעט אתה תתחיל להרגיש שממש נמאס לך ...

להמשך קריאה

איך להימנע מ"מכות מצרים"?

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 3. שאלה: הדרך של "עשר מכות מצרים", היא בעיקרון דרך של ייסורים. האם אפשר לעקוף אותן ולהימנע מהן? או אפילו שאני מכוון לאהבה והשפעה כלפי העשירייה, כלפי האנשים הקרובים, כלפי המורה, אני בכל זאת לא ...

להמשך קריאה

גלות: על גבול של אור וחושך, חלק 5

שאלה: איך בדיוק מתרחש הגירוש של שני השבטים? הם נכנסים ל"בבל" האנושית, נוגעים בה קלות, אבל לא "מתמוססים" לגמרי? תשובתי: …וכך כבר אלפיים שנה. אם הם היו קיימים לגמרי בנפרד, מבודדים מכל האנושות, אז לא היו נוגעים בהם. אבל זה ...

להמשך קריאה

מגורים התואמים למבנה הנשמה

שאלה: מדוע ההסבר שלך על המשמעות של חג הסוכות כתיקון הרצון על ידי "האור המקיף", כל כך שונה ממה שלימדו אותנו בבית הספר? תמיד אמרו לנו, שחג סוכות מזכיר את הבריחה מעבדות מצרים ואת החיים באוהלים במדבר. תשובתי: האם זה ...

להמשך קריאה

סוד עשרת השבטים, חלק 3

שאלה: מה זה "מצרים"? האם זאת מדינה או מושג, מצב כלשהו? תשובתי: אין כאן משמעות לא לגיאוגרפיה ולא להיסטוריה. הקבוצה שיצאה מבבל, התאחדה ב"קו ימין" ("אברהם"), ב"קו שמאל" ("יצחק") וב"קו אמצעי" ("יעקב") והשיגה איחוד כולל מהחיבור שלהם שנקרא "יוסף". כמו ...

להמשך קריאה

חברה מושלמת של אברהם, חלק 5

יעקב, יחד עם בניו, נכנס אחר כך למצרים ושם נפטר. מפני שמתעוררת ממצרים לא הנקודה הראשונית, אלא מהנקודה הזאת מתעוררת כבר מערכת שלמה. הם מתחילים לבנות אותה דווקא במצרים, כלומר מתוך מצב מפורד ונוראי, פי כמה וכמה יותר גרוע מאשר ...

להמשך קריאה

לא צריך פרעה חדש בשם "חמאס"

שאלה: ישנה תחושה על קיומו של קשר פנימי עמוק בתוך עם ישראל שמתעורר לחיים בכל פעם כאשר ישנו איום מבחוץ. תשובתי: כאשר לוחצים עלינו ברמה הגשמית, אנחנו מתחילים להרגיש קשר פנימי בדרגה גבוהה יותר. ניתן לומר שהקשר מתעורר לחיים, אך ...

להמשך קריאה

ניצוצין מעפר

בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות": "למה ניתנה התורה לאומה הישראלית?… ומתוך זכות אבות, עמדה להם ההצלחה לישראל, שבמשך ארבע מאות שנה התפתחו והוכשרו והכריעו את עצמם לכף זכות. ונכנסו כל אחד מחברי האומה, בקבלה זו של אהבת הזולת, ...

להמשך קריאה

הקרב האין סופי עם האגו

ספר שם משמואל, פרשת "האזינו": "היה אדה"ר אומר לכל הנבראים בואו נשתחוה ונכרעה לפני ה', אבל מפני החטא נתקלקל הענין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם לא היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת ה' אלא היו יחידים בודדים. והתיקון לזה ...

להמשך קריאה

נדרשת השתתפות של כל העם

בעל הסולם, מאמר "מתן תורה" סעיף י"ז: "ובהאמור נתרחבנו להבין מאמר אחד, מהיותר מתמיהים שבמאמרי חז"ל, דהיינו במה שאמרו, אשר "כל ישראל ערבים זה לזה". שלכאורה הוא בלתי מוצדק בתכלית. אולם לפי המתבאר לעיל, הרי דבריהם ז"ל מובנים ומוסכמים בתכלית ...

להמשך קריאה

דרך ארוכה לחיבור

שאלה: למה הבורא בחר עם אחד לתפקיד מיוחד, והאם הבחירה הזאת קשורה לדת? תשובתי: הדת האמיתית, זה "ואהבת לרעך כמוך". זהו הכלל שאברהם פרסם בתוך בבל העתיקה, ולפי זה התאספו אליו אנשים ולפי זה הוא חיבר אותם יחד לקבוצה שנקראה ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest