דף הבית / קבלה לעם / שיעור הקבלה היומי (page 10)

שיעור הקבלה היומי

שיעור הקבלה היומי 6.07.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסולם, מאמר  "מהו ברכה וקללה, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 5.07.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 4.07.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 3.07.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מאמר לסיום הזוהר" של בעל הסולם, מאמר  "מהו כריתת ברית בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה" והכנה לכנס אסיה.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 30.06.2023

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "החרות" של בעל הסולם ומאמר "תפילה קודם תפילה" של נועם אלימלך וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 29.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "חשיבותה של תפלת רבים" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 28.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "בענין השכר המקבלים" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה" והכנה לכנס אסיה.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 27.06.2023

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. שיעור מבוסס על מאמר "מהו, אין לך דבר שאין לו מקום, בעבודה" של הרב"ש, קטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה" והכנה לכנס אסיה.

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 26.06.2023

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "החרות" של בעל הסולם ומאמר "מהו, ישראל עושין רצון המקום, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לקבל ולתת מתנה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 25.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "החרות" ו"פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "מהו מבול מים, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לעשות הכנה לתפילה".

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 23.06.2023

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "החרות" של בעל הסולם ומאמרים "מהו, שובה ישראל עד ה' אלקיך, בעבודה" ו"עד כמה שיעור התשובה" של הרב"ש .

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 23.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "החרות" של בעל הסולם, מאמר  "מהו, רשע יכין וצדיק ילבש, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לעשות הכנה לתפילה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 22.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "החרות" של בעל הסולם, מאמר  "מהו, "אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לעשות הכנה לתפילה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 21.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "החרות" ו"פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לעשות הכנה לתפילה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 20.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמרים "החרות" ו"פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, מאמר  "תפלת רבים" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "לעשות הכנה לתפילה".

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 19.06.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "החרות" של בעל הסולם, מאמר  "מהו השכר בעבודה דלהשפיע" של הרב"ש וקטעים נבחרים מהמקורות בנושא "שיוויתי ה' לנגדי תמיד".

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest