דף הבית / חכמת הקבלה / מקורות ותקצירים / חוויה ושמה קבלה – הרצאה בירושלים, 27.03.12

חוויה ושמה קבלה – הרצאה בירושלים, 27.03.12

Laitman_2012-02-21_1025_w.jpg

הרצאה פומבית לקהל הרחב נערכה בירושלים. נושא ההרצאה "ירושלים שבלב".

ההרצאה נערכת מדי יום שלישי בשעה 19:00 ומשודרת בשידור ישיר בערוץ הטלוויזיה שלנו, ערוץ "קבלה לעם", ערוץ 66 ב-HOT וב-YES, וכמו כן באתר האינטרנט שלנו "קבלה לעם" ומתורגמת סימולטאנית לשפות אנגלית, רוסית, ספרדית, איטלקית, צרפתית, גרמנית וטורקית.

[nggallery id=84]

צפה/האזן להרצאה:

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו

להלן קטעי המקור שעליהם התבסס השיעור:

חוויה ושמה קבלה – 27/3/12 – ירושלים שבלב

ציטוטים:

1. ירושלים – לב האדם, לב העולם (רב"ש)

"וזהו ענין "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך", המפורשים פירשו ש"אדברה שלום בך" היינו, על ירושלים. ויש להבין לפי דרכנו ירושלים נקרא לב-העולם, ובנפש נקראת "ירושלים" לב האדם, היינו הרצון של האדם, נקראת ירושלים, ושם יש מחלוקת. היינו, הרצוניות של האומות העולם שהאדם כלול מהם, ויש שם רצוניות של ישראלים, וכל אחד רוצה לשלוט על חבירו.
נמצא שבתוך הלב, הנקרא ירושלים, רצונות מתקוטטות ומתנגדות זה לזה, ואז אין שליטה לאף אחד. וממילא אין אף אחד שיכול לקנות את שלימותו… אבל "למען אחי ורעי", היינו משום שתכלית הבריאה היתה להיטיב לנבראיו, ובמקום שנאה אין ראוי שיתגלה אור ה', הנקרא אור האהבה, "אדברה נא שלום בך". ש"בך" היינו בתוך הלב, יהיה שלום.היינו בשעה ששומעים את קול ה' המדבר אל הלב… אז מקבל השליטה על כל הרצוניות דווקא קול הקדושה, היינו הרצון להשפיע. משום שכל הרצוניות של הקבלה נכנעו תחת רצון להשפיע.ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום בתוך הלב להשראת השכינה, והעידון והעריבות והנעימות והידידות מתפשט וממלא את כל האיברים של האדם".

כתבי הרב"ש, כרך ב', אגרת י"ח

2. ירושלים כעיר חיבור (אדמו"ר מקוז'ניץ)

"אמר דוד המלך "ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו".
פירוש, לפי התחברות בני ישראל והתעוררותם באהבה ויראה נבנה ירושלים".

ספר עבודת ישראל – אדמו"ר מקוז'ניץ – מתלמידי מגיד ממזריץ'

3. ירושלים – המרכז הרוחני (זוהר לעם)

"עשה הקב"ה ירושלים של מטה, המלכות, כעין ירושלים של מעלה, בינה. ועשה החומות של העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס, אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים. מי שעולה, אינו עולה עד שיתקנו המדרגות אל החומות. מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה? ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות? זהו רבי שמעון בן יוחאי, שהוא פותח השערים של סודות החכמה, והוא מתקן את מדרגות העליונות".

זוהר לעם, פרשת "בא", אות קכ"ו

4. על לימוד בירושלים (בעל הסולם)

"כבר שעבדתי את עצמי לה' לעבוד לפניו בכל אשר אמצא, אין עבודה כבדה בעולם שיבצר ממני למען כבוד שמו, והראיה שבחרתי מקום עבודתי בארץ ישראל ששם שליטת הס"ם ביותר כנודע, ולא עוד אלא בירושלים, אשר אפילו האר"י הקדוש פחד מלפתוח בירושלים את בית מדרשו כנודע… וכן אספתי ג"כ המיוחסים מירושלים לבית מדרשי.. .. ומכ"ז תוכל לדעת שאין אני בורח מעבודה, אלא הכל תלוי בך לבדך! וזכור זה תמיד".

כתבי בעל הסולם, אגרת מ"ז

5. ירושלים – עתיד (ילקוט שמעוני)

"עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו".

ילקוט שמעוני

6. חרבה ירושלים מפני שנאת חנם (בעל הסולם)

"לא חרבה ירושלים, אלא מפני שנאת חנם שהיתה, באותה הדור", כי אז נגועה האומה ומתה, ואבריה נתפזרו לכל רוח. לכן, תנאי מחויב לכל אומה, שתהיה מלוכדת יפה מפנימיותה, שכל היחידים שבה יהיו מהודקים זה בזה מתוך אהבה אינסטינקטיבית. ולא לבד, שכל יחיד ירגיש את אושרו באושר האומה והתנוונותו בהתנוונות האומה, אלא שיהיה גם מוכן למסור כל ישותו לטובת האומה בעת הצורך. ולולא כן, הזכות קיום שלהם, בתור אומה בעולם, אבודה היא למפרע".

בעל הסולם, האומה

7. מלכות נקראת ירושלים

"למלכות ישנם ב' שמות:
א. ציון,
ב. ירושלים.
ובדרך עבודה "ציון" נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה. שזה נקרא, מלכות, שהיא פנימי. כלומר, שעוד לא ניכר להנבראים, שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כח אחר בעולם, אלא ה' הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת "ציון", שפירושו הוא, היציאות מהקדושה.
והאדם חושב, שהס"א שולטת אז עליו. והוא מטעם, שהוא מרגיש אז, שאין לו שום צורך לרוחניות.
בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמים בגלוי, שהוא משיג, שה' גאל אותו מיד הרשע. אז המלכות נקראת "ירושלים", ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות, שגם כל אלה הירידות היו מהמלך. כלומר, שכל ההרהורים והמחשבות זרות שהיו להם, לא היה שום כח אחר, אלא ה' שלח להם. כלומר, שגם הירידות שלח להם ה', שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת ה'."

כתבי הרב"ש, כרך ב', מהו למעלה מהדעת, בעבודה

8. ירו-שלם (רב"ש)

"ירו-שלם. ירא היינו חסרון, שהוא הסיבה לפחד. וירא שלם זה שאין לו שום יראה.
ימין, נקרא שלם. שמאל, נקרא פחד, כ"פחד יצחק".
עשיית קו אמצעי הוא שניהם ביחד, היינו כשמתאחדים, אז נעשה צירוף אחד ירו-שלם".

כתבי הרב"ש, כרך ג', בחינת ירושלים

נספחים

9. "ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, והאבן שתיה לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם".

מדרש תנחומא פרשת קדושים סימן י

10. "עשה הקב"ה ירושלים של מטה, המלכות, כעין ירושלים של מעלה, בינה. ועשה החומות של העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס, אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים. מי שעולה, אינו עולה עד שיתקנו המדרגות אל החומות. מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה? ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות? זהו רבי שמעון בן יוחאי, שהוא פותח השערים של סודות החכמה, והוא מתקן את מדרגות העליונות".

זוהר, פרשת בא, קכ"ו

11. בית המקדש השלישי –"דרגת השראת השכינה בבית העתיד"(הכותרת משנה של רמח"ל)

,לעתיד, הבית העליון יתפשט ויגיע למטה. והוא משרז”ל, שמקדש שלישי הוא מעשה ידיו של מקום, כי לא יעקר הבית העליון ממקומו, רק יתפשט ויגיע למטה; ואז יבנה סביבותיו בנין חמרי כאשר לעולם הזה, ויתחבר בנין בבנין להיות אחד, לא יתפרדו זה מזה. והכבוד יהיה שורה בו בגילוי גמור…ואז תהיה השלוה גמורה בלא הפסק כלל…כי השכינה כפי קבלתה, כן נראו בה תיקוני איברים וקישוטים נאים ונכבדים; וכאשר יאיר אור הראשית הזה, ירבה כבוד כתרה ויתנשא מאד. ונמצא שיהיה המקדש נבנה בסוד הכתר…"

רמח"ל, ספר משכני העליון

12. "עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל,וארץ ישראל ככל העולם כולו".

ילקוט שמעוני

הרצאות קודמות:
חוויה ושמה קבלה – הרצאה בראשון לציון, 20.03.12
חוויה ושמה קבלה – הרצאה בבית הערבות, פתח תקווה, 13.03.12
חוויה ושמה קבלה – הרצאה בחולון, 6.03.12

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/XCG8h

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest