דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / על מה מדובר בספרי הקודש ואיך נכון להבינם?

על מה מדובר בספרי הקודש ואיך נכון להבינם?

כל דברי התורה הם סודות עליונים. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיף 58)

חכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי. (בעל הסולם, מאמר "החירות")

התורה היא רוחניות. (ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, א')

אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות. וזמנים רוחניים המתבארים בשינוי צורות ומדרגות, הם למעלה ממקום וזמן. (זוהר לעם, וייצא, סעיף 139)

התורה שהיא חכמה אלהית אין בה דבר גופני. (המהר"ל מפראג, דרך חיים, הקדמת המחבר)

צריכים לזכור, שכל חכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן. (בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', אות א', אור פנימי)

סודות התורה הם מתלבשים במשלים וחידות בתורה, מטעם התפשטות התורה וירידתם מרום המעלות עד העולם הגשמי הזה. (הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, י"ד)

והנה יש מי שיסתכל בפשטי התורה ופשטי העניינים לבד, ואלו בבושת לעולם הבא, מפני שאין שם עיקר פשוטי העניינים אלא סודותיהם. (הרמ"ק, דע את אלקי אביך, קמ"ח)

כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויָם הגשמי בגבולות של זמן ומקום חילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים בעלמא על שורשיהם העליונים. (בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', אות א', אור פנימי)

הטיפשים שבעולם, אינם מסתכלים אלא בלבוש ההוא, שהוא סיפור התורה. ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיף 62)

נבהלתי לראות, איך ציירו צורה גשמית למושג "אדם קדמון" של הקבלה, שהוא רק מושג מטפיזי על דרך השכל הא-לוהי… וחלילה להרשות לעצמנו להגשים מושגים קדושים כאלה, אפילו בדרך לימוד. (הראי"ה קוק, אגרות א', קס"ב)

תנאי חמור יש בעת העסק בחכמה זאת, שלא יגשימו הדברים בעניינים מדומים וגשמיים, שעוברים בזה על: לא תעשה לך פסל וכל תמונה, חלילה, כי אז, אדרבה מקבלים נזק במקום תועלת. (בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, קנ"ו)

אוי לאותו אדם, שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות, ודברי הדיוט של עשיו ולבן וכדומה. כי אם כן, אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט, ועוד יותר יפים מהם. ואם התורה באה להראות דברי העולם, אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר. אם כן נלך אחריהם ונעשה מהם תורה, כאותו האופן? אלא שכל דברי התורה הם סודות עליונים. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיף 58)

התורה שבראה את המלאכים ואת כל העולמות, והם מתקיימים בשבילה, על אחת כמה וכמה, כיוון שירדה לעולם הזה, אם לא הייתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה, שהם הסיפורים ודברי הדיוט, לא היה יכול העולם לסבול. וע"כ סיפור הזה שבתורה הוא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש, ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד, גל עיניי וְאַבִּיטה נפלאות מתורתך. להביט במה שמתחת ללבושה של התורה. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיפים 60-59)

והלומד בתורה לדעת כמי שלומד בספר הזיכרונות, זה ודאי לא יועיל בלימוד, ולא יגיע לו ממנו תועלת, והלוואי שלא יפסיד. אבל כאשר יבוא האדם ללמוד בתורה, צריך שיהיה כוונתו, שהוא לומד העניין ההוא במה שהם דברים אלוהיים, שנעלם ממנו עוצם פנימיותם, ובדבר הזה ייטב הבל התורה היוצא מפיו לפני הקב"ה. (הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, נ"ט)

כתוב, וַתָנַח התיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררט. ודאי פסוק זה יצא מכלל התורה ובא לסיפור פשוט. כי מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה, שהרי הוכרחה לנוח באיזה מקום שהוא? ואשריהם ישראל שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ומי שאומר, שהסיפור ההוא של התורה בא להראות על אותו סיפור בלבד, תיפח רוחו. כי אם כן אין התורה העליונה תורת אמת. אלא ודאי, התורה הקדושה העליונה, תורת אמת היא. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיף 14)

מלך בשר ודם, אין לפי כבודו לדבר דיבורי הדיוט. כל שכן לכתוב אותם. והייתכן שמלך עליון, הקב"ה, לא היו לו דברים קדושים לכתוב ולעשות מהם תורה, אלא שהוא אסף כל דברי הדיוטות, כמו דברי עשיו, דברי הגר, דברי לבן ביעקב, דברי האתון, דברי בלעם, דברי בלק, דברי זמרי, וקיבץ אותם וכל שאר הסיפורים הכתובים, ועשה מהם התורה? א"כ למה נקראת תורת אמת, תורת ה' תמימה, עדות ה' נאמנה, פיקודי ה' ישרים, מצוות ה' ברה, יראת ה' טהורה, משפטי ה' אמת? וכן כתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. אלו הם דברי תורה. אלא ודאי התורה הקדושה העליונה, היא תורת אמת, תורת ה' תמימה. וכל מילה באה להראות דברים עליונים, כי הדבר ההוא שבסיפור, אינו בא להראות על עצמו בלבד, אלא להראות על הכלל בא. (זוהר לעם, בהעלותך, סעיפים 16-15)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/qQS90

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest