תן לו בשיניים!

thumbs_24_100_wp1.gifשאלה: כללים בסיסיים של תקשורת בפסיכולוגיה אומרים, כי הוגן להגיב בנימוס רק כלפי נימוס, ואילו כלפי גסות יש להגיב בגסות. מה דעתך?

תשובה: יש בזה היגיון, כי בכך שאתה פונה לאדם "בשפה שלו", הוא מבין אותך. דרך אגב, כתוב שאסור לאדם להיות סובלני כלפי האגו, של עצמו, אלא "הקהה את שיניו". אז אל תתפלאו על כך שמקובלים אינם נעימי הליכות, ולא לכל דבר מגיבים באהבה.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/gLs6S

4 comments

 1. זהר יתרו/כה תאמר לבית יעקב/ אות רנט – רסא

  רנט) ויקרא אליו ה' מן ההר וגו': ר' יצחק פתח, ת] אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, אשרי חלקו של אותו האדם, שקב"ה רוצה בו, וקרב אותו לשכון בתוך היכל הקדוש. שכל מי שהוא רוצה בו לקבלו לעבודתו רשום הוא שמרשימים אותו למעלה, לדעת כי הוא נבחר לפני מלך הקדוש העליון לשכון במדור שלו. וכל מי שנמצא בו רושם ההוא, עובר בכל השערים של מעלה ואין מוחה בידיו.

  ת] (תהלים ס"ה) 

  רס) ר' יהודה אמר וכו': אשרי חלקו של משה, שעליו כתוב, אשרי תבחר ותקרב. וכתוב בו, א] ומשה נגש את הערפל. ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו. כה תאמר לבית יעקב. היינו לנקבות. ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים.

  א] (שמות כ"ד)

  רסא) ר' שמעון אמר וכו': רש"א, כה תאמר, הוא כש"א ב] כה תברכו. וכתוב ג] וחסידיך יברכוכה, כלומר יברכו כה. כה תאמר לבית יעקב, באמירה, והיינו מצד הדין. ותגיד לבני ישראל. הוא כש"א ויגד לכם את בריתו. וכתוב הגדתי היום לה' אלקיך. שהגדה הוא רחמים. לבני ישראל, היינו הזכרים הבאים מצד הררחמים. ע"כ נאמר בהם הגדה.

  ב] (במדבר ו') ג](תהלים קמה)

 2. זהר יתרו/ומשה עלה אל האלקים/ אות רנז רנח

  רנז) ומשה עלה אל האלקים: אשרי חלקו של משה, שזכה לכבוד הזה, שהתורה מעידה עליו כך. בוא וראה מה בין משה לשאר בני העולם, שאר בני העולם, כשעולים, עולים לעושר, עולים לגדולה, עולים למלכות, אבל משה, כשעלה מה כתוב בו, ומשה עלה אל האלקים. אשרי חלקו.

  רנח) ר' יוסי אמר וכו': רי"א, מכאן אמרו החברים, הבא לטהר מסייעים אותו. שכתוב, ומשה עלה אל האלקים מה כתוב אחריו, ויקרא אליו ה'. כי מי שרוצה להתקרב מקרבים אותו.

 3. בעל הסולם אגרת 3 – 1920 ע"מ ל"ז

  לכבוד … נ"י

  "ארבעה נכנסו לפרדס", וכו', כי קודם שנברא העולם, היה הוא ושמו אחד, כי הנשמות לא היו בבחינת נשמות, כי כל ענין שם, הוא ענין, שבשעה שחברו מחזיר פניו ממנו, קורא אותו בשמו, להשיב פניו אליו.

  וכיון שטרם הבריאה היו הנשמות דבוקים בו ית' בשיעור שלם, ונתן עליהם עטרות וכתרים, הוד והדר ות"ת, אפילו מה שלא עוררו, כי הוא ית' יודע חפצם מאליו ונותן להם, אם כן, מכל שכן שלא שייך לומר קריאת שם, שזה ענין התערותא דלתתא, באיזה צד. ולכן הוא בחינת "אור פשוט", כי הכל בתכלית הפשיטות, והיה אור זה מובן לכל אדם פשוט, ואפילו למי שלא ראה שום חכמה.

  לכן נקראו בסוד חכמים ונבונים "פשט", כי הפשט הוא שורש לכל דבר, וממנו לא ידברו סופרים וספרים, שהוא מושכל אחד פשוט ומפורסם. והגם שבעלמין תתאין, רואים ברשימו של אור הפשוט הנ"ל שתי חלוקות, הוא משום, שחלק לבם של עצמם, בסוד"ואנכי איש חלק".

  ודע, שרבי אליעזר הגדול ורבי יהושע, גם הם מנשמות פ"ר. כמו בן עזאי ובן זומא, אלא בן עזאי ובן זומא היו בדורו של רבי עקיבא והיו תלמידיו, דהיינו מכ"ד אלף. אבל רבי אליעזר ורבי יהושע היו רבותיו. וז"ס שבמקום רבי אליעזר היו מטהרין את הטהרות (סוד הפשט), שעשו ע"ג תנורו של עכנאי, כי חתכו אותו חוליות חוליות (ח"י חוליות) ונתנו חול בין חוליא לחוליא, דהיינו, פנים הג' כחול שוויהו בין חוליא א' שהוא פ"ב, ובין חוליא ב' שהוא פ"ד, וממילא אחתא ומודעתא כחדא נכללים. ור' טרפון ור' יהושע כחדא, הם תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, ורבי עקיבא כמו נכלל ביניהם, כי יום טוב שני לגבי יום טוב ראשון כחול שוינהו רבנן, כי "הדרוש" לגבי "רמז", כשרגא בטיהרא.

  ….

 4. אסתר המלכה מהקבוצה הווירטואלית:)

  זהר יתרו/ומשה עלה אל האלקים/ אות רנז רנח

  רנז) ומשה עלה אל האלקים: אשרי חלקו של משה, שזכה לכבוד הזה, שהתורה מעידה עליו כך. בוא וראה מה בין משה לשאר בני העולם, שאר בני העולם, כשעולים, עולים לעושר, עולים לגדולה, עולים למלכות, אבל משה, כשעלה מה כתוב בו, ומשה עלה אל האלקים. אשרי חלקו.

  רנח) ר' יוסי אמר וכו': רי"א, מכאן אמרו החברים, הבא לטהר מסייעים אותו. שכתוב, ומשה עלה אל האלקים מה כתוב אחריו, ויקרא אליו ה'. כי מי שרוצה להתקרב מקרבים אותו.

  יפה מאוד אתי!!!

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest