דף הבית / קבלה לעם / שיעור הקבלה היומי (page 2)

שיעור הקבלה היומי

שיעור הקבלה היומי 22.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו הנסתרות לה' והנגלות לנו, בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסלם ומאמרים "בזמן שהאדם מרגיש ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 21.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו זכיות ועוונות אצל צדיק בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "אין עבירה מכבה מצווה" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 20.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, שהעולם נברא בשביל תורה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסלם ומאמר "מיד רשעים יצילם" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 19.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "הידיעה שהאדם עמד בנסיון, לצורך מי" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסלם וקטעים נבחרים מן המקורות ...

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 17.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "שמע קולנו" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם וקטעים נבחרים מן המקורות "איש ואישה זכו, שכינה ביניהם".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 17.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסלם ומאמר "מהו ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 16.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שכתוב "והשבות אל לבבך"" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "כעומד בפני מלך" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 15.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "על כל קרבנך תקריב מלח" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 14.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "הצורך לאהבת חברים" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "שני מצבים" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 13.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 12.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שלום בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח" של בעל הסלם ומאמר "יקריב אותו לרצונו" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 10.11.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמרים "מהו, שבריאת העולם היה בנדבה" ו"חיי שרה" של הרב"ש וספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 10.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, "וראית את אחורי ופני לא יראו", בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 9.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו, לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע, בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 8.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו "להזהיר גדולים על קטנים" בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "בענין החיות דקדושה" משמעתי.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 7.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מדוע החיים נחלק לב' בחינות" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה" של בעל הסלם ומאמר "אם תעזבני יום, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest