דף הבית / Tag Archives: מאמרי שמעתי

Tag Archives: מאמרי שמעתי

שיעור הקבלה היומי 10.01.22

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. שיעור בנושא "סיכום כנס" ושיעור מבוסס על מאמרים "ענין גילוי החסרון" ו"כי לא יראני האדם וחי" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 27.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, "רם ה' ושפל יראה – ב" ו"כעומד בפני מלך" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 26.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "אהבת ה' ואהבת הבריות" של בעל הסולם ו"דרוש נא דורשיך בדרשם פניך" מספר "שמעתי"..

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 24.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "עיקר המלחמה", "תורה שבכתב ותורה שבעל פה – א", "מה אהבתי תורתך", ו"יין המשכר" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 23.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, "ענין הסתר" ו"ענין אחור באחור" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 21.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, "והמחבל הוי יתיב" ו"בחינת שכינתא בעפרא" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 19.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "אהבת ה' ואהבת הבריות" של בעל הסולם, "גאות אדם תשפלנו" ו"ענין כבוד" מספר "שמעתי"..

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 16.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על קטעים נבחרים מהמקורות בנושאים "אהבת ה'" ומאמר "להבין ההפרש בין עיקר ועצמות, ותוספת שפע" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 15.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על קטעים נבחרים מהמקורות בנושאים "אהבת ה'" ומאמר "ענין דומם, צומח, חי, מדבר" מספר "שמעתי"..

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 14.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, "יגעת ולא מצאת אל תאמין" ו"להכריע ביגיעה" מספר "שמעתי"..

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 8.12.21

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "השלום בעולם" של בעל הסולם, "רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם" ו"ענין עולם שנה נפש" מספר "שמעתי".

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest