דף הבית / ראיונות ופגישות / שיחה על חכמת הקבלה ומדע, חלק ג'

שיחה על חכמת הקבלה ומדע, חלק ג'

תוכנית טלוויזיה "עולמות נפגשים" בנושא "חכמת הקבלה ומדע", חלק ג'.

חכמת הקבלה אינה עוסקת בחקירת הדומם, הצומח, והחי שאותם חוקרים המדעים המדויקים, אלא בחקר האדם. בידי חכמת הקבלה ישנו האמצעי לחקירת כל המציאות וראיית כל פעולות הבורא למן ההתחלה, ממחשבת הבריאה. על ידי חקירת המציאות כולה אנחנו מגיעים למקור המציאות, לבורא עצמו, ונעשים כמוהו. עם זאת, בחקירתנו את רעיונות חכמת הקבלה, אנחנו מוצאים חיזוקים ודוגמאות דווקא בחוקי הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה, שעוזרים לנו לפשט ביתר דיוק והבנה את תפיסת המציאות של חכמת הקבלה שעל פיה אנחנו מנווטים את סירת חיינו לכיוון הטוב.

חכמת הקבלה עוסקת רק באותן הפעולות שנמצאות בבחירה החופשית שלנו ומעלה, ולא בבחירה החופשית ומטה, היכן שכל הפעולות נפעלות ומחויבות מן הטבע. אך אין כאן חוקים חדשים. הכול פועל על פי חוק האיזון בין הכוח החיובי לשלילי, בין הכוח הנותן והכוח המקבל הן במדעי הפיסיקה והן בחכמת הקבלה.

"יש לך שני כוחות, מזה תבנה את הכוח השלישי. הבורא – אתה צריך לבנות אותו, הוא לא קיים. אתה צריך לבוא למצב שאתה בונה אותו ורואה אותו, מגלה אותו". נדמה שהמשפט הזה אפיקורסי לגמרי. הוא משקף גישה מדעית לגמרי, כמו בניסוי מעבדה שבו אנחנו לוקחים חומר אחד, מוסיפים לשני ומקבלים תוצאה מסוימת.

כמו במדע, יוצאת חכמת הקבלה מהנחות ומעובדות. העובדה הראשונית בחקירה שלנו היא שאיננו מבינים, יודעים או מכירים את הבורא. אין לנו תחושה או הרגשה לגביו. אין לנו יכולת למדוד או לחקור אותו. והשמות השונים שאנחנו מכנים אותו כמו: א-ד-נ-י, אלוקים, רק מעידים על כך. אם איננו מרגישים מי הוא או מה הוא הכוח העליון אין לנו גם כל מושג איזו השפעה וכיצד אנחנו יכולים לקבל ממנו. איננו יודעים כיצד להגיב אליו. למעשה, אין לנו כל אינטראקציה איתו, מלבד מה שכתוב בספרים שכל אחד מפרש לפי הבנתו האישית.

מטרת הבריאה היא השגת הבורא על ידי הנברא, "שובה ישראל עד ה' אלוקיך", "וכולם ידעו אותו מקטנם ועד גדלם". מטרת הבריאה על מכלול החיים שלנו היא גילוי הכוח העליון. תהליך הגילוי מתבסס על חקירה של תופעה כפי שחוקרים כל תופעה שבחומר באופן מדעי. המחקר לגילוי הבורא הוא ייחודי ומעניין. אנחנו ניגשים למחקר שכזה לא מתוך סקרנות גרידא אלא מתוך רצון לדעת איך להתייחס נכון לחיים שלנו, איך לסדר את עצמנו, לחנך את עצמנו, את הילדים שלנו, את כל העולם.

השגת הרגשת הבורא היא שורש לכל הטוב, המעניקה לאדם חיים בעולם שכולו טוב.. הסתרת הבורא היא שורש לכל הרע, הנותנת לאדם תמונה שהעולם אינו טוב.

בדומה למדענים בכל העולם שעובדים בקבוצות וחוקרים תופעה כלשהי, בחכמת הקבלה חוקרים "תופעה" הקרויה "גילוי הבורא". המחקר החשוב כל כך לחיינו מצריך מעבדה ותנאי מעבדה ייחודיים. המעבדה היא הקבוצה, ותנאי המעבדה הם בני האדם עצמם. במעבדה הזו אנחנו מרכיבים קבוצה ממספר אנשים ומקימים ביניהם מערכת יחסים שבה כולם משפיעים על כולם תוך קיום יחסים טובים. כשאנחנו סוגרים אותם יחד בהשפעה של כוח חיובי זה לזה, כשכל אחד מהם "דורך" על האגו שלו הטבעי ומשתדל להפעיל כוח חיובי כלפי חברי הקבוצה, מתגלה ביניהם כוח אחד משותף. בכך למעשה הם בוראים את הבורא.

ההתקשרות החיובית זה לזה מולידה כוח אחד משותף לכולם – כוח ההשפעה החיובי שבטבע. הכוח הזה אינו נמצא באדם היחיד אלא רק באותו חיבור הדדי שבין בני האדם.

יצירת כוח חיובי על פני האגו שלנו והשגת כוח משותף טוב באמצעות חיבור הדדי מאפשרת לנו להתעלות מעל בעיות החיים שלנו (החברתיות, הבריאותיות, המשפחתיות, הכלכליות, המדיניות, האקולוגיות, ועוד) מבלי שנעשה דבר מלבד מאמץ הדוק יותר ויותר של חיבור בינינו.

הכוח החיובי שנוצר בינינו דומה לאנרגיה שמיוצרת בכור אטומי, ושניתן להשתמש בה באופן חיובי בכל מישור ומישור.

על מנת לבנות אותו "כור אטומי" של אנרגיה חיובית שבה אנחנו עוברים מצורת אדם, כמסה של כוח קטן בעל רצון להתמלא תענוג אגואיסטי, לאדם המתעלה מעל האגו, שמתחבר לזולת ופותר כל בעיה בכל רמה שהיא, אנחנו מכניסים אותו למעבדה. במעבדה הזאת ישנם ספרי מחקר מנחים, יש מנהל מעבדה, אסיסטנטים שמארגנים אותנו יחד ליצירת קשר בינינו. בניסוי הזה אנחנו (מתוך הסכמה) לומדים, ופועלים יחד, על פי הנחיית המנהל והספרים, עד שאנחנו מרגישים בכוח ההשפעה, בכוח החיובי.

כשאנחנו מכוונים את ה"ניסוי" שלנו להשגת מטרה משותפת אחת, עלינו להיות מקושרים אחד לשני באופן שווה והדדי. כל אחד מתאמץ ומשתדל להכניע את עצמו כלפי כולם ולהעלות את כולם מעל עצמו, בחיבור שמתהדק יותר ויותר. ביחד אנחנו לומדים על המצבים המתקדמים הרצויים שנגיע אליהם, גם אם איננו יודעים מה הם בדיוק. עצם הלימוד הוא שמקרב אותנו אליהם.

בבואנו לבצע שינוי כלשהו או לגלות גילוי חדש בתחום הפיסיקה, אנחנו מוסיפים אנרגיית אור, אנרגיה אלקטרומגנטית גדולה יותר על מנת שאולי נגלה חלקיק נוסף חדש מתוך האינטראקציות שבין החלקיקים. אותו עיקרון פועל בחכמת הקבלה. אנחנו מזמינים ל"מעבדה" שלנו כוח חיובי – כוח האור. עצם הרצון שלנו להתחבר יחד ככל האפשר מזמין את כוח האור להופיע בינינו ביתר עוז.

בה במידה שבה אנחנו מתחברים עם האחרים, אנחנו מזמינים את האור ממרכז הקבוצה. כשאנחנו מזמינים את הכוח העליון, שאין דבר שעומד כנגדו, אנחנו מתחילים לשנות את העולם כולו.

אנחנו מזמינים אנרגיה גדולה וחיובית שמפצלת את הרצון לקבל שלנו בתדירות גבוהה עוד יותר לחלקיקים קטנים ביותר ומקבלים רזולוציה מדויקת יותר בהבחנת התופעות החיוביות והשליליות. בהתנגשות בין האנרגיות הללו, בחיבור ביניהן, בביקוע שלהן, אנחנו משיגים את מחשבת הבריאה – את הכוח העליון – את הבורא. ב"מעבדה" האנושית שלנו אנחנו מכנים את רמות האנרגיה ואת הרצונות שלנו על פי חכמת הקבלה: "שורש א', ב', ג', ד'," שזה "יורד" ו"עולה," ועושה "ביטוש" ו"עושה" כל מיני.. "הכאה" ו"חיבור", ו"זיווג".

ההזמנה של הכוח העליון היא אך ורק מתוך מרכז הקבוצה, מתוך החיבור שנוצר בינינו. הכוח הזה אינו שייך לאף אחד. זהו כוח שאנחנו מייצרים ומייצבים בינינו ושמתחיל להניע את חיינו. האנרגיה הזו, כוח ההשפעה, נוצרת מההתעלות שלנו מעל האגו, מההשתדלות שלנו להיות יחד למרות השנאה הגדולה שמתגלה בינינו. ההתגברות שלנו מעל האגו האישי הופכת את הכוח השלילי לכוח חיובי ומקדמת אותנו.

היכולת להזמין כוח מבחוץ שיניע אותנו ויקדם אותנו, דומה לכוחות החשמל שבתורת הפיסיקה. בקבוצה יש כוחות אגואיסטיים – "מינוסים". כשמחברים מינוס למינוס נשאר לנו מינוס. אבל כשאנחנו מתחברים יחד למרות המינוס בכוח חיובי אנחנו יוצרים את הפלוס הכללי שמתחבר למינוס הפרטי ויוצר כוח חשמלי שמניע אותנו לעבר הכוח העליון. לכן גם הכרת וידיעת החוקים והכללים מהמדעים המדויקים מסייעת בידינו להבין את התהליכים ואפילו לקרב אותנו אל האור.

אנחנו, בני האדם, אוסף של כוחות חיוביים ושליליים המצטיירים בדמות ה"אדם", כלולים מעשר ספירות שאותן אנחנו מכנים "נשמה". אם נרגיש קרובים ולו במקצת למודל הכוחות הזה של החלקים נוכל לחיות את חיינו כמפעילים אותם ולא נפעלים בהם. עלינו להבין שכשאנו פועלים באופן יחידני, לחוד, לבדנו, אנחנו נפעלים בחיינו. כשאנו פועלים יחד כקבוצה, אנחנו המפעילים. כמו שכתוב: "ניצחוני בני".

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו | MP4

תוכניות קודמות:
שיחה על חכמת הקבלה ומדע, חלק ב'
שיחה על חכמת הקבלה ומדע, חלק א'
שיחה על כוח הטבע המנהל את העולם

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/bGtJE

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest