דף הבית / חומר לימוד – כנס מוסקבה, שיעור מס' 7 "השלמות שבאיחוד"

חומר לימוד – כנס מוסקבה, שיעור מס' 7 "השלמות שבאיחוד"

כתבי בעל הסולם, מאמר "הערבות"

אולם הגמר של תיקון העולם, יהיה כשכולם יתאחדו בהשתוקקותם לבורא, והבורא יתגלה לכל אומות העולם באחדותו. ותתמלא הארץ בדעת ה', וינהרו אליו כל העמים.
לכן קיבלנו השתוקקות לגלות אותו, ולכן אנחנו מקיימים את מצוות "ואהבת לרעך", כחוק הכללי של הטבע. באיחוד בינינו אנחנו מכינים את היסוד להתעלות הרוחנית של כל האנושות, עד שהיא תקבל על עצמה את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא הדביקות בבורא.
וזה אמרו: עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, כלומר, כל אחד נותן את חלקו בתיקון העולם, ובכך הוא פועל בהתקדמות בסולם של אהבת זולתו בכל בני העולם בכללם. בעבודה זו מתבטאת כל צורת מתן השכר שהיא הדביקות בבורא.
ועל ידיכם יעברו ניצוצי הזדככות וצירוף הגוף אל כל בני העולם, ויאחדו אותם לאחד שלם. וכל עוד שהאנושות עדיין אינה מוכנה להשתוקק לאהבה, אנחנו נותרים עם סגולה ומכינים עבורם את האפשרות להתעלות למטרת הבריאה.

כתבי בעל הסולם, מאמר "ששים רבוא נשמות"

אמרו, שיש ששים רבוא נשמות. אבל איך אפשר שהרוחני יתחלק לחלקים, אם מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת – נשמת אדה"ר.
באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת ויחידה. ואותה נשמה מצויה בכל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדה"ר. כי הרוחני לא יבא בחיתוכים וחילוקים. אלא מה שאמר שיש ששים רבוא נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכח האגואיזם של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל, ובמידת תיקונו, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו.

כתבי בעל הסולם, מאמר "הקדמה לספר הזוהר"

בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד, לבטל ולבער את הרצון האגואיסטי שבהם, ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע לחבריהם, אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים. שהרי כל אחד מאתנו, יהיה לו עולם גדול שידאג בעדו וימלא את צרכיו.

כתבי בעל הסולם, מאמר "החרות"

בעת שהאנושות תגיע למטרתה, על ידי ביאתה לדרגה השלמה באהבת זולתו, שאז יתלכדו כל גופות בני העולם לגוף אחד, ולב אחד. אשר רק אז יתגלה כל האושר המקווה לאנושות על שיא גובהו .

כתבי בעל הסולם, אגרת י"ג

ללא ידיעת הבורא בעת ההסתרה, אי אפשר להגיע לגילוי. והרגשת ההסתרה בעצמה היא סבת הגילוי. וכל העיקר הוא להגיע לרצון אמיתי לגלוי הבורא.
והמצטער מודיע צערו. ואין צורך בהודעה אחרת, ואי אפשר לו להסתיר את צערו במצב ההסתרה. אבל אתם דוחים את השגת הרצון השלם, מהיום למחר, ובמקום עכשיו תאמרו אח"כ.
ואין לזה תרופה. זולת להתאמץ להבין הטעות והמעוות הזה, שהנושע מה', אינו נושע זולת בנצרך לישועה היום, ומי שיכול להמתין למחר ישיג שכלו לאחר שנותיו ח"ו.
וזה התהוה לכם מסבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים. למרות שהסברתי לכם בכל השבעים לשון, שדי בסגולה נפלאה זו להשלים כל מחסורכם. ואם לא תוכלו לעלות השמימה, הלא נתתי לפניכם מהלכים בארץ. ולמה לא הוספתם בעבודה זו כלל?
ומלבד מהסגולה הגדולה הטמונה בזה, שאין לי לפרשו. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מכם, ובאספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבת אחים, באהבה וידידות, ודאי שכמות ניצוצי הקדושה הזאת תספיק כדי לנבות לכולכם קומה של קדושה חשובה מאד. והעיקר בעבודה זו – להתאמץ לראות מעלות החברים, ולא חסרונם. ואז יש מקום לשאלה: "האם אתם מצפים לישועה?".

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest