דף הבית / קטעים מהמקורות לכנס יער בראשית 2015 "משפחה בפיקניק"

קטעים מהמקורות לכנס יער בראשית 2015 "משפחה בפיקניק"

קטעים מהמקורות לכנס יער בראשית 2015 "משפחה בפיקניק"

"ואהבת לרעך כמוך" – החוק שחקק אברהם אבינו

1) ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך .. החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה: "מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלווה אותן".
רמב"ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק יד

2) גמילות חסדים לא היה נמצא כמו באברהם .. והבאת שלום שבין אדם לחבירו, שהרי היה אב המון גוים, מפני זה הוא מאחד ועושה שלום בין כל הנבראים.
מהר"ל מפראג, ספר גבורות השם, פרק ו

כל התורה על רגל אחת

3) מאמר באותו הגר שבא לפני הלל (שבת, לא ע"א) ואמר לו: "למדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת". ואמר לו: כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, פירוש הוא, לך ולמד.
בעל הסולם, מתן תורה

"ואהבת לרעך כמוך" – כלל גדול בתורה

4) באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, (ויקרא יט): "ואהבת לרעך כמוך", כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש.
רמח"ל, ספר מסילת ישרים, פרק יא – בפרטי מדת הנקיות

5) "ואהבת לרעך כמוך" – דהיינו, ששיעור היגיעה, להשפעת זולתו, לאשרם של החברה, צריכה להיות, לא פחות מזה השיעור, המוטבע באדם, לדאוג לצרכי עצמו. ולא עוד, אלא שצריכים להקדים, צרכי זולתו על צרכי עצמו.
כתבי בעל הסולם, השלום

כל ישראל ערבים זה לזה

6) וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא נתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים לקבל עליו את המצוה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו .. דהיינו, שכל אחד מישראל, יקבל על עצמו, לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו.
ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד, ואמרו: "נעשה ונשמע", הרי שכל אחד מישראל, נעשה ערב, שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. משום שבערבות הכללית הזאת, נפטר כל יחיד מהאומה, מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד, בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא, ששש מאות אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים הכן לדאוג בשבילו.
כתבי בעל הסולם, הערבות

עיקר המגן בפני הפורענות על ישראל

7) עיקר המגן בפני הפורענות הוא האהבה והאחדות, וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורֵעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם.
רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מאור ושמש, פרשת ניצבים

איחוד עם ישראל

8) היסוד שאנו חייבים להתעסק בו הוא השלום הלאומי בינינו, לבנותו דווקא עפ"י רוח ישראל ועפ"י האופן שיוכל להתפתח ולהתקיים בנו כראוי.
הראי"ה קוק, תעודת ישראל ולאומיותו

9) אהבת ישראל .. אינה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה, שנמצאת ביחידיה. כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט, הכרח החיים .. מילויי הרצונות הטבעיים, הנוחים .. והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר ע"י סיבות לימודיות וחינוכיות.
אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאויים רוחניים משותפים, שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאד גם בלבו של כל יחיד, וכל שכן בחיי הציבור כולו.
הראי"ה קוק, אורות

התקוה היחידה היא – לסדר לעצמנו חנוך לאומי

10) עיקר ביסוסה של כח האיגוד החברתי, לא תוכל להתיסד ומכל שכן להמשיך את קיומה, אם לא על ידי קשר אהבה החברתית.
.. ובאמת גחלת הלאומיות עוד שמורה בנו בכל שיעורה, אלא שנתעממה ואינה פעילה בתוכנו .. והתקוה היחידה היא – לסדר לעצמנו חנוך לאומי באופן יסודי מחדש .. בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד מאתנו רגשי אהבה לאומית, הן בנוגע מפרט לפרט, והן מהפרטים אל הכלל, ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהיתה, נטועה בקרבנו מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת.
כתבי בעל הסולם, האמה

הצורה הדתית של כל אומות העולם

11) הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו בצורה של "ואהבת לרעך כמוך"… אבל חוץ מזה יכולה כל אומה ללכת בדתה היא ובמסורת שלה.
בעל הסולם, כתבי הדור האחרון

תפקיד עם ישראל

12) ראויה היא האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התִגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם .. וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל.
הראי"ה קוק, אורות

13) התרוממות כל האנושות, שאי אפשר שתתרומם אלא ע"י התרוממות עם ישראל .. ע"י מקור ישראל .. שתתקיים הברכה בו בעצמו, ושיוכל עי"כ להביא ברכה גם לעולם.
הראי"ה קוק, מאמר "תעודת ישראל ולאומיותו"

14) מוטל על האומה הישראלית… להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה.
כתבי בעל הסולם, הערבות, כ'

ניצוץ אחד לא יכול להדליק את אור האהבה

15) יש בכל אחד ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה .. לכן הסכימו שע"י התחברותם יחד – אז, מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה.
רב"ש, שלבי הסולם, לעולם ימכור אדם קורות ביתו

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest