סדנה 23.12.2012

סדנת חיבור בנושא "כל יום חייבים להרגיש את עצמנו עולים לקראת ממש שלהבת אש"

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו | MP4

להלן קטעי המקור שעליהם התבססת הסדנה:

נושא הסדנה: "כל יום חייבים להרגיש את עצמנו עולים לקראת ממש שלהבת אש"

***

מריבוי שלהבת נעשה אחר כך בחינת אש תמידי

1. ""שמור לקדשו מבואו ועד צאתו". שצריך לשמור לקדש את שם הקדוש. היינו שיהיה לנו חשוב את העבודה בזמן שצריכים לעבוד לשם שמים, הנקרא שמא דקב"ה. ועבודה זו יהיה לנו לעיקר. אבל איך מגיעים לזה?
להב, זה לא דבר תמידי אלא, שלהבת עולה בבחינת עליות וירידות. לכן כשכל פעם שבא הקושיות, תכף הוא מתגבר ומתלהב, בכוח של הרצון להשפיע, ולא נותן אותם להכנס בתוך לבו. ומריבוי שלהבת נעשה אחר כך בחינת אש תמידי, שזהו בחינת יעקב".

כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "תולדות יעקב יוסף"

מי שיכול להמתין למחר, ישיג שכלו לאחר שנותיו ח"ו

2. "אמנם כן ארגיש את כולכם יחד, אשר התחלף לכם היום למחר, ובמקום עכשיו תאמרו אח"כ. ואין לזה תרופה. זולת להתאמץ להבין הטעות והמעוות הזה, שהנושע מה', אינו נושע, זולת בנצרך לישועה היום. ומי שיכול להמתין למחר, ישיג שכלו לאחר שנותיו ח"ו. וזה התהווה לכם מסיבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם בכל השבעים לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם".

בעל הסולם, אגרת י"ג

לקשר לבכם בלב אחד ממש

3. "זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים, על כל פנים בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אַמַת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות לקשר לבכם בלב אחד ממש".

בעל הסולם, אגרת מ"ז

לעורר לב החברים עד שתהא השלהבת עולה מאליה

4. "מבין אדם לחבירו לומדים איך להתנהג בבחינת בין אדם למקום.
ואתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום ובין שאתה מרגיש בחינת לילה.
לעורר לב החברים עד שתהא השלהבת עולה מאליה, ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום עלינו".

כתבי רב"ש, כרך ב, אגרת כ"ד

לבוש של אהבה

5. "על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות לבו, והחמימות גורמת לנצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם".

כתבי רב"ש, אגרת מ'

עצות למימוש בחברה – כהכנה לכנס הערבה

6. "אי אפשר לקבל מהחברה השפעה, אם הוא לא דבוק בהחברה, כלומר, שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם"

7. "בכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מטרת החברה – ב'"

8. "כל אחד מחויב להרגיש עצמו, שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "בעניין חשיבות החברים א'"

9. "כל אחד מחויב להרים מעלת כל חבר, כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה, כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

10. "אמרו חז"ל "קנאת סופרים תרבה חכמה". היינו.. ע"י הקנאה שיש בו על החברים, בזמן שהוא רואה, שיש להם תכונות יותר יפות, ממה שיש לו, זה נותן לו תנופה, שירכוש מהם את מידותיהם הטובות, שיש להם, ולו אין, והוא מקנא בהם. נמצא, שהוא מרויח מהחברה תכונות חדשות, מה שהוא מסגל לעצמו, מכח מה שהוא רואה, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממנו, והוא מקנא בהם. זוהי הסיבה שיכול עכשיו להיות יותר גדול, מבאם שלא היה לו חברה, כי קונה ע"י החברה כוחות חדשים. אולם זה ניתן להיאמר, אם באמת שהוא רואה, שהחברה עומדים במדרגה יותר גבוהה ממנו".

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "ענין למעלה מהדעת"

11. "כל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

12. "להתאמץ ביתר עוז באהבת חברים, להמציא המצאות המסוגלות להרבות אהבה בין החברים".

בעל הסולם, אגרת י"א

13. "לעורר בקרבך יראה מקרירות האהבה.. והגם שהשכל מכחיש ציור כזה. אבל הגע עצמך, אם יש תחבולה להוסיף באהבה, ואינו מוסיף, גם זה לגריעותא תחשב".

בעל הסולם, אגרת ב'

14. "ההבדל בין ניצוץ לשלהבת הוא בזה, כי במקום שיש אהבה יש שם גילוי לחוץ, היינו גילוי לכל העמים שאש האהבה בוערת בו. ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך".

כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת מ'

15. "בהחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא יכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכול".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מטרת החברה – ב'"

***

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/8tGdI

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest